Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Kluby „GP” pamiętają o bohaterach.

Tydzień w Klubach „GP” –  20.05.2020 r.

Kluby „GP” pamiętają o bohaterach

Gliwice Powstanie Slaskie (1)

Przybyły delegacje klubów śląskich z Zabrza II, Katowic-Koszutka, Lublińca i Gliwic

Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Należy pamiętać, że powstania śląskie i powstanie wielkopolskie to jedyne polskie zrywy zakończone sukcesem. Jak czytamy w uchwale sejmowej, „Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920 i 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała. Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym”. Gliwicki Klub „GP” uczcił uroczyście 99. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. W warunkach pandemii koronawirusa, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w miejscach publicznych, trzeba było ograniczyć liczbę uczestników spotkania pod kaplicą Golgota Polska  z tablicą pamięci trzech Powstań Śląskich.  Przybyły delegacje klubów śląskich z Zabrza II, Katowic-Koszutka, Lublińca i Gliwic. Podczas uroczystości pani Teresa Plewa przedstawiła rys historyczny III Powstania Śląskiego: „W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Trwało do 25 czerwca 1921 roku. Była to próba wywalczenia sprawiedliwszego dla Polski podziału Śląska. Po przegranym w marcu 1921 roku plebiscycie, sympatyzujący z Niemcami Brytyjczycy i Włosi chcieli przydzielić Polsce tylko tereny rolnicze Górnego Śląska, zaś Niemcom pozostawić tereny uprzemysłowione. Wojciech Korfanty wezwał Ślązaków do walki. Zgłosiło się 60 tys. ochotników. W ciągu zaledwie kilku dni, wypierając bojówki niemieckie, powstańcy stanęli już nad Odrą, za Górą św. Anny, pod Opolem i Olesnem na linii, gdzie wg. powstańców powinna przebiegać granica. Tam dochodziło do krwawych walk. Walki zakończyły się rozejmem i rozdzieleniem walczących stron. Powstanie spowodowało, że do Polski przyłączono stosunkowo dużą część ziem górnośląskich z większością potencjału przemysłowego tego regionu. Powstania Śląskie, w szczególności trzecie powstanie, były najdonioślejszymi wydarzeniami w dziejach Śląska”.

DzierzoniowIIjpg

Klub „GP” Dzierżoniów II

Minął kolejny miesiąc od katastrofy smoleńskiej, największej tragedii w powojennej historii Polski. Od ponad dziesięciu lat w miejscowościach gdzie działają kluby „GP” odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii. W maju ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa uroczystości miały symboliczny wymiar. Na przykład Kazimierz M. Janeczko tak opisuje uroczystości jakie w Dzierżoniowie zorganizował miejscowy Klub „GP”: „W maju obchody rocznicowe ograniczyliśmy ze względu na pandemię koronawirusa. Zachowując wymogi rygorów zgodnie z reżimem przepisów przyjętych na czas pandemii, tragicznie zmarłych upamiętniliśmy spotkaniem przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, gdzie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze pamięci oraz w intencji zmarłych odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ten majowy dzień to dzień smutku i przygnębienia, to dzień żalu i rozpaczy oraz stawiania pytań – na które nadal nie ma odpowiedzi – jak do tego mogło dojść czy kiedykolwiek poznamy prawdę i co nam po tym zostanie? W pewnym sensie odpowiadając na te pytania i wątpliwości przewodnicząca Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego zapoznała zebranych z informacją Prokuratury Krajowej o postępowaniu w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj dominuje w nas żal, że nie możemy w sposób godny i należyty uhonorować ofiary katastrofy. Mimo to z przekonaniem i czystym sumieniem mówimy – pozostaliśmy wierni naszemu Prezydentowi – pierwszemu, który bardziej cenił polskie sprawy niż dobro osobiste, a jak się okazało, niż nawet własne życie.”

BerlinB

Klub „GP” Berlin Brandenburg

Członkowie Klubu „GP” Berlin Brandenburg uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej zorganizowanych przez Ambasadę Rosyjską wyjątkowo 8 maja pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w Berlinie. Pomnik ten został odsłonięty 11 listopada 1945 roku a został wzniesiony dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie bitwy o Berlin. Józef Galiński, który wraz z klubowiczami uczestniczył w uroczystościach m.in. w ten sposób opisuje ten szczególny dzień: „O godz.8.30 odbyły się uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Ukraińską, przybył pan Ambasador Ukrainy z Małżonką, pracownicy ambasady Ukrainy w Berlinie, przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina, attachatów wojskowych różnych państw, przedstawiciele korpusu konsularnego akredytowanego w Berlinie, grupa członków diaspory ukraińskiej. Polacy i Ukraińcy nie mają własnych pomników w Berlinie, upamiętniających poległych i pomordowanych przez Niemców. Delegacje i uczestnicy uroczystości oddały hołd ofiarom przed pomnikiem. Następnie odbyły się piękne uroczystości pod pomnikiem na brytyjskim cmentarzu wojennym Commonwealth War Graves Commission Cemetery zorganizowane przez Klub „GP” i Rodło Berlin-Brandenburg, Stronnictwo Narodowe im. Romana Dmowskiego. Złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze oraz modliliśmy się za ofiary barbarzyństwa II wojny światowej przy pięciu mogiłach polskich lotników.”

Konin1

Klub „GP” w Koninie

.

Delegacja Klubu „GP”  w Koninie wraz z przedstawicielami Klubu Radnych PiS i Solidarnej Polski uczciła ofiary II Wojny Światowej. Pod tablicą pomordowanych złożono kwiaty, zapalono znicze i odmówiono modlitwę.

.

.

ŚP Hambura (1)

Zmarł przyjaciel gliwickiego Klubu „GP” śp. Stefan Hambura

Zmarł przyjaciel gliwickiego Klubu „GP” śp. Stefan Hambura. Gliwiczanin, ministrant,  uczeń Technikum  Łączności, niemiecki prawnik, berliński adwokat, obrońca Polaków w Niemczech, publicysta i polityk. Uczestniczył w Zjazdach Klubów „GP”  zawsze w składzie  naszej delegacji. Razem z naszym klubem współfinansował  tablicę: „Ofiary NKWD, UB, Żołnierze Wyklęci” w Kaplicy przy Kościele Mariackim w Katowicach. Na spotkaniach organizowanych przez  nasz klub wygłaszał prelekcję o stosunkach polsko- niemieckich, błędach politycznych i poszukiwaniu porozumień na bazie prawdy i wzajemnego zrozumienia. Miał obywatelstwo polskie i niemieckie, a katolickie serce po stronie pokrzywdzonych.  Odszedł Żołnierz prawdy i sprawiedliwości.  Cześć Jego pamięci!

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

SERWIS 20.05.2020

subskrypcja_belka

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress