Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Zjazdy Klubów „GP” w USA i Europie Zachodniej

Tydzień w Klubach „GP” – 11.07.2018 r.

Zjazdy Klubów „GP” w USA i Europie Zachodniej

Foto Maciek Rusinski USAW Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (USA) 17-19 sierpnia odbędzie się V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie. W obu tych krajach bardzo aktywnie działa około 25 klubów „GP”. Po upływie pięciu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu – „potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest z roku na rok coraz bardziej zintegrowane i ma niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. Wszystkie sukcesy jakie w swoim dorobku mają kluby amerykańskie trudno wymienić. Jednak jeżeli podamy tylko te z ostatnich miesięcy to zobaczymy jak wielką pracę wykonują członkowie klubów „GP” dla Polski i Polonii mieszkającej w USA i Kanadzie.  Na pewno takim wydarzeniem była gala, która odbyła się w Isaac Stern Auditorium w Carnegie Hall w Nowym Jorku, poświęcona wielkiemu Polakowi i znakomitemu artyście – Ignacemu Janowi Paderewskiemu – w 85. rocznicę jego ostatniego koncertu w tym miejscu. Koncert zainaugurował w USA obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównymi organizatorami były fundacja Gazeta Polska Community of America oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Nad całością czuwał Maciej Rusiński, koordynator klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie, szef klubu „GP” w Nowym Jorku. – To było wielkie wydarzenie. Wyjątkowa rocznica, której nie przeżywa się codziennie. Trudno sobie wyobrazić bardziej stosowny symbol do uczczenia polskiej niepodległości w Stanach Zjednoczonych niż Ignacy Jan Paderewski. To pierwszy raz, gdy organizacja społeczna, kluby „Gazety Polskiej”, zorganizowały wydarzenie o tak szerokim zasięgu. Jest to niewątpliwy sukces naszego środowiska – mówił „GPC” Maciej Rusiński. Gala pokazała, jak można promować Polskę i przypominać światu naszą wspaniałą historię. Innym dobrym przykładem była obrona pomnika Katyńskiego po skandalicznej decyzji Stevena Fulopa, burmistrza Jersey City, który zadecydował o przeniesieniu pomnika. Obrona, wspólnymi siłami Komitetu Katyńskiego, Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, Klubów „Gazety Polskiej”, Reduty i Rodziny Radia Maryja przyniosła znakomity efekt. Tegoroczny V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie będzie podsumowaniem całorocznej pracy klubów amerykańskich. Program zjazdu przedstawia się niezwykle bogato. W trzydniowym zjeździe weźmie udział większość klubów „GP” działających w obu północnoamerykańskich krajach, przedstawiciele organizacji polonijnych, a także znakomici goście z USA i Polski. Oprócz rozmów ze znamienitymi gośćmi odbędzie się Plenerowy Patriotyczny Koncert Bardów (Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, Bożena i Lech Makowieccy, Andrzej Kołakowski i Bartek Kurowski), który będzie uczczeniem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Paryz Zjazd 2017W dniach 21 – 23 września w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre pod Paryżem odbędzie się IV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej. Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa zapewniają, że dom otoczony wielkim parkiem to idealne miejsce na tego typu spotkania. Można przy okazji zwiedzić dolinę Marny, pobliską Szampanię, Euro Disneyland czy Paryż. Jak zapewnia Andrzej Woda, przewodniczący Klubu „GP” w Paryżu, główny organizator zjazdu, przyjadą klubowicze z całego świata: „ Będziemy gościć klubowiczów z USA, Kanady, Australii, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Europy Zachodniej oraz oczywiście  klubowiczów z Polski. Będzie to bowiem spotkanie wyjątkowe, w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wybór Paryża na nasze spotkanie nie jest bez znaczenia ze względów historycznych związanych właśnie z odzyskaniem niepodległości Polski. To tutaj, na emigracji przechowano idee niepodległości, to tutaj w podparyskim Wersalu odbyła się konferencja, która ustaliła granice wolnej Polski. 100 – lecie odzyskania niepodległości uczcimy w polskim kościele p.w. NMP w Paryżu, siedzibie Polskiej misji Katolickiej założonej w czasach Wielkiej Emigracji. Uroczysta msza święta będzie połączona z przekazaniem wotum dziękczynnego w postaci korony dla obrazu  Matki Bożej, Patronki Polski. Później przewidujemy manifestacje patriotyczna w sercu Paryża, przy pomniku Solidarności na Placu Inwalidów. W czasie Zjazdu będziemy rozmawiać o przeszłości, m.in. z prof. K. Szwagrzykiem,  prof. J. Żarynem, red. T. Łysiakiem, działaczką samorządową A. Kołakowską. o teraźniejszości i przyszłości Polski porozmawiamy z min. A. Papierzem, min. A. Macierewiczem, senator M. Kopiczko, przedstawicielami p. Prezydenta i rządu. Przewidujemy obecność min. J. Kwiecińskiego, członków Rady Ekonomicznej Strefy Wolnego Słowa oraz zaproszonych przedsiębiorców polskiego pochodzenia. Będziemy dyskutować o problemach zagranicznych klubów z red. T. Sakiewiczem, prezesem R. Kapuścińskim i koordynatorem klubów zagranicznych P. Piekarczykiem. Paweł Piekarczyk oraz Andrzej Kołakowski zadbają o patriotyczne śpiewanie i muzyczna oprawę naszego IV Zjazdu Klubów „GP” z Europy Zachodniej.”

Banner Klubow Nadzwyczajny 700x150 — kopiaW dniach 7-9 września 2018 r. w Sulejowie odbędzie się IV Nadzwyczajny Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – Sulejów 2018 r. Uczestników zgłasza przewodniczący klubu „GP”. Podczas zjazdu będziemy rozmawiać o naszych sukcesach, planach i problemach z jakimi boryka się nasze środowisko.

Podziękowania od Pawła Piekarczyka dla Klubu „Gazety Polskiej” w New Jersey: „Wielkie podziękowania dla Pawła Grzegorczyka i Klubu „GP” New Jersey. W kwietniu podczas obchodów smoleńskich w Amerykańskiej Częstochowie dostałem od Was fantastyczny prezent. Nigdy wcześniej nie grałem na elektrycznej gitarze, więc musiałem się z nią najpierw trochę zaprzyjaźnić… no, i ten etap mamy za sobą. Mam również pomysły jak nowy instrument wykorzystać, ale na efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wielkie dzięki za pamięć, pomysł i, co może najważniejsze, za inspirację, gdyż nie da się wykluczyć, że jednym ze skutków może być poszerzenie repertuaru.”

Lochow_logoKlub „GP” w Łochowie w dniu 27 czerwca 2018 r. pożegnał śp. Andrzeja Wojciechowskiego współzałożyciela klubu, wychowawcę młodzieży, wielkiego patriotę, niestrudzonego uczestnika miesięcznic, zapalonego fotografa upamiętniającego wydarzenia patriotyczne lokalne i ogólnopolskie. Cześć jego pamięci.

W Rzeszowskim Urzędzie Wojewódzkim v-ce wojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła nadane przez prezydenta R.P Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego.  Wśród wyróżnionych Złotym Krzyżem Zasługi znalazł się nieżyjący niestety już śp. Władysław Adamczyk, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Mielcu.

 

Ryszard_Kapuscinski_small

Ryszard Kapuściński