Tekst alternatywny


Z inicjatywy poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak oraz Przewodniczącego Klubu „Gazety Polskiej” Włocławek II –  Łukasza Jaskulskiego odbyło się spotkanie z redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” „Gazety Polskiej Codziennie”…

Read More →