Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” |Tadeusz Antoniak Komendantem Naczelnym SWAP

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” | 01.06.2022 r.

Tadeusz Antoniak Komendantem Naczelnym SWAP

Tadeusz Antoniak, wieloletni przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Filadelfii, został nowym Komendantem Naczelnym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.

Serwis_01.06.2022_USA | Wyboru dokonano w dniach 20–22 maja na XXXIV Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Tadeusz Antoniak działa w SWAP od 22 lat. Jak mówił w rozmowie z portalem niezalezna.pl, przez ten czas przeszedł wszystkie szczeble: „od zwykłego członka po członka zarządu; przez bycie wicekomendantem aż do naczelnego komendanta”. – To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Do tej pory funkcję tę sprawowali oficerowie II Korpusu, żołnierze spod Monte Casino – stwierdził.

.

AntoniakSWAP

Tadeusz Antoniak, Klub „GP” Filadelfia

SWAP to najstarsza na świecie niezależna, samopomocowa organizacja byłych polskich żołnierzy, działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Kwatera główna znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie w należącym do Okręgu 2. SWAP „Domu Weterana Polskiego” przy 119 East 15th Street. Mieszczą się tu również organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji Oręża Polskiego. W czasie I wojny światowej Polonia amerykańska wniosła istotny wkład w odrodzenie niepodległego państwa polskiego po 123 latach niewoli. Oprócz istotnego wkładu finansowego, Polonia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady dostarczyła ponad 20 tys. ochotników do Armii Polskiej we Francji, popularnie zwanej Błękitną Armią. Około 14,5 tys. z nich powróciło do Ameryki po zakończeniu walk o wolność Polski. Po powrocie organizowali niezależne od siebie kluby i związki byłych polskich żołnierzy.

W maju 1921 roku na zjeździe w Cleveland (USA) ich przedstawiciele powołali do życia jedną wspólną organizację o nazwie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jej pierwszym prezesem został dr med. Teofil Starzyński, wybitny działacz Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Najważniejszym zadaniem, jakie postawił sobie SWAP u progu działalności, było organizowanie pomocy dla swoich członków żyjących na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, głównie inwalidów wojennych, chorych, bezrobotnych i bezdomnych byłych polskich żołnierzy. Temu celowi służyły zbiórki pieniężne, zakładanie schronisk dla bezdomnych i oraz warsztatów pracy dla bezrobotnych. Ze znaczącą pomocą dla weteranów przyszedł wielki polski patriota, światowej sławy pianista Ignacy Jan Paderewski, który w 1926 roku ofiarował 10 tys. dolarów na rzecz inwalidów ze SWAP, zapoczątkowując nazwany jego imieniem i funkcjonujący do dziś Fundusz Inwalidzki. W 1939 roku liczba placówek SWAP wynosiła 141. Działały one na terenie USA, Kanady i Polski, skupiając łącznie 4450 członków. W czasie II wojny światowej SWAP wspierał emigracyjny Rząd Polski w Londynie i podległe mu Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, m.in. fundując ambulans rentgenowski dla oddziałów polskich stacjonujących na terenie Wielkiej Brytanii, wysyłając paczki dla polskich jeńców wojennych w Niemczech oraz pomagając w akcji rekrutacyjnej do wojska polskiego, prowadzonej na terenie USA i Kanady w latach 1941–1942. W latach II wojny światowej powstały placówki SWAP w Meksyku i na Kubie. Po 1945 roku szeregi SWAP zasilili weterani II wojny światowej, którzy w miarę upływu czasu przejmowali stopniowo z rąk weteranów I wojny światowej wszystkie funkcje organizacyjne. W latach 1945–1985 SWAP, oprócz standardowej działalności na rzecz swoich członków, w także finansowo i materialnie weteranów z I wojny światowej – dawnych ochotników z Ameryki, którzy żyjąc w komunistycznej Polsce, pozbawieni byli wszelkich państwowych świadczeń socjalnych. Organizowano pomoc finansową dla Solidarności. Po 1989 roku SWAP podjął regularne kontakty z Polską. W 1992 roku duża reprezentacja SWAP i Korpusu Pomocniczego Pań uczestniczyła w światowym zjeździe polskich weteranów i kombatantów w Warszawie. W 1996 roku SWAP ufundował tablicę pamiątkową w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dwa lata później, w 1998 roku, w stolicy Polski na Żoliborzu odsłonięto pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Za swoją patriotyczną działalność SWAP odznaczony został Oficerskim Krzyżem Orderu „Polonia Restituta” (1923) i Złotym Krzyżem Zasługi (1939).

