Tekst alternatywny

SZPROTAWA | Życzenia – 10 lat Gazety Polskiej codziennie


10 lat Gazety Polskiej codziennie 🇵🇱 Już 10 lat minęło, jak to wspaniałe dzieło się zaczęło i tak dalej niech się rozwija. Z pomocą Bożą i ludzi dobrej woli. Tak dalej powoli… Dziękujemy Tomaszowi, założycielowi za rozpoczęcie tego dzieła, które potem cała redakcja wzięła.
Tomasz Sakiewicz zawsze wszystkim dobrze życzył i w Gazety Polskiej rocznicach zawsze uczestniczył. Przyjeżdżał do każdej miejscowości i uczył nowości, dobrego oraz polskiego zwyczaju i tradycjonalności 🇵🇱 Już 10 lat jak ta gazeta jest w naszej Ojczyźnie. Służy polskiemu narodowi, a my pracą służyć jesteśmy gotowi. Praca to ciężka jak droga jest wyboista. Znaczona często krzyżami. Lecz przezwyciężyć można wszystko wiedząc, że Bóg jest zawsze z nami.
Bóg niech swą łaską darzy i błogosławi wszystkie poczynania i oddali ataki. A łaska Boża obdarzy obficie ten Wielki dar nad dary!
Te skromne słowa i podziękowania na Twe ręce Tomaszu, nasz założycielu składamy.
Z wyrazami szacunku:
Przewodniczący Klubu GP w Szprotawie
Piotr Płaskociński