Tekst alternatywny

Roli niemal 400 klubów „Gazety Polskiej” nie da się przecenić. Zauważają to nawet przeciwnicy prawej strony sceny politycznej, którzy właśnie w ruchach społecznych upatrują przyczyn porażki Bronisława…

Read More →