Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” | Listy do uczestników XVII Zjazdu Klubów „GP”

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” | 29.06.2022 r.

Listy do uczestników XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” – Spała 2022

Serwis_2022.06.29Zjazdy Klubów „Gazety Polskiej” to największe ogólnopolskie spotkanie organizacji pozarządowej, która od 17 lat z sukcesem buduje społeczeństwo obywatelskie. Warto w tym miejscu ponownie przypomnieć słowa prof. Sławomira Cenckiewicza, laureata nagrody Człowieka Roku Klubów „GP”: „Kluby »Gazety Polskiej« tworzą wyjątkowe w skali kraju środowisko – spiskowców wolności, mówiąc słowami wielkiego poety Zbigniewa Herberta z wiersza »17 września«”. Zjazdy stały się świętem dla całego środowiska związanego ze Strefą Wolnego Słowa. Tysiące członków klubów z utęsknieniem czekają na możliwość spotkania się, odnowienia przyjaźni, porozmawiania. Jest o czym rozmawiać, ponieważ 500 działających klubów rozsianych jest po całym świecie, po wszystkich kontynentach, a we wszystkich działają ludzie, dla których dobro Polski jest najważniejsze. Działalność klubów „GP” docenili znamienici goście, najwybitniejsi przedstawiciele polskiej polityki, nauki i biznesu, którzy zaszczycili swoją obecnością tegoroczny XVII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – Spała 22. Pierwszego dnia uczestników zjazdu spotkała niespodzianka, mogli spróbować swoich sił i zagrać w tenisa stołowego z gościem honorowym zjazdu premierem Mateuszem Morawieckim i powalczyć o Puchar Prezesa ENEA. Później było już bardzo poważnie, bo sytuacja na świecie nie prowokuje nikogo do żartów. Premier Morawiecki powiedział m.in. coś, co z niewiadomych przyczyn zbulwersowało polskojęzyczne media: „Dzisiaj suwerenność możemy utracić na trzy sposoby. Pierwszy to ten najbardziej brutalny, gdy Putin po zmiażdżeniu Ukrainy przyjdzie po nasz kraj. Drugi przez utratę suwerenności gospodarczej. Trzeci, gdy przegramy wybory parlamentarne w październiku 2023” – mówił do uczestników zjazdu premier Morawiecki. Te i inne problemy poruszali goście zjazdu na licznych panelach dyskusyjnych, które cieszyły się olbrzymią frekwencją.

Listy do uczestników XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” – Spała 22 wystosował Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Uczestnicy i Organizatorzy

XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Spale

Szanowni Państwo,

Wszyscy Dostojni Goście!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Spały na XVII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. Bardzo się cieszę, że właśnie w obecnym czasie, kiedy w naszym regionie i całej Europie, rozgrywają się wydarzenia o żywotnym znaczeniu dla naszego narodu i Ojczyzny, spotykają się Państwo, aby podjąć refleksję i dyskusję nad zagadnieniami najważniejszymi dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Wojna w obronie niepodległości Ukrainy, która padła ofiarą barbarzyńskiej agresji ze strony Rosji, głęboko wstrząsnęła opinią publiczną we wszystkich krajach wolnego świata. Pod wpływem wiadomości płynących ze wschodu społeczeństwa Unii Europejskiej i całego kręgu cywilizacji euroatlantyckiej spontaniczne zajęły stanowisko solidarne z narodem ukraińskim. Uświadomiły też sobie wagę wspólnego bezpieczeństwa, którego fundamentem jest Sojusz Północnoatlantycki, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Ta zmiana nastawienia społecznego nie wszędzie znalazła pełne zrozumienie i odzwierciedlenie w decyzjach rządzących.  Elity polityczne wielu ważnych zachodnich partnerów wciąż z oporem przyjmują do wiadomości konieczność rewizji dotychczasowej strategii międzynarodowej.

W tym kontekście przykład Polski odgrywa ogromnie istotną rolę. Historia dowiodła, że mieliśmy rację, przestrzegając Zachód przed naiwnym podejściem do deklaracji władz rosyjskich i współpracy, zwłaszcza ekonomicznej. Dzięki dalekowzrocznym decyzjom, podjętym przez Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego, państwo polskie jest dzisiaj o krok od uzyskania niezależności w zakresie dostępu do strategicznych zasobów gazu i ropy. Obok energetyki równie ważnym wymiarem bezpieczeństwa jest gospodarka żywieniowa, w której to dziedzinie nasz kraj jest nie tylko samowystarczalny, ale także może eksportować za granicę znaczne nadwyżki produkcji spożywczej. Bliska, aktywna i lojalna współpraca w ramach NATO daje nam także pewność, że terytorium naszego państwa nie jest zagrożone atakiem nieprzyjaciela. Wreszcie postawa Polaków, którzy bez chwili wahania zaangażowali się w pomoc milionom uchodźców wojennych z Ukrainy, udzielając im schronienia we własnych domach – to powód do dumy, ale przede wszystkim świadectwo, że nasz naród jest zjednoczony w imię wartości łączących nas we spólnotę.

Wszystko to umacnia przekonanie, że suwerenna Rzeczypospolita sprosta bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stajemy. Będzie to wymagało wielkiego wysiłku i roztropności, aktywnego udziału patriotycznych elit i świadomych obywateli – ale mocno wierze, że nam się uda i że z trwającego geopolitycznego przesilenia Polska wyjdzie nie tylko obronną ręką, lecz także silniejsza niż dotąd, zyskując nowe możliwości oraz lepszą pozycję w relacjach europejskich i światowych. Życzę nam wszystkim, by tak się stało, a Państwu – by rozpoczynający się obrady przyniosły inspirację do dalszej służby dla dobra wspólnego, wolnego narodu i niepodległej Ojczyzny.

Andrzej Duda

…………………………………………………………………………………………………..

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowni Państwo,

Spotkaliście się Państwo, spotykaliśmy się w tym wspaniałym Gronie przez te siedemnaście lat w różnych czasach: raz były one lepsze, raz gorsze, zdarzały się też bardzo złe. Zawsze były one szczególne ze względu na odmienne okoliczności polityczne bądź wydarzenia, które przeorywały nasze życie tak, jak Tragedia Smoleńska czy też pandemia koronawirusa

Ten rok ukazał nam, niestety, kolejne, jakże tragiczne, oblicze tej szczególności. Żyjemy pod jej przytłaczającym ciężarem od 24 lutego. Kiedy słyszycie Państwo te słowa, Ukraina już sto czternasty dzień stawia heroiczny opór barbarzyńskiemu najeźdźcy, prącemu ogniem i żelazem do budowy imperium, będącego na każdym etapie swoich dziejów większym bądź mniejszym więzieniem narodów

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

O tej wojnie powiedziano i napisano już tyle – sam zresztą na ten temat się ostatnio często wypowiadałem, choćby w najnowszym numerze „Gazety Polskiej” – że pozwolę sobie tylko powtórzyć to, co niezbędne. Toczy się ona między wolnością a despotyzmem, między naszą cywilizacją a barbarią, między jasnymi siłami uosabiającymi prawo narodów nie tylko do samostanowienia, ale i do samego istnienia, a z drugiej – czarnymi mocami zniewolenia. Stawką w niej jest nie tylko niepodległość Ukrainy, ale też niezawisłość i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz obecny porządek światowy, który przy ogromie swych niedoskonałości stoi na gruncie dążenia do pokoju, współpracy i rozwoju. Wspieranie Ukrainy, podejmowanie wszelakich działań służących jej sprawie, a więc także i naszego zwycięstwa. leży w interesie każdego Polaka, leży w interesie całego wolnego świata. Ta wojna nie może się zatem skończyć przegraną Ukrainy

Pragnę również życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze, w tym wielu wspaniałych przeżyć podczas tego pięknego spotkania przyjaciół, jakim są Zjazdy Klubów Gazety Polskiej, a także jak największej radości z obrotu spraw w naszej Ojczyźnie

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia!

Łączę wyrazy szacunku

Jarosław Kaczyński

…………………………………………………………………………………………………..

Wspaniała organizacja XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” to zasługa ludzi, którzy poświęcili swój czas i oddali całe serce przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia. Szczególne podziękowania kieruję na ręce organizatorów Zjazdu: Ewie Wójcik – prezes Fundacji Klubów Gazety Polskiej, Ani Wójcik – dyrektor biura Klubów „GP”, Beacie Dróżdż – prezes Forum SA, szefowej klubu „GP” w Piotrkowie Trybunalski oraz Waldkowi Dróżdż wiceszefowi klubu „GP” w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję za ich ciężką pracę w ostatnich miesiącach przy przygotowywaniu tak dużego przedsięwzięcia. Dziękuję za profesjonalizm, za uśmiech, który im towarzyszył podczas zjazdu, i wiarę, że ich praca służy Polsce. Wielkie podziękowania należą się klubowiczom z piotrkowskiego Klubu „GP”: Oli Dudzińskiej, Urszuli Trzuszczak, Dorocie Cieślak, Joli Piera, Edycie Alama, Urszuli i Jerzemu Sankiewiczom, Markowi Orłowskiemu. Braniewskiemu klubowi „GP”:  Joannie, Cezaremu, Markowi, Winicjuszowi Sokołom, Marcinowi Dębowskiemu. Naszym fotografom Konradowi Falęckiemu, Andrzejowi Trzuszczakowi, Andrzejowi Piekarskiemu. Za opiekę medyczną Violettcie Mackiewicz-Sasiak. Za pomoc w finansowaniu zjazdu dziękuję Annie Puchacz, Monice Rutkowskiej, Małgorzacie Włoga, Katarzynie Czernielewskiej. Za realizację telewizyjną dziękuję firmie JustPoint. Dziękuję Cyntii Harasim i Grzegorzowi Smenda z VOD GP za przeprowadzanie wywiadów a także ekipie TV Republika. Dziękuję DJ-Brothers Emilowi i Szymonowi Michalskim za realizację dźwięku i obsługę techniczną. Dziękuję Ks. Jarosławowi Wąsowiczowi za odprawienie patriotycznej mszy św. kończącej zjazd. Dziękujemy Jackowi Wojnarowskiemu za pomoc w obsłudze cateringowej. Dziękujemy za gościnność, wyrozumiałość i wszelką pomoc Dyrektorowi Waldemarowi Wendrowskiemu z Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale  oraz wszystkim pracownikom za pomoc i wsparcie na czele z Panią Anną Ulaszewską.

Organizatorem głównym Zjazdu była: Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” oraz „Gazeta Polska”. Patronem medialnym zjazdu były: „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, Niezalezna.pl, Telewizja Republika, Albicla.com, Nowe Państwo, VOD GP.

 

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl

Serwis_2022.06.29