Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Kluby „GP” chcą powołania Ministerstwa Polonii

Tydzień w Klubach „GP” – 11.10.2017 r.

Kluby „GP” chcą powołania Ministerstwa Polonii

Foto. Jacek Gulczyński

Foto. Jacek Gulczyński

W Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre pod Paryżem odbył się III Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej. Dwa lata po zmianie władzy w Polsce, spotkanie najbardziej aktywnej części Polaków mieszkających poza granicami Polski przerodziło się w wielką dyskusję o roli Polonii w Europie, a przede wszystkim o wykorzystaniu jej wiedzy i doświadczenia w przemianach zachodzących w rodzinnym kraju. Większość z uczestników zjazdu została zmuszona opuścić Polskę w stanie wojennym. To ludzie, którzy swoim patriotyzmem, wiedzą, przedsiębiorczością zagrażali zdrajcom ojczyzny. Tym, którym się wydawało, że jak pozbędą się elity Polaków, to nigdy nie będą zmuszeni oddać władzy, którą ofiarowali im sowieccy towarzysze. Po raz pierwszy uczestnicy zjazdu w tak zdecydowany sposób zażądali od obecnych władz w Polsce, żeby zostali potraktowani jak równorzędni partnerzy w rozmowach dotyczących ich spraw, dotyczących Polonii. Nie mogli wymagać tego od poprzedniego rządu, bo zdawali sobie sprawę, że nie ma z kim merytorycznie rozmawiać. Wiedzieli, że nikt z poprzedniej władzy nie przejmował się losem dwudziestu milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski. Mogli jedynie protestować, kiedy swoją niekompetencją i arogancją urzędnicy powołani przez np. ministra Radosława Sikorskiego przynosili wstyd Polakom mieszkającym poza krajem. Kiedy ośmieszali i dyskredytowali Polskę w oczach opinii publicznej na świecie. Wtedy broniąc dobrego imienia Polski pisali sprostowania do prasy, organizowali pikiety, demonstracje. W przeciwieństwie do ówczesnych władz w Polsce natychmiast reagowali na pomysły urzędników Unii Europejskiej, którzy starali się ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Od dwóch lat sytuacja diametralnie się zmieniła. Już mają partnerów do rozmów w różnych instytucjach, zadaniem których jest współpraca z Polonią. Jednak według uczestników zjazdu odbywa się to zbyt wolno i chaotycznie. Najlepszym przykładem są słowa Ewy Stasinowskiej, członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, która powiedziała: „Błagamy przedstawicieli rządu, wykorzystajcie naszą wiedzę, nasze doświadczenie”. Podobne stwierdzenia padały podczas innych wystąpień, a trzeba pamiętać, że wypowiadali je ludzie, którzy osiągnęli sukces w krajach, w których mieszkają i ich głos liczy się w środowiskach w których żyją. Największy problem widzą w ilości instytucji, które zajmują się sprawami Polonii. Dlatego padł pomysł stworzenia Ministerstwa Polonii, jako jedynego urzędu, który będzie odpowiedzialny za sprawy Polonii. Ten pomysł skierowali do znamienitych gości zjazdu, którzy reprezentowali najważniejsze urzędy w Polsce. Po wystąpieniach takich prelegentów jak: prof. Andrzej Zybertowicz – doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jan Parys – szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Tomasz Młynarski – Ambasador RP w Paryżu, Małgorzata Wierzejska – dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Wioletta Pruchnik – zastępca Dyrektora Biura Wydarzeń Krajowych w Kancelarii Prezydenta, Agata Talarko z Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą, czy Jan Badowski, doradca Sekretarza Stanu, zawsze trwała długa dyskusja o odzyskanie dla Polski ludzi, którzy byli zmuszeni wyemigrować. I nie ważne, czy zrobili to bo ich zmuszono, czy z pobudek takich jak polepszenie sobie sytuacji materialnej. Zwracano również uwagę na to, że należy jak najszybciej przedsięwziąć działania, żeby dzieci urodzonych poza Polską bezpowrotnie nie stracić dla naszego kraju. Nie zabrakło przedstawicieli mediów polonijnych, dziennikarzy związanych ze Strefą Wolnego Słowa: Tomasza Sakiewicza, Wojciecha Muchy, Jacka Liziniewicza, obecny był szef Klubu Ronina Józef Orzeł, oraz prezes Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” pani Ewa Wójcik. Odbył się koncert Pawła Piekarczyka, a przy ognisku śpiewaliśmy z duetem gitarzystów: ks. Krzysztofem Strońskim i Zygmuntem Rymanowskim.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w III Zjeździe Klubów „GP” Europy Zachodniej. Za ogrom pracy podczas organizacji zjazdu dziękuję: Mirosławie Woronieckiej, Andrzejowi Wodzie, Alinie Wodzie, Urszuli Morawskiej, Marii Wilard oraz całemu Klubowi „GP” w Paryżu. Specjalne podziękowania dla ks. Bogusława Brzysia,  rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, oraz Pani Elżbiety Wryk, dyrektora Domu Polskiej Misji Katolickiej.  Dziękujemy również sponsorom: Adamowi Paluchowskiemu i redakcji „Gazety Polskiej”.

Podjęto dwie Uchwały III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej:

Uchwała III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej

Jako Uczestnicy III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej, składamy na ręce p. Premier poniższe postulaty, które pojawiły się w czasie obrad Zjazdu. Dostrzegamy nieskuteczność polityki urzędów powołanych do reprezentowania interesów 20-milionowej Polonii  i problem niewykorzystania jej potencjału. Proponujemy utworzenie Ministerstwa Polonii. Chodzi  o scentralizowanie wszystkich działań dotyczących Polonii w jednym miejscu. Problematyka jest niezwykle szeroka, co powoduje, że tylko jedna silna instytucja będzie mogła podołać sprawie. Uważamy, że w pracach nad projektem powinni wziąć udział przedstawiciele Polonii patriotycznej. Dostrzegamy także poważne problemy w komunikacji między władzami RP a Polonią. W związku z tym proponujemy, aby Ministerstwo Polonii mogło przejąć m.in. spawy: związane z szeroko pojętym problemem powrotów Polonii do Ojczyzny, wykorzystanie potencjału doradczego Polonii i fachowego (profesjonalnego) wspierania inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych Polonii w krajach osiedlenia. Widzimy jasno, że obecne struktury organizacyjne RP nie pozwalają na pełne wykorzystanie doświadczeń i wiedzy Polonii. Mamy zatem nadzieję, że p. Premier zechce uwzględnić nasze propozycje. Liczymy na życzliwość i dalszą współpracę w celu rozwiązania poruszonych powyżej zagadnień. Z wyrazami szacunku Uczestnicy III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej w La Ferté sous Jouarre.

Uchwała III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej

My, uczestnicy III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej dyskutowaliśmy o aktualnych problemach środowisk polskich w Europie i o sprawach dotyczących naszej ojczyzny, w tym o kwestii bezpieczeństwa państwa. Na zakończenie Zjazdu pragniemy wyrazić nasze poparcie dla p. Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Jako Polacy chcemy również podziękować za pracę i wysiłki podejmowane na rzecz szybkiego umacniania bezpieczeństwa Polski. Z wyrazami szacunku – Uczestnicy III Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej w La Ferté sous Jouarre.

Radiowy Klub „Gazety Polskiej” – w każdy poniedziałek o godz. 18.00 na antenie Radio Kraków, 101,6 MHz, www.radiokrakow.pl, www.klubygp.pl.

Kijów (Ukraina) – powstał 430 Klub „GP”, przewodniczącym został Jurij Rudnicki, tel.: +38 066 2038264, e-mail: klubgpkijow@gmail.com

Nowa Ruda – powstał 431 Klub „GP”, przewodniczącym został Jerzy Dec, tel.: 781 304 975, e-mail: klubgp.nowaruda@gmail.com

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinski_small