Tekst alternatywny

W Hamburgu na zaproszenie Klubu „Gazety Polskiej” Hamburg i Klubu „Gazety Polskiej” Hamburg 2 odbyło się spotkanie z dr. Tomaszem Terlikowskim. Tematem wykładu było „Współczesne Zagrożenia Chrześcijaństwa.” Poruszone zostały takie problemy…

Read More →