Tekst alternatywny

USA | Pierwsza Pielgrzymka Klubów GP


USA | Pierwsza Pielgrzymka Klubów GP

Pielgrzymka Klubów GP w USA  

Drugiego maja 2021 roku, w święto Flagi RP, odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Klubów Gazety Polskiej do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge w stanie Massachusetts. Udali się na nią, nie tylko członkowie Klubów Gazety Polskiej z całego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych tj. Nowego Jorku, New Jersey, Pensylwanii, Connecticut i Massachusetts, ale również sympatycy oraz przedstawiciele organizacji patriotycznych wchodzących w skład Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego tj, Reduta Dobrego Imienia RP, Koło Przyjaciół Radia Maryja. Przybyli też działacze Solidarności, przyjaciele Jerzego, obecnie mieszkajacy w USA wraz z pięknym Sztandarem.
Intencje, jakie prowadziły pątników do Sanktuarium, to modlitwa wstawiennicza za zdrowie przewodniczącego KGP z Connecticut Jerzego Polaka – byłego działacza NSZZ Solidarność rejonu Jasła, a także za naszą ojczyznę Polskę z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dodatkowym aspektem było przypadające w dniu pielgrzymki Święto Polskiej Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Miejsce pielgrzymki zostało wybrane nieprzypadkowo, między innymi chodziło o silne polskie korzenie tego Sanktuarium. W 1943 roku posiadłość na Rajskich Wzgórzach (Eden Hill) została zakupiona przez grupę polskich księży Marianów z Waszyngtonu DC, stając się główną siedzibą przyszłego Sanktuarium. W 1950 r. rozpoczęto budowę świątyni Miłosierdzia Bożego, która została ukończona 10 lat później. Na ziemiach polskich, założycielem zgromadzenia ojców Marianów, w drugiej połowie XVII w był bł. o. Stanisław Papczyński, który widząc upadek moralności i zagrożenie wiary swoich rodaków w okresie licznych wojen i klęsk, jakie spadały na ówczesną Rzeczpospolitą, podjął się tej trudnej misji. Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym zakonem męskim, który powstał i przetrwał na ziemiach polskich. Odnowy i reformy zakonu dokonał na początku XX wieku bł. ks. Jerzy Matulaitis – Matulewicz. Od tej pory zakon rozrastał się odzyskując klasztory w Europie i otwierając nowe na całym świecie. Księża Marianie nazywani są „Apostołami Bożego Miłosierdzia” ponieważ dzięki temu zgromadzeniu orędzie Miłosierdzia Bożego udało się rozpowszechnić na wszystkich kontynentach. Gdy wybuchła II wojna światowa ks. Józef Jarzębowski – marianin, dotarł z Warszawy do Wilna, gdzie spotkał ks. Michała Sopoćkę, spowiednika i kierownika duchowego siostry Faustyny. Od niego otrzymał traktat teologiczny uzasadniający konieczność wprowadzenia do kalendarza liturgicznego nowego święta – Miłosierdzia Bożego.
Na miejscu, w Sanktuarium Stockbridge przybyłych pielgrzymów przywitał ks. prowincjał Kazimierz Chwałek, opowiadając o powstaniu Sanktuarium oraz o planach na przyszłość. Przypomniał również, że to Marianie rozpropagowali kult Miłosierdzia Bożego w Stanach Zjