Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Kluby „Gazety Polskiej” z USA interweniują w sprawie cenzury TVN


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 01.03.2023 r.

Kluby „Gazety Polskiej” z USA interweniują w sprawie cenzury TVN

Telewizja TVN próbuje wprowadzić cenzurę za pośrednictwem pozwów przeciwko mediom Strefy Wolnego Słowa. W obronie swobody wypowiedzi wystąpiły kluby „Gazety Polskiej”.

Kluby „Gazety Polskiej” zorganizowały akcję wspierającą wolność słowa: w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach pojawiły się naklejki, billboardy i spoty. Internauci wysyłają też protesty do wielu instytucji. To nawiązanie do akcji #StopCenzurze, prowadzonej przez media Strefy Wolnego Słowa. Poniżej prezentujemy pełną treść listu do ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezińskiego, jaki wysłali przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej” ze Stanów Zjednoczonych.


Szanowny Panie Ambasadorze,

zwracamy się do Pana jako obywatele polscy i amerykańscy mieszkający w USA. Reprezentujemy szereg polsko-amerykańskich organizacji patriotyczno-niepodległościowych, działających na terenie USA, również weterańskich, od zawsze wspierających sojusz polsko-amerykański na wszystkich szczeblach.

Prosimy Pana o interwencję w sprawie bardzo ważnej, wręcz kluczowej dla naszych demokracji i wspólnych stosunków: łamania wolności słowa oraz stosowania cenzury, równie ż prewencyjnej.

W Stanach Zjednoczonych pierwsza poprawka do Konstytucji, mówiąca między innymi o wolności słowa, jest bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą częścią Konstytucji.

Stacja TVN, która jest częścią amerykańskiej grupy medialnej Discovery, próbuje poprzez procesy sądowe wprowadzić cenzurę na wypowiedzi red. naczelnego Tomasza Sakiewicza, wypowiadającego się dla czołowej stacji informacyjnej w Polsce – TVP oraz innych dziennikarzy z grupy „Gazety Polskiej”.

TVN manipuluje faktami oraz ukrywa prawdę o zamachu smoleńskim. Temat ten stał się jeszcze ważniejszy w sytuacji ataku Rosji na Ukrainę. Włodarze tej stacji przez pozwy sądowe chcą zakazać wypowiadania się dziennikarzom, którzy podejmują wyżej wymienione tematy, bardzo ważne dla Polaków mieszkających w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Niestety, tymi działaniami po średnio chroni ą zbrodniarza Putina.

W tym miejscu chcemy jeszcze przypomnieć, że firmę ITI, której częścią był TVN, założyli byli tajni współpracownicy służb komunistycznych, które bezpośrednio współpracowały z Rosją komunistyczną. Swój holding na początku lat 90. Budowali,
korzystając z układów, jakie byli współpracownicy SB i komunistycznych służb roztoczyli w sferze medialnej w odradzającej się Polsce po ponad 40 latach panującego ustroju totalitarnego – komunizmu.

Niestety, stacja TVN, mimo oficjalnej zmiany właścicieli w ostatnich latach, próbując pozować na obrońcę europejskich i zachodnich wartości, nadal zarządzana jest przez ludzi o sowieckiej mentalności.


[Podpisani:]

Tadeusz Antoniak:
przewodniczący Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, zastępca koordynatora klubów „GP” – USA;
Jacek Szklarski:
Reduta Dobrego Imienia – USA, Komitet Smoleńsko-Katyński, klub „GP” – Filadelfia;
Helena Knapczyk:
prezeska Koła Pomocniczego Pań działającego przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej
(PAVA), sybiraczka.

Niżej podpisani to działacze Solidarności, więzieni i represjonowani w okresie PRL, obecnie aktywni działacze polonijni, mający wkład w wejście Polski do NATO i stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce.

Wiesław Wierzbowski: KPA – Boston, przewodniczący klubu „GP” – Boston;
Tadeusz Walkowiak: KPA – Boston, klub „GP” – Boston;
Marian Czarnecki: klub „GP” – New Britain;
Michał Wroński: klub „GP” – Filadelfia, Komitet Smoleńsko-Katyński;
Adam Stępień: Komitet Smoleńsko-Katyński, Rodziny Radia Maryja;
Henryk Siemianowski: Komitet Smoleńsko-Katyński, sybirak”.


Decyzją kilkunastu tysięcy Polaków skupionych w ruchu klubów „Gazety Polskiej”, nagrodą Człowieka Roku Klubów „GP” 2022 uhonorowany został ks. dr. Jarosław Wąsowicz. Nagrodę wręczono na Gali „Gazety Polskiej”, która odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Laudację na cześć laureata klubów „Gazety Polskiej” wygłosili: Marzena Gmińska, przewodnicząca klubu „Gazety Polskiej” Słupsk, oraz Jacek Szklarski z klubu „Gazety Polskiej” z Filadelfii (USA). W laudacji znalazły się takie słowa:

Szanowni Państwo,

Kluby „Gazety Polskiej” to jeden z największych ruchów społecznych w Polsce.

Tytuł Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” od 2008 roku przyznają klubowicze, a otrzymują osoby ważne dla Polski, które swoją działalnością sprawiają, że Polska jest lepsza, że wzrasta zarówno jej siła i znaczenie, ale i przywracana jest godność, budowane są wiara, patriotyzm i moralność – wszystko w myśl hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Dziś do grona laureatów klubowicze dołączają ks. Jarosława Wąsowicza – salezjanina. Jego działalność ma wiele odsłon – wszystkie jednak łączą się ze sobą, zazębiają i tworzą wspaniałą całość ku chwale Ojczyzny i jej Królowej – Matki Bożej.

Ks. Jarosław jest historykiem o ogromnym dorobku naukowym. Swoją pracę – zarówno naukową, jak i publicystyczną – poświęca w znacznej części ważnym postaciom polskiej historii splecionej w nierozerwalny sposób z historią Kościoła. Dobrze wymienić choćby abp. Antoniego Baraniaka, błogosławionych wychowanków salezjańskich z „Poznańskiej Piątki”, Danutę Siedzikównę „Inkę”. Ks. Jarosław jako wice postulator brał udział w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów.

„Serce dla Inki” to wielka akcja społeczna zapoczątkowana przez ks. Jarosława. Już w kilkunastu miejscach w Polsce w kościołach – również w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – i w szkołach została wmurowana tablica ze srebrnym sercem-urną z ziemią z grobu, w którym komuniści skrycie pochowali sanitariuszkę V Wileńskiej Brygady AK – Danutę Siedzikównę „Inkę”. Serca są wykonywane ze srebra zebranego przez ludzi, którzy oddają często swoje pamiątki i inne cenne, srebrne przedmioty. Jedno z serc zostało umieszczone w kościele pw. św. Michała Archanioła w Butrymańcach na Litwie.

Właśnie Kresy, zwłaszcza Wileńszczyzna, są kolejnym polem pracy ks. Jarosława. To nie tylko wielka akcja przekazywania regularnie pomocy materialnej, ale również opieka nad polskimi dziećmi, dla których od kilku lat kapłan organizuje kolonie. Często jest to dla nich pierwsza w życiu okazja odwiedzenia Polski, a ksiądz dba również o duchową i edukacyjną stronę wypoczynku dzieci. Polacy pozostali na Kresach poza Polską wskutek niekorzystnego biegu historii. Często żyją biedniej niż inni obywatele ich krajów, zachowywanie przez nich polskiej kultury, języka i obyczajów wymaga niekiedy wręcz heroicznych postaw.

Jako krajowy kapelan kibiców, ks. Jaros ław od piętnastu lat organizuje Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Te coroczne jasnogórskie spotkania są dowodem, że kibicowanie jest jedną z form miłości Ojczyzny. Kibice zapatrzeni są w prawdziwych polskich bohaterów, o których główny nurt chciałby zapomnieć.

Trzeba jeszcze wspomnieć o dziesiątkach mszy świętych, licznych spotkaniach i prowadzonych przez ks. W Wąsowicza wykładach i rekolekcjach, o organizowanych przez niego uroczystościach, piknikach patriotycznych, zjazdach różnych środowisk – nie tylko kibicowskich, choć trzeba przyznać, że ksiądz Jarosław jest kapelanem kibiców nie tylko na pielgrzymkach, ale i przez cały rok.

Księże Jarosławie, jesteś stałym gościem zjazdów klubów „Gazety Polskiej”. Służysz nam jako kap łan, szafarz sakramentów, a swoją obecnością, wiedzą i doświadczeniem – także jako panelista. Odbywasz wiele spotkań z klubami „GP” w Polsce i za granicą. Odprawiłeś również wiele mszy świętych w intencji klubowiczów – w czasie pandemii transmitowanych przez internet.

Dziękujemy Ci za całe dobro, które za sobą zostawiasz. Potrafiłeś zebrać wokół siebie wielu ludzi dobrej woli – ludzi różnych pokoleń i różnych stanów – i natchnąć ich do zgodnej pracy. W jednej z pieśni napisanych po Powstaniu Styczniowym śpiewamy: „O, biedna kraino, gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy…”. Twoja działalność jest odpowiedzią na to wezwanie – bo zebrani wokół Ciebie ludzie budują Polskę lepszą, bliższą Bogu i oddaną Matce Bożej, którą jako salezjanin czcisz szczególnie jako Matkę Bożą Wspomożycielkę.

Szanowni Goście, Drodzy Klubowicze,
Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że tytuł Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2022 trafia dziś – jakże zasłużenie – do Księdza Jarosława Wąsowicza.
Z całego serca dziękujemy i gratulujemy.

– To jest niezwykle ważny dla mnie dzień i niezwykłe wyróżnienie, bo pochodzi od ludzi, którzy bardzo wiele części swojego życia poświęcają temu, żeby troszczyć się o Polskę – powiedział ks. Wąsowicz. – Traktuj ę to wyróżnienie także jako wyróżnienie dla klubów „Gazety Polskiej”, bo przez to, że jestem waszym duszpasterzem, to także nagroda dla was. Tę nagrodę chciałem dedykować polskim kibicom, którzy wiedzą, jak i kiedy zachować się, jak trzeba. Wreszcie, tę nagrodę chciałem zadedykować mojej śp. mamie, która wiernie kibicowała „Gazecie Polskiej”, czytała ją – dodał.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl


 

GazetaPolska_2023-03-01-horz