Tekst alternatywny

Toronto GTA | Spotkanie z Panem Ministrem Janem Dziedziczakiem


08.05 2023 w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie Pana Ministra Jana Dziedziczaka z przedstawicielami Klubu „Gazety Polskiej” GTA Toronto Jerzym Lizakiem oraz Jerzym Jaroszem.

Rozmawiano o problemach klubowych oraz o współpracy na przyszłość.

Dziękujemy Panu Ministrowi Janowi Dziedziczakowi za znalezienie wolnego czasu dla nas.

Jerzy Lizak

 Klub „Gazety Polskiej” GTA Toronto


Toronto_GTA_2023.05.08_3_001