Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Odznaczenia dla klubowiczów


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 26.10.2022 r.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę dla wybitnych Wielkopolan.

Aktu dekoracji dokonał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Wśród odznaczonych są osoby, które od lat kultywują pamięć o polskich  bohaterach. Inni pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów dotykających dzieci i młodzież lub są zaangażowani w organizację akcji  charytatywnych bądź wydarzeń kulturalnych. Łączy ich konsekwencja w działaniu i poświęcenie dla drugiego człowieka. Na podstawie art.  138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  przyznano złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz za Długoletnią Służbę. Każda z  wyróżnionych w ten sposób osób wykorzystuje swoje umiejętności, czas i wiedzę dla dobra innych, a także Ojczyzny. – Składam najwyższe  wyrazy najgłębszego szacunku dla państwa sumienności i bezinteresowności, które są bezcennym wkładem w rozwój naszego regionu.  Wszystkim, którzy dokładają swoją cząstkę do tego wielkiego, wspólnego dzieła, dziękuję! – powiedział do zgromadzonych w sali sesyjnej  wojewoda Zieliński.

Jedną z osób, która została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju edukacji, jest Maria  Zofia Zawadzka, działaczka społeczna i edukacyjna, patriotka, przewodnicząca poznańskiego Klubu „Gazety Polskiej” oraz członek założyciel  Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Jestem nauczycielem od pokoleń, niejako „z urodzenia”, i  niemożliwe było, abym wykonywała inny zawód. (…) Dbałam o wykształcenie w dzieciach postaw obywatelskich, co w czasach słusznie  minionych było trudnym i ważnym zadaniem. Choć były przez lata różne strajki nauczycieli, ja nie strajkowałam. Nauczyciel to nie jest zawód  – to jest powołanie i robi się to z potrzeby serca, a naszym jako nauczycieli obowiązkiem jest być przy uczniach – mówiła pani Maria w  rozmowie z niezalezna.pl. – Mój krzyż [tj. odznaczenie] musiałabym podzielić na plasterki i dać kawałek każdemu z tych działających ludzi,  którzy pracowali na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – żartowała.

Klub „Gazety Polskiej” w Poznaniu powstał w grudniu 2008 roku i  początkowo, jak szacuje Maria Zawadzka, liczył około 350 osób, jednak w kolejnych latach ulegał pewnym podziałom. Maria podkreśla, że  klub angażuje się aktywnie w działalność patriotyczną, dbając o upamiętnienie ważnych rocznic i świąt państwowych. – Od 2011 roku z  inicjatywy Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu na pomniku Ofiar Katynia i Sybiru znajduje się tablica upamiętniająca ofiary zamachu  smoleńskiego. Dziesiątego dnia każdego miesiąca odbywa się msza św. i składamy kwiaty pod pomnikiem – mówi. W 2015 roku staraniem  klubu została odsłonięta tablica upamiętniająca płk. Stanisława Kasznicę, ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych,  zamordowanego przez komunistów w 1948 roku.

Przewodnicząca poznańskiego Klubu „GP” podkreśla, że „przed wieloma laty udało się  wystarać o skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego”. – W tym staraniu pomógł nam obecny minister ds. UE, Szymon Szynkowski vel Sęk, ludzie  złożyli się na przepiękny kamień pamięci płk. Kuklińskiego. Był projekt, kamień został wykonany, tylko nie możemy go postawić, bo o tym  decyduje Rada Osiedla i nie mamy na to zgody – zaznacza Maria.

Z wrodzonej skromności Marysia nie mówi, jak ciepłą i pracowitą jest  osobą. Aż trudno uwierzyć, że ta skromna kobieta nie obawia się wyzwań, jakie przed sobą stawia. Marysiu, gratulujemy!

Z okazji Święta  Województwa Dolnośląskiego odbyła się uroczysta sesja sejmiku. Jej częścią było przyznanie nagród osobom zasłużonym dla regionu. Wśród  nich znalazł się przewodniczący wrocławskiego Klubu „Gazety Polskiej” Andrzej Górnik, który został odznaczony Złotą Odznaką – Zasłużony  Dla Województwa Dolnośląskiego. Andrzej Górnik to działacz opozycji antykomunistycznej. Za swą działalność na rzecz niepodległości  wielokrotnie był zatrzymywany. Przywódca i inicjator strajku w Energomontażu Wrocław. Był współinicjatorem budowy pomnika gen.  Ryszarda Kuklińskiego we Wrocławiu. Jest założycielem i obecnym przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” we Wrocławiu. Uczestniczył w  zakładaniu NSZZ „Solidarność” we wrocławskich zakładach pracy. W rozmowie z dziennikarzami niezależna.pl powiedział: – Moja  działalność patriotyczna trwa od najmłodszych lat. Komuniści zamordowali moich wujków po wojnie. Ojciec był przesłuchiwany. Oferowano  mi wysokie stanowisko w zamian za podpisanie dokumentu, że będę należał do partii. Odmówiłem, to byłoby dla mnie hańbiące –  relacjonował. Gdy zapytano go o jego zasługi, odparł: „Byłem założycielem Związków Zawodowych w Energomontażu. Pierwszy strajk odbył  się na budowie, po czym byłem zabrany na milicję. Były takie sytuacje, że przy tych strajkach wielokrotnie miałem pały na plecach”. Mówiąc o  działalności na rzecz klubów „GP”, Andrzej Górnik przyznał, że niezwykle ważny był dla niego moment, w którym założył Klub „Gazety  Polskiej” we Wrocławiu. Młodzi członkowie mojej rodziny przekonywali mnie, żebym ze względu na swój wiek powierzył to zadanie komuś  innemu, ale ja nadal prężnie działam – podkreśla. – Jestem szczęśliwy, bo kluby „Gazety Polskiej” to potęga. Jesteśmy na całym świecie.  Udzielamy się wszędzie, podczas każdych wyborów. Organizujemy spotkania, by dotrzeć do jak największej liczby osób – przyznaje,  podsumowując swoją klubową działalność.

