Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Pamiętamy o ofiarach LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 26.07.2023 r.

W rocznicę ludobójstwa na Wołyniu kluby „Gazety Polskiej” zorganizowały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Jesteśmy świadomi, że tylko – jak uczy Ewangelia – prawda może nas wyzwolić. Święty Jan Paweł II mówił: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli”.

W latach 1943–1945 ukraińskie organizacje nacjonalistyczne OUN i UPA, przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej, zamordowały ponad 100 tys. Polaków mieszkających na terenach byłego województwa wołyńskiego II RP. Najwięcej mordów dokonano latem 1943 roku. W lipcu zaatakowano około 530 polskich miejscowości. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy, dlatego kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani. Pod hasłem „Śmierć Lachom” Polacy ginęli w niewyobrażalnych męczarniach. Ginęli od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni, nie oszczędzano kobiet, dzieci, starszych osób. Po masakrach do wsi wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, kradnąc całe mienie zamordowanych Polaków i paląc ich domostwa. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku.

Klub „Gazety Polskiej” w Tychach uczestniczył w rocznicy rzezi wołyńskiej. „Słowo Boże jest nauczycielem życia”. A uczy nas ono m.in. tego, że aby możliwe było pojednanie i przebaczenie, człowiek musi stanąć w prawdzie. W ten sposób ksiądz proboszcz parafii Świętej Rodziny w Tychach nawiązywał w homilii podczas Mszy św. za ofiary ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Pd-Wsch., do liturgii słowa, w której wspomniana była historia o Józefie Egipskim. Msza święta w intencji ofiar zakończyła się Marszem Pamięci ulicami miasta na cmentarz na Wartogłowcu, gdzie pod pomnikiem ludobójstwa na Wołyniu i Kresach złożone zostały kwiaty, a pielgrzymi otrzymali błogosławieństwo prałata Franciszka Resiaka. Podczas obchodów upamiętniających tamte straszne dni uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpień historyków. Doktor Andrzej Drogoń na bazie wspomnień senator Jadwigi Rudnickiej, która trzykrotnie w cudowny sposób uniknęła śmierci z rąk Ukraińców, przekonywał, że Polacy słusznie dopominają się prawdy o ludobójstwie na Wołyniu i Kresach Pd.-Wsch. i upamiętnienia ofiar. Jednak z uwagi na bezmiar tragedii, przemijający czas, a także precyzję dokonanej zbrodni, gdzie zostały zrównane z ziemią całe wsie i miejscowości, prawda jest coraz trudniejsza do osiągnięcia. Z kolei historyk dr Anna Mandrela wspomniała w swoim wystąpieniu o wielu duchownych i siostrach zakonnych, którzy ponieśli męczeńską śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów. Janusz Jabłoński, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach, podsumował zgromadzenie słowami, że w tematach dotyczących prawdy historycznej Polacy powinni być jednością i mówić jednym głosem.

Klub „Gazety Polskiej” – Myśli Patriotycznej w Suwałkach brał aktywny udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach i w Augustowie. Najpierw uroczystości odbyły się w Gibach. W pochodzie na Wzgórze z Krzyżami uczestniczył Klub „Gazety Polskiej” Myśli Patriotycznej w Suwałkach z patriotycznym biało-czerwonym banerem: „Bóg–Honor–Ojczyzna”. Następnie odbyła się Liturgia Słowa Bożego, odczytanie listów od prezydenta i premiera RP, prezesa PiS oraz zapalenie biało-czerwonych zniczy z patriotycznym logo Klubu „Gazety Polskiej” w Suwałkach. Druga część uroczystości miała miejsce w Domu Turka w Augustowie, gdzie w powstającym Domu Pamięci Obławy Augustowskiej Instytutu Pileckiego odsłonięty został Mur Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ze znanymi 592 nazwiskami ofiar z 1945 roku. Wieńce i kwiaty zostały złożone pod murem ze znakiem Polski Walczącej.

Klub „Gazety Polskiej” w Elblągu, w katedrze św. Mikołaja uczcił 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Została odprawiona Msza św. w intencji ofiar zbrodni. Po nabożeństwie złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na skwerze Rotmistrza Witolda Pileckiego w Elblągu.

Delegacja Klubu „Gazety Polskiej” w Poznaniu uczestniczyła we Mszy św. w intencji ofiar zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, z lat 1939–1947. Klubowicze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rzezi wołyńskiej w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Gliwicki Klub „Gazety Polskiej” w 80. rocznicę początku masowego morderstwa ludności polskiej na Wołyniu przez ukraińskich sąsiadów, zapalił znicze i odmówił modlitwy pod tablicą „Ludobójstwo na Kresach” w kaplicy Golgota Polska. Znicze złożyli klubowicze, radni – Maria Ożga i prof. Marek Marcisz. Następnie odbyło się spotkanie poświęcone możliwości pojednania polsko-ukraińskiego, które poprowadził dr Ferdynand Morski.

Klub „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II uczestniczył w obchodach 80. rocznicy krwawej niedzieli i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach. Została odprawiona Msza św. w intencji duchowieństwa wołyńskiego i ludności cywilnej – ofiar ludobójstwa na Kresach.

Klub „Gazety Polskiej” w Essen uczestniczył w pielgrzymce do Neviges, zwanego także Westfalską Częstochową. Uroczystości w Neviges są ważnym elementem życia Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od wielu lat członkowie Klubu „Gazety Polskiej” w Essen uczestniczą w tej pielgrzymce, zaznaczając swoją obecność. Od ponad czterdziestu lat, zawsze pod koniec czerwca, Polacy skupieni wokół Polskich Misji Katolickich na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii pielgrzymują do Sanktuarium Maryjnego w Neviges. Uroczystości i pielgrzymki są organizowane przez księży chrystusowców, zakonu powołanego przez ks. kard. Augusta Hlonda do opieki duchowej nad Polonią rozsianą na całym świecie. Organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz prowincjał Bogdan Renusz. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, polskich pielgrzymów witał hierarcha Kościoła katolickiego. Przed laty był to ks. abp Andrzej Dzięga, w roku ubiegłym ks. kard. Gerhard Ludwig Müller. A w tym roku przybył ks. bp Piotr Turzyński, który wygłosił płomienną homilię.

Klub „Gazety Polskiej” we Wrocławiu zorganizował spotkanie z europoseł PiS Anną Zalewską. Poprowadził je red. Jacek Liziniewicz, a dotyczyło ono polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Spotkanie, na którym obecny był również poseł Jacek Świat, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

W Berlinie odbyła się procesja Bożego Ciała. Mszę święta na Bebelplatz celebrował ks. abp Heiner Koch wspólnie z biskupami i księżmi z misji katolickich w Niemczech. Chór z katedry św. Jadwigi pięknymi pieśniami uświetnił muzyczną oprawę Eucharystii. Czcigodny ksiądz proboszcz Sergij Dankiv z Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego na początku Mszy św. wygłosił przemówienie, nagrodzone wielkimi brawami wiernych. W Eucharystii udział wzięli: katolicy z wielu krajów, poczty sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne, przedstawiciele ambasad i władz, klubowicze „Gazety Polskiej” Berlin Brandenburg. Po Mszy św. odbyła się procesja Bożego Ciała ulicami Berlina, Französische Straße, Friedrichstraße i Unter den Linden, która wzbudziła duże zainteresowanie berlińczyków i turystów. Wielką uwagę zwracały obrazy z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie Najświętszej Maryi Panny i Jezusa Miłosiernego. Procesję Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa sprawnie zabezpieczała policja, nie było żadnych incydentów. Po procesji odbyło się spontaniczne śpiewanie pieśni religijnych przez wiernych z Meksyku i Chorwacji. Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup osobiście podziękował chorwackim piosenkarzom, mile zaskoczony koncertem. Następnie uczestnicy Eucharystii mogli na festynie skosztować smacznych potraw serwowanych na stoiskach krajów z misji katolickich w Niemczech.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl