Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP”|Święto dumnej Polski

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” | 18.05.2022 r.

Święto dumnej Polski

Serwis_2022.05.18W tym roku przypadła 231. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788–1792), Konstytucji 3 maja. Dokument podpisany ponad dwa wieki temu nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest sumą wszystkiego, co było dobre w polskiej historii i kulturze.

Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Na jej mocy państwo zostało przekształcone w monarchię konstytucyjną, wprowadzono zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Stała się fundamentem polskiej tradycji i państwowości, wielkim osiągnięciem obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy, będącej wzorem dla innych państw. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku. W okresie zaborów uroczyste obchodzenie tych rocznic było zakazane przez wszystkich okupantów. Próby publicznego świętowania spotykały się z represjami, szczególnie w zaborze rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne stopniowo marginalizowały święto, obchodząc uroczyście Święto Pracy 1 maja i Dzień Zwycięstwa 9 maja, w końcu zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były tłumione przez milicję. Święto zostało oficjalne zniesione przez ustawę z 18 stycznia 1951 roku, a przywrócone przez ustawę z 6 kwietnia 1990 roku. W tym roku kluby „Gazety Polskiej” uroczyście obchodziły 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

DzierzoniówIIa_3 maja2022

Klub „GP” Dzierżoniów II

DZIERŻONIÓW II | W Dzierżoniowie uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele pw. Maryi Matki Kościoła. Przed pomnikiem Losów Ojczyzny, po odśpiewaniu hymnu państwowego i wystąpieniu przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Darakiewicza, delegacje samorządów, stowarzyszeń i mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów. W programie słowno-muzycznym wystąpiły: Karolina Bochen, Natalia Bielecka, Julia Chwalińska oraz Zuzanna Franczak. Uroczystość uświetnili rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej SZPICA, którzy po raz pierwszy wystąpili w strojach z epoki, w barwach 2. Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego. Na zakończenie uroczystości rekonstruktorzy oddali salwę honorową z broni czarnoprochowej. Zwieńczeniem dzierżoniowskich obchodów Święta Konstytucji 3 maja był przemarsz i występ dziewcząt ubranych w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji (mażoretki), z Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, pod opieką Anny Trzeciak i Lubomira Szmida. Dziewczęta zachwyciły widzów tańcem z flagami RP. Przed zakończeniem uroczystości głos zabrał wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, który mówił o historii uchwalenia konstytucji. Zastępca burmistrza Dorota Pieszczuch serdecznie podziękowała uczestnikom za udział w tej pięknej uroczystości. Gorąco podziękowała też mażoretkom oraz wykonawczyniom programu artystycznego, nie zapomniała o uznaniu dla orkiestry dętej z DOK. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Roty”.

Rybnik_2022.05.03

Klub „GP” Rybnik

RYBNIK | Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i NMP Królowej Polski w Rybniku rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w bazylice św. Antoniego w intencji Ojczyzny oraz za pokój na świecie. Lech Sipko z klubu „Gazety Polskiej” w Rybniku tak opisuje uroczystości: „Homilię wygłosił i mszę prowadził proboszcz – gospodarz tej parafii. Koncelebrans dziękował wolontariuszom i darczyńcom, którzy angażują się czynnie w życie parafialnej wspólnoty na rzecz uchodźców z Ukrainy. »Modlimy się z Wami i za Was, abyście byli mocni wiarą i przekonani, że życie ludzkie zmienia się, ale nie kończy. Ojczyzna jest jak matka, a matkę należy szanować i kochać. Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości, bo prywata bierze górę nad troską o Ojczyznę. Módlmy się za naród. Maryjo, Królowo Polski, przyjmij modlitwę za ukochaną Ojczyznę« – zakończył z wdzięcznością i błogosławieństwem”. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na rybnicki Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel.

Suwalki_2022.05.03

Klub „GP” Suwałki

SUWAŁKI | Klub „Gazety Polskiej” Myśli Patriotycznej w Suwałkach zapalił biało-czerwone znicze pod Dębem Wolności. Dąb posadzono 3 maja 1923 roku na środku głównej parkowej alei, około 30 metrów od statui Matki Boskiej. Sadzonkę drzewka wyhodowano z nasion zasadzonych w 1918 roku, w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewo zostało posadzone z inicjatywy suwalskich kół niepodległościowych. W uroczystości, którą poprzedziły nabożeństwa, brali udział uczestnicy walk o niepodległość Polski, miejscowe władze, młodzież szkolna, mieszkańcy miasta i goście.

NowySacz_2022.05.03

Klub „GP” Nowy Sącz

NOWY SĄCZ | Delegacja Klubu „Gazety Polskiej” im. J. Olszewskiego w Nowym Sączu na czele z przewodniczącym Tomaszem Baliczkiem wzięła udział w sądeckich obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w intencji Ojczyzny w bazylice świętej Małgorzaty. Modlitwie przewodniczył i niezwykle poruszające kazanie wygłosił ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii Świętej Małgorzaty. Po modlitwie zgromadzeni udali się na plac 3 Maja, gdzie przy pomniku Stanisława Małachowskiego, starosty sądeckiego i późniejszego marszałka Sejmu Czteroletniego, odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadził wiceprzewodniczący klubu „GP” Jarosław Jakubowski. Krótkie przemówienie wygłosił prezydent Nowego Sącza, licznie zgromadzeni na placu sądeczanie wysłuchali kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu „Sądeczoków” z Pałacu Młodzieży. Na zakończenie obchodów delegacje, wśród których był także Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu, złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego. Na koniec klubowicze mieli możliwość wziąć udział w wyjątkowym wieczornym koncercie w sądeckiej bazylice w wykonaniu Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego z bardzo licznym udziałem mieszkańców miasta. Na koncert przybyli zaproszeni prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz prepozyt Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

BedzinII_2022.05.03

Klub „GP” Będzin II

BĘDZIN II | W parafii Świętej Trójcy w Będzinie odbyła się uroczysta msza św. z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas ceremonii szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie ppłk Wojciech Bakalarz przekazał nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie tytuł podporucznika Józefowi Pawlikowi, który został zamordowany w Będzinie w 1946 roku. Klubowicze „GP” z Będzina, inicjatorzy nadania pośmiertnego tytułu, wraz z Wojciechem Pawlikiem, synem najmłodszego z braci Pawlików, zapalili znicze na grobie ppor. Józefa Pawlika.

.

.

We wszystkich miastach w których działają Kluby „Gazety Polskiej” odbyły się uroczystości upamiętniające 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Zaproszenie plansza_2022

Zjazd Klubów „GP”

ZJAZD KLUBÓW GP | W dniach 17-19 czerwca w Spale odbędzie się XVII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej –  Spała 2022 r. Miejscem Zjazdu będzie Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale. Czekamy na propozycję Państwa wystąpień i na tematy referatów które wygłosicie. Propozycje Państwa wystąpień proszę przesłać na e-mail: zjazd.klubygp@gazetapolska.pl. Trwają rozmowy z osobami, które chcemy zaprosić na Zjazd. Listę gości przedstawimy Państwu w późniejszym terminie. Wśród uczestników zjazdu znajdą się czołowi dziennikarze „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, telewizji Republika i portalu Niezależna.pl; znani politycy i Gość Honorowy. Czas jaki spędzimy na Zjeździe będzie poświęcony problemom jakie sami poruszycie! Nie wykluczamy „Nocnych Polaków rozmów”! Przypomnę, że uczestnictwo w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” to obowiązek, przywilej i zaszczyt. Proszę o tym pamiętać! Wszystkie informacje otrzymali Przewodniczący Klubów „Gazety Polskiej”.

Siemianowice_Śl_II_FBSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE II | powstał 489. Klub „GP”, przewodniczącym został: Henryk Mrozek, tel. 508 580 461, e-mail: klubgp.siemianowicesl.II@interia.pl

.

 

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl

Serwis_2022.05.18