Podczas dolnośląskiej uroczystości Złote Odznaki Honorowe odebrali: Tadeusz Tutkalik, Jarosław  Kardela oraz Henryk Jacukowicz. Tadeusz Tutkalik w latach 1980–1981 pełnił funkcję sekretarza NSZZ „Solidarność” Ziemi  Górowskiej. W związku z prowadzoną działalnością 13 grudnia 1981 roku został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie  Wielkopolskim. Następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony został 25 stycznia 1982 roku. Był radnym Rady  Miejskiej i burmistrzem miasta Góry. W 2015 roku został przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” Góra Śląska. Od 2021 roku jest  przewodniczącym Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów Ziemi Górowskiej.

Jarosław Kardela  organizuje spotkania historyczno-patriotyczne na terenie powiatu świdnickiego, szczególnie w gminie Strzegom. Współpracuje z Instytutem  Pamięci Narodowej w ramach szerzenia wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży, z Polonią i klubami „Gazety Polskiej” w Strzegomiu.  Realizuje wystawy na temat wybitnych postaci oraz wydarzeń historycznych i religijnych. Jest pomysłodawcą powstawania tablic  pamiątkowych.

Henryk Jacukowicz jest założycielem i przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” w Trzebnicy. Organizował cykl warsztatów  historyczno- -politycznych, spotkania z historykami, dziennikarzami i politykami, spotkania opłatkowe z udziałem gości z innych klubów  „GP”, posłów i władz wojewódzkich. Jest pomysłodawcą i organizatorem społecznego komitetu budowy pomnika – Krzyża „Katyń-  Smoleńsk”, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Wszystkim odznaczonym gratulujemy!

Gościem Klubu  „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu im. ks. Gurgacza był węgierski historyk, były dyplomata i wielki przyjaciel Polski Imre Molnár. Imre  przyjechał na Sądecczyznę jako gość odbywających się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” Rekolekcji Filmowych poświęconych  Jánosowi Esterházyemu, którego jest biografem. Podczas wizyty towarzyszyła mu żona Monika, która kieruje Domem Polskim w  Budapeszcie. Dzień rozpoczął się od spotkania w biurze posła Patryka Wichra z Leszkiem Zakrzewskim, prezesem Polskiego Towarzystwa  Historycznego Oddział Nowy Sącz. Rozmawiano o wspólnych planach uhonorowania Sługi Bożego Jánosa Esterházego w Nowym Sączu.  Kolejnym punktem programu było zwiedzanie niewątpliwej atrakcji Nowego Sącza, Miasteczka Galicyjskiego. Akurat tego dnia realizowany  był tam projekt krakowskiego oddziału IPN: „Z miłości do Polski. Armia Krajowa”. Następnie odbyło się spotkanie z członkami naszego klubu  „Gazety Polskiej”. Rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji Węgier w kontekście wojny na Ukrainie (10-milionowe Węgry przyjęły 1,5 mln  uchodźców) oraz o koronowaniu Matki Boskiej na Panią Węgier. Imre opowiadał, jak w latach 80. Węgrzy (nie tylko katolicy) brali udział w  pielgrzymkach do Częstochowy, bo w porównaniu z ich krajem czuli się u nas wolnymi ludźmi. Tak właśnie poznał swoją żonę.  Najważniejszym punktem programu było jednak wyświetlenie dokumentalnego filmu „Droga Krzyżowa Janosa Esterházyego” i spotkanie z  jego twórcami. Obecni byli reżyser Artur Janicki i producentka Agnieszka Sznajder-Leśniak, którzy opowiedzieli, jak fi lm powstał, i  odpowiadali na pytania widzów. Spotkanie to utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że wspólnie z Węgrami ponosimy odpowiedzialność za  powrót Europy do życia zgodnego z chrześcijańskimi zasadami. Na zakończenie spotkania Imre podpisywał swoją książkę „Naszym znakiem  jest krzyż – Sługa Boży János Esterházy życie i męczeństwo”.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl


serwis 26.10.2022

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress