Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | „Konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci”


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 19.04.2023 r.

Konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci”

Już po raz szósty Klub „Gazety Polskiej” Góra Śląska im. rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizował konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci” dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Konkurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze. Zorganizowany był dla uczniów klas VII szkół podstawowych, dla szkół średnich oraz po raz pierwszy konkurs plastyczny dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych pod hasłem „Niezłomni – Wyklęci” z powiatu górowskiego i powiatu leszczyńskiego. W tegorocznej edycji patronami konkursu byli: przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jaroch i starosta Powiatu Górowskiego Urszula Szmydyńska. Główny organizator konkursu, przewodniczący tamtejszego klubu „GP” Tadeusz Tutkalik, przedstawił główne cele konkursu, tj. rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania współczesną historią Polski, uczczenie rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, propagowanie wiedzy o bohaterach podziemia niepodległościowego, utrwalenie patriotyzmu i ideałów oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Do zgromadzonych w auli zaapelował, że „pamięć o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych to nasz obowiązek, upamiętniając Ich, dajemy Im drugie życie – w naszej pamięci”. Podczas gali patriotycznej, która odbyła się w auli liceum po zakończeniu konkursu, wręczono zwycięzcom w poszczególnych grupach wiekowych nagrody i wyróżnienia. Uroczystość uzupełniono promocją 162. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej z Głogowa oraz pokazem i prezentacją mundurów i uzbrojenia Grupy Rekonstrukcyjnej „Patriotyczna Góra i Głogów”. Część słowno-muzyczną zaprezentowała młodzież LO z Góry. Aulę szkoły udekorowano portretami Żołnierzy Wyklętych oraz wystawą plenerową, która została udostępniona przez IPN Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu. Zwycięzcą w kategorii klas VII/VIII szkół podstawowych został uczeń klasy VIII Maciej Koziński z SP Wąsosz (opiekun: Bogusława Nawrot); w kategorii szkół ponadpodstawowych uczeń klasy Ie Jakub Gruszkiewicz z II LO im. M. Kopernika w Lesznie (opiekun: Kamil Kutny). Laureatem w kategorii prace plastyczne została uczennica klasy V Daria Kmiotek z SP Irządze (opiekun: Aneta Skrzynecka). Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, bony i nagrody rzeczowe, książki o tematyce historycznej oraz patriotyczne przypinki i koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych.


FILADELFIA (USA) | Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) postanowiło uhonorować byłych uczestników powstania styczniowego, którzy żyli, pracowali i działali w Stanach Zjednoczonych, i ufundowało pamiątkową tablicę z ich 46 nazwiskami. Uroczystości w Doylestown (USA) w Amerykańskiej Częstochowie uświetnili znakomici goście: Helena Knapczyk – prezes KPP działającego przy SWAP, ambasador RP przy ONZ prof. Krzysztof Szczerski, a także konsul RP w NY Stanisław Starnawski. Attachat Obrony z Waszyngtonu reprezentowali płk Klaudiusz Kamiński i ppłk Karol Budniak; PSFUK reprezentowali: dyr. wykonawczy Bogdan Chmielewski, Małgorzata Grodzka, Franciszek Piwowarczyk – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2023, Marian Żak, prezes CPS, komendant Kadetów Pułaskiego, Stanisław Bańkowski, oraz prawnuk powstańca styczniowego Walentego Rodowicza, Wiesław Wierzbowski, który jest szefem KPA, przewodniczącym klubu „Gazety Polskiej” w Bostonie i byłym działaczem Solidarności, a także licznie zgromadzeni byli działacze opozycji demokratycznej z czasów, w tym Solidarności, na czele z Włodzimierzem Ilnickim. Uroczystości były połączone z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, i rozpoczęły się od złożenia wieńców na miejscowym cmentarzu pod pomnikami: Żołnierzy Niezłomnych, Husarza i na grobie dr. Toefila Starzyńskiego (pierwszy komendant SWAP), ku pamięci powstańców styczniowych i Żołnierzy Niezłomnych. Następnie odczytano Apel Pamięci, a po nim uczestnicy udali się na uroczystą Mszę św., którą odprawił przeor zgromadzenia paulinów o. Marcin Ćwierz. Ojciec przeor w czasie nabożeństwa wygłosił kazanie, w którym wspomniał m.in. o ofierze, jaką płacili polscy patrioci w walce o niepodległość Polski na przestrzeni wieków, w tym powstańcy styczniowi i Żołnierze Niezłomni. Po Mszy św. naczelny komendant SWAP, przewodniczący klubu „Gazety Polskiej” w Filadelfii Tadeusz Antoniak, przywitał gości i wygłosił słowo wstępne, w którym przedstawił genezę tej uroczystości, od znalezienia grobu Hilarego Skwierzyńskiego w Filadelfii (powstańca, a zarazem członka pl. 12 SWAP) przez Czesława Gajownika, członka tej placówki, poprzez prace historyczne dr. Teofi la Lachowicza (red. naczelnego „Weterana”). Tadeusz Antoniak powiedział, że Żołnierze Niezłomni i powstańcy styczniowi mimo przegranej militarnie, wygrali moralnie, bo to z ich heroicznego dorobku korzystały następne pokolenia Polaków, które w konsekwencji wywalczyły niepodległość w 1918 i 1989 roku. Następnie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która znajduje się w przedsionku kościoła. Ceremonii odsłonięcia dokonali honorowi goście, a biało-czerwoną szarfę ściągnął Wiesław Wierzbowski. Dr Teofill Lachowicz przedstawił niektóre postacie, których nazwiska umieszczono na pamiątkowej tablicy – Wincentego Barzyńskiego, Adolfa Bakanowskiego, Józefa Dąbrowskiego oraz Erazma Jerzmianowskiego, Henryka Dmochowskiego, płk. Ludwika Żychlińskiego i Wincentego Smołczyńskiego. Głos zabrał również ambasador RP przy ONZ prof. Krzysztof Szczerski, który podkreślił bohaterstwo i oddanie życia dla umiłowanej ojczyzny w walce o niepodległość. Mówił, że w tym powstaniu w walce z carską Rosją, ramię w ramię walczyli Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Litwini. Ostatnim przemawiającym był ppłk Karol Budniak. Mówił o misji MON poszukiwania grobów polskich bohaterów, którzy walczyli dla Polski, i otaczania ich pamięcią, a miejsce ich pochówku – opieką. Uroczystości zakończył specjalny gość z Polski, bard środowisk patriotyczno-niepodległościowych Paweł Piekarczyk, który znakomitym koncertem uczcił bohaterów Polski z okresu powstania styczniowego i II konspiracji.

KROŚNIEWICE | Z inicjatywy klubu „Gazety Polskiej” w Krośniewicach oraz Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach odbyła się akcja sadzenia drzew na terenie Krośniewic pn. „Las bliżej nas – Gmina z pomysłem”. Współorganizatorem wydarzenia była burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman. W sadzenie drzew zaangażowały się dzieci z miejskiego przedszkola, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem oraz Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach. W akcji udział wzięło również Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Ogromne podziękowania dla Nadleśnictwa Kutno za przekazanie ponad 200 szt. sadzonek oraz przeprowadzenie prelekcji wśród dzieci i młodzieży.

WILNO | Uroczystości upamiętniające św. Jana Pawła II odbyły się m.in. w Wilnie. W kościele pw. Świętego Ducha odprawiono uroczystą Mszę św. „Pragnęliśmy dać wyraz wdzięczności Ojcu Świętemu za wszystko, czego dokonał, wyrazić wdzięczność Panu Bogu za jego niezwykły pontyfikat. My, Polacy, szczególnie mamy za co dziękować Ojcu Świętemu, ale także Litwini, bo dzięki papieżowi upadł komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej i zawdzięczając (to) jego determinacji, możemy dzisiaj żyć w wolnych krajach, cieszyć się tą wolnością” – powiedział dla niezalezna.pl ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin z Gdańska, współorganizator wileńskich uroczystości. Po mszy św. odbył się koncert Pawła Piekarczyka „W hołdzie Ojcu Świętemu”. Bard wykonał kilka piosenek przypominających nauki papieża Polaka.


ZAPROSZENIA KLUBOWE


Chorzów – reaktywacja Klubu „GP”, przewodniczącym został Stefan Bartnik, tel. 693.088.543, e-mail klubygp.chorzow@gmail.com


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl