Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Klubowicze pamiętają o zrywie 1863 roku


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 15.02.2023 r.

Klubowicze pamiętają o zrywie 1863 roku

W Filadelfii (USA) odbyły się uroczystości upamiętniające 160. rocznicę powstania styczniowego.

Doktor Janusz Romański tak opisuje te uroczystości: „W 160. rocznicę powstania styczniowego na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Bridesburg odbyła się uroczystość złożenia wieńców przez delegację składającą się z przedstawicieli Attachatu RP w Waszyngtonie, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i Harcerstwa. Delegacja przybyła na cmentarz, aby złożyć wieniec na grobie Hilarego Skwierzyńskiego, powstańca styczniowego, oraz oddać należny hołd bohaterowi. W skład delegacji weszli: ppłk. Karol Budniak, zastępca attaché wojskowego w Waszyngtonie DC, płk Krzysztof Steć, starszy doradca wojskowy przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Tadeusz Antoniak, komendant naczelny SWAP i przewodniczący Klubu »Gazety Polskiej« w Filadelfii, Zygmunt Bielski, adiutant finansowy SWAP, dr Teofil Lachowicz, redaktor naczelny periodyka »Weteran SWAP«, Antoni Płotka, I wicekomendant SWAP, Mirosław Płotka, komendant Okręgu 10. SWAP, Janusz Romański, I wicekomendant Okręgu 10. SWAP, druhna Maria Bielski, Harcerstwo NY, oraz dr Konstanty Pruszyński, kapelan placówki 12. SWAP.

Hilary Skwierzyński przybył z Polski do Ameryki po upadku powstania styczniowego i osiedlił się w Filadelfii. Tu pracował, następnie w roku 1924 aktywnie włączył się w działalność placówki 12. SWAP. Był znany jako gorący patriota oddany sprawom Polski. Aktywnie uczestniczył w życiu Polonii w Filadelfii do końca swoich chwil. Ksiądz dr Konstanty Pruszyński odmówił nad grobem modlitwę w intencji powstańca Hilarego Skwierzyńskiego, podkreślając oddanie i poświęcenie powstańców walczących przeciwko caratowi o niepodległą Polskę. W dalszej części uroczystości delegacja w składzie ppłk Karol Budniak, płk Krzysztof Steć i Tadeusz Antoniak złożyła wieniec na rodzinnym grobie powstańca Hilarego Skwierzyńskiego. Nad grobem głos zabrali: dr Teofil Lachowicz, który skrótowo omówił przebieg powstania styczniowego oraz rozmiar carskich reperkusji, jakie spotkały powstańców po jego upadku. Następnie wystąpił Tadeusz Antoniak, który poinformował o inicjatywie podjętej przez Zarząd Główny SWAP wystawienia historycznej, brązowej tablicy upamiętniającej wszystkich powstańców styczniowych, którzy mieszkali w Ameryce i których groby są na tutejszych cmentarzach. Archiwum SWAP ustaliło listę nazwisk 46 takich osób. Po zakończeniu prac projektowych i wykonaniu tablicy z brązu zostanie ona wystawiona w Głównym Kościele w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Ppłk Karol Budniak w imieniu attaché wojskowego gen. Krzysztofa Nolberta i swoim podziękował weteranom placówki 12. SWAP za podjętą inicjatywę oddania hołdu bohaterowi – zorganizowanie złożenia wieńca na grobie Hilarego Skwierzyńskiego w Filadelfii. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przy grobie powstańca styczniowego”.

BRZOZÓW | W Brzozowie obchodzono uroczyście 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Patronat honorowy nad uroczystością objęli posłowie do Sejmu RP z Podkarpacia – Piotr Babinetz i Adam Śnieżek. Z tej okazji w Bazylice Mniejszej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie została odprawiona przez proboszcza parafii i kustosza bazyliki ks. Franciszka Gocha uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Wśród gości byli: poseł Adam Śnieżek, senator Alicja Zając, poseł do PE Bogdan Rzońca, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Brzozowie Henryk Kozik – główny organizator tej uroczystości. Listy do uczestników skierowali: prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Po zakończeniu mszy świętej pod tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych w hołdzie bohaterom zostały złożone wieńce i kwiaty, zapalono światła pamięci. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów od prezesa Rady Ministrów złożył główny organizator – Henryk Kozik. Delegacja parlamentarzystów, posłowie i senatorowie do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego złożyli wiązankę kwiatów. Wieniec biało-czerwony dedykowany rodakom i obywatelom miasta i powiatu brzozowskiego – uczestnikom i bohaterom powstania styczniowego w Polsce, na Litwie i Rusi – złożyli organizatorzy uroczystości: Henryk Kozik, kpt. Jan Jastrzębski i mł. komp. ZS Jan Giefert. Zapłonęło też światło pamięci.

LIMANOWA | Klub „Gazety Polskiej” Limanowa uczestniczył w obchodach 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Obchody rozpoczęły się mszą św. w bazylice, później nastąpiło przejście na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają obywatele miasta Limanowa, którzy czynnie brali udział w powstaniu styczniowym. Miejscem, przy którym odbywały się dalsze uroczystości, był grób Józefa Bogdanowskiego. Następie drużyna Strzelca nr 2402 przeprowadziła Apel Poległych, w których wspomniano uczestników zrywu 1863 roku. W modlitwie polecono wieczny odpoczynek dla wszystkich powstańców. Zgromadzone delegacje złożyły na grobach w asyście Strzelca wiązanki kwiatów oraz znicze.

BOCHNIA | W związku z rocznicą powstania styczniowego delegacja bocheńskiego Klubu „Gazety Polskiej” w składzie: przewodniczący Wiesław Zając, Kazimierz Wróbel, Władysław Dziuba, złożyła na Cmentarzu św. Rozalii w Bochni wiązankę kwiatów pod Krzyżem upamiętniającym zryw. Bukiet kwiatów w imieniu poseł Józefy Szczurek-Żelazko złożyła Paulina Rudnik.

NOWY TARG | Członkowie Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Targu zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym powstanie styczniowe.

RYPIN | Klub „Gazety Polskiej” Rypin uczestniczył w uroczystościach rocznicowych powstania styczniowego. Uroczystości rozpoczęła msza św. w parafii św. Trójcy w Rypinie, potem nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny. Złożono wiązanki kwiatów i znicze pod tablicą upamiętniająca powstanie styczniowe, zapalono znicze na grobach uczestników tego zrywu wolnościowego.

WIELICZKA | Członkowie wielickiego Klubu „Gazety Polskiej” uczcili pamięć uczestników zrywu niepodległościowego z lat 1863–1864. W zimowe południe spotkano się przy tablicy upamiętniającej powstańców na cmentarzu komunalnym w Wieliczce. Następnie odmówiono modlitwę w intencji powstańców przy ich grobach na wielickim cmentarzu.

MRĄGOWO | Członkowie i sympatycy Klubu „Gazety Polskiej” Mrągowo i Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Mrągowie zebrali się na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Chrześcijańskie i związane z tym patriotyczne słowa przekazał i wspólną modlitwę poprowadził ksiądz Antoni. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, pszczelarze, przedsiębiorcy, piekarze, wędkarze, myśliwi, brydżyści, działkowicze oraz działacze społeczni. W końcowej części naszego spotkania uczestniczyli także przedstawiciele władz okręgowych i centralnych PiS, w tym Mateusz Szkaradziński – prezes okręgu, Piotr Soćko – sekretarz okręgu oraz Marcin Śliwiński – pełnomocnik sekretarza generalnego PiS.

NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego | Tradycyjnie na początku nowego roku Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu im. Jana Olszewskiego zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze i góralskiej oprawie. Przybyłych klubowiczów przywitał przewodniczący klubu Tomasz Baliczek. Obecni byli poseł Anna Paluch i Jan Duda oraz legenda małopolskiej Solidarności Andrzej Szkaradek, którzy przedstawili zarys sytuacji geopolitycznej na świecie oraz wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoi nasza ojczyzna w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych i wojny na Ukrainie.


ZAPROSZENIA KLUBOWE

Białystok-Centrum – powstał 499. klub „Gazety Polskiej”, przewodniczącym został Andrzej Dąbrowski, tel. 505 374 465; klubgp.bialystokcentrum@gmail.com

Zaproszenie na koncerty Jana Pietrzaka „Dziękuję, Ci Polsko” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
– 24 lutego 2023 godz. 18:00 – Aula I LO w Miliczu ul. 11 listopada 5;
– 25 lutego 2023 godz. 16:00 – Sala GCKiS w Trzebnicy ul. Prusicka 12;
– 26 lutego 2023 godz. 11:00 – parafia św. MM Kolbe Krośnice.

Prosimy o przybycie minimum 30 minut przed koncertami.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl


GazetaPolska_2023-02-15