Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Śląskie Forum Klubów „Gazety Polskiej”


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 02.11.2022 r.

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach odbyło się Forum Klubów „Gazety Polskiej” Województwa Śląskiego.

Oficjalnego otwarcia dokonali: Anna Syrek, przewodnicząca, i Janusz Jabłoński, wiceprzewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach, Beata Dróżdż, prezes Forum SA, i Ewa Wójcik, prezes Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”. To nowa inicjatywa środowiska klubowiczów, która powstała podczas rozmów na dwóch ostatnich zjazdach klubów „GP” w Spale. Okazuje się, że nawet sześciodniowa dyskusja nie była w stanie wyczerpać wszystkich tematów, które nurtują mieszkańców poszczególnych województw. Dlatego postanowiono organizować dodatkowe fora, na które zapraszani będą lokalni politycy i prezesi ważnych dla regionu zakładów przemysłowych.

W Katowicach, oprócz znamienitych gości, wzięło udział ponad 300 klubowiczów reprezentujących miejscowe kluby „Gazety Polskiej”. To duży sukces ludzi, którzy identyfikując się z podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi, pracują dla swoich małych ojczyzn i rozwiązują problemy trapiące ich najbliższe otoczenie. Reprezentują tę patriotyczną część społeczeństwa, która widzi zagrożenia, jakie mogą wkrótce dotknąć Polskę. W następnych dwóch latach odbędą się wybory samorządowe i parlamentarne, których wynik na wiele lat może zdeterminować los następnych pokoleń Polaków. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie zagrożeń, jakie mogą dotknąć Polskę! Gościem honorowym spotkania był marszałek senior Antoni Macierewicz, którego informacje o śledztwie w sprawie mordu smoleńskiego i tożsamości narodowej spadkobierców pierwszej Solidarności zebrani przyjęli oklaskami na stojąco.

Z przedstawicielami klubów „Gazety Polskiej” województwa śląskiego spotkali się: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, minister członek Rady Ministrów Michał Wójcik, europoseł Jadwiga Wiśniewska, posłowie Bożena Borys-Szopa, Wojciech Szarama – szef śląskich struktur „Prawa i Sprawiedliwości”. W Forum uczestniczyli m.in.: członek zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs, zastępca prezydenta Mysłowic Mateusz Targoś, prezes zarządu Katowickiej SSE Janusz Michałek oraz Przemek Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenie.

O bezpieczeństwie energetycznym i roli polskiego górnictwa z redaktorem Adrianem Stankowskim rozmawiali prezes Węglokoks S.A. Tomasz Heryszek i prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala, europoseł Jadwiga Wiśniewska, poseł Adam Gawęda.

List do klubowiczów przesłał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński:
„Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do Państwa tych kilka słów na okoliczność Forum Klubów »Gazety Polskiej« Województwa Śląskiego. Odbywa się ono w roku szczególnym, w którym obchodziliśmy stulecie powrotu Górnego Śląska do Macierzy. 16 lipca obchodziliśmy setną rocznicę podpisania w Katowicach Aktu Objęcia Górnego Śląska przez Polskę, zaś 24 września – wyborów do Sejmu Śląskiego. Nasze państwo czekało na ten moment prawie 600 lat. Jak pamiętamy, w 1348 roku Śląsk został inkorporowany do Korony Królestwa Czech, następnie trafił pod berło Habsburgów, a później Hohenzollernów, by w 1871 roku stać się częścią Cesarstwa Niemieckiego.
To, że Śląsk wrócił do Polski, zawdzięczamy wielu pokoleniom Ślązaków, którzy stawiali opór narastającej germanizacji. Najpierw były to przede wszystkim zmagania o zachowanie języka polskiego. Później tę prowadzoną myślą i słowem walkę o polskość oraz o niezbywalne prawa żywiołu polskiego zastąpił czyn orężny trzech powstań śląskich. Tę okupioną krwią batalię o polski Górny Śląsk wygraliśmy mocą nieugiętej woli, hartu ducha oraz gotowości do bezgranicznych poświęceń dla Sprawy.
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Dlaczego o tym piszę, dlaczego przywołuję wydarzenia i procesy, które ktoś mógłby uznać za dawno minione? Dlatego mianowicie, że z jednej strony są one niezbywalnym elementem naszej świadomości historycznej i tożsamości narodowej, a z drugiej – bo ten wielowiekowy dorobek polskich patriotów jest w jakiejś mierze zagrożony. Wynika to – rzecz jasna – z całokształtu poczynań i enuncjacji politycznych totalnej opozycji. Jeżeli spojrzymy na to, co robią od kilku lat związane z nią władze lokalne, a przede wszystkim prezydenci wielkich miast, wyznający chociażby pogląd, iż środki europejskie powinny trafiać bezpośrednio do samorządów, to dostrzeżemy tendencje do osłabiania państwa polskiego, do pozbawienia go gwarantowanego w konstytucji charakteru jednolitego, unitarnego. Pomysły regionalizacji czy landyzacji Polski pojawiały się w polskim dyskursie politycznym już na początku lat 90. i głosił je – co warto podkreślić – Kongres Liberalno-Demokratyczny. Już wtedy przestrzegałem, że może to uruchomić siły odśrodkowe i ich wspomaganie przez ośrodki zewnętrzne, którym nie jest na rękę Polska suwerenna, podmiotowa, wewnątrzsterowna. Nie po to nasi przodkowie byli poddawani represjom i przelewali krew za polski Śląsk, by w XXI wieku ta Państwa Mała Ojczyzna, ta część naszej wielkiej Ojczyzny, w której bije serce polskiego przemysłu i polskiej pracy, przeistoczyła się w coś na kształt związanego funkcjonalnie z Niemcami landu-regionu. A to właśnie może grozić, jeśli do władzy dojdzie »partia niemiecka«. Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Chcemy bronić Polski, chcemy bronić polskości Śląska, więc musimy zrobić wszystko, byśmy wygrali najbliższe wybory parlamentarne w sposób umożliwiający nam samodzielne rządy. Ale do takiego zwycięstwa potrzebujemy nie tylko odpowiedniej liczby głosów. Obawiamy się bowiem, że totalna opozycja może chcieć zakłócić przebieg głosowania, by później mogła zakwestionować jego rezultaty. Z tego względu musimy stworzyć naprawdę liczny korpus obrony wyborów, którego członkowie
będą pilnować, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Dlatego też chciałbym prosić Państwa – godnych Następców tych, którzy przed nami walczyli o polskość Śląska – o jak największe zaangażowanie zarówno w kampanię wyborczą, jak i w działania korpusu obrony wyborów. Ich stawką będzie suwerenność naszej Ojczyzny i dalszy rozwój Polski jako państwa podmiotowego. Zróbmy więc wszystko, by Polska wygrała.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia!
Prezes PiS Jarosław Kaczyński”

Za organizację Forum Klubów „GP” Województwa Śląskiego dziękujemy całemu klubowi „GP” w Tychach, przede wszystkim za pełną organizację Annie Syrek – przewodniczącej, Januszowi Jabłońskiemu – wiceprzewodniczącemu, Kazimierzowi Biskupek, Zygmuntowi Grochowalskiemu, Ewie Węglarz, Bożenie Kluba, Zofii Szkudlarek, Krzysztofowi Derebeckiemu, Wojciechowi Jabłońskiemu, Krzysztofowi Dąbek, Józefowi Moskwik, Edwardowi Biedrzyckiemu, Ewie Kajzer. Dziękujemy za pomoc Przemysławowi Miśkiewiczowi oraz Ryszardowi Orzeł ze Stowarzyszenia Pokolenie. Dziękuję również za organizację i wsparcie Ani i Ewie Wójcik, Beacie i Waldemarowi Dróżdż.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl


serwis 02.11.2022