Tadeusz Antoniak mówi: „Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności kierowania taką organizacją. Przypadła mi rola, która jest powiązana z innymi obowiązkami w ramach Klubów »Gazety Polskiej« czy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. We wszystkich tych organizacjach priorytetem jest zwalczanie systemów totalitarnych. To właśnie ci weterani wszyscy walczyli z reżimami. Oni realnie przelewali krew. Nasze obowiązki są inne, bo mamy dbać o tożsamość, piękną i prawdziwą historię Polski, naszego Stowarzyszenia, Błękitnej Armii. Historię, która przez ostatnie lata była zaniedbywana”.

Pary02022.01.06z

Klub „GP” Paryż

PARYŻ | Klub „GP” w Paryżu uczestniczył w prezentacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z udziałem ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka, jaka odbyła się w Ambasadzie RP w Paryżu. Podczas tego wydarzenia prof. Czarnek przybliżył działania resortu edukacji i nauki na rzecz oświaty polonijnej oraz wsparcia studentów i badaczy polonijnych. Minister wskazywał, że oświata polonijna zajmuje szczególne miejsce w polityce edukacyjnej państwa: – Wspieramy Polonię przez nasze codzienne działania, takie jak programy: „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu wyposażamy w sprzęt szkoły za granicą, a także „Poznaj Polskę”, oferujący wsparcie finansowe wyjazdów do Polski, aby dzieci mogły zwiedzać polskie miejsca kultury i nauki.
W swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek zaznaczał również, że działania przedstawicieli Polonii w ich miejscach pracy i zamieszkania mają nieocenioną wartość dla Polski. Zapowiedział jednocześnie dalsze wsparcie finansowe tej aktywności: – Będziemy inwestować w Polonię, aby wspierać polskie szkoły, ośrodki kultury i nauki. Chcemy, by młodzież mogła uzyskiwać stypendia, które będą pokrywały koszty nauki i pobytu w Polsce na wybranych uczelniach. Chcemy ten potencjał wykorzystywać – mówił. Podczas konferencji rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, zaprezentował ofertę edukacyjną dla Polonii we Francji i zapowiedział uruchomienie studiów podyplomowych i kursów zawodowych KUL w Paryżu.

Suwalki20220601

Klub „GP” Suwałki

SUWAŁKI | Klub „Gazety Polskiej” Myśli Patriotycznej w Suwałkach uczestniczył w odsłonięciu pod Gibami nowego pomnika Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej – największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Na pomnik składają się: postać Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym przez ramię płaszczem wojskowym, krzyż i dzwon pamięci. Symbole te zostały ulokowane w miejscu prawdopodobnego ostatniego, tymczasowego obozu ofiar, gdzie przetrzymywano część z nich przed egzekucją. Pomnik powstał pod nazwą „Ostatni Krzyk Obławy”.

.

Luban 20220601

Klub „GP” Lubań, Lubomierz

LUBAŃ, LUBOMIERZ | Kluby „GP” w Lubaniu i Lubomierzu, przy współpracy z senatorem Krzysztofem Mrozem, zorganizował spotkanie z marszałkiem seniorem Antonim Macierewiczem. Gość w przemówieniu do mieszkańców Lubania poruszył aktualne tematy dotyczące kraju i kwestie związane z katastrofą smoleńską. Mówiono o wojnie na Ukrainie i sile obronnej Wojska Polskiego.

 .

.

.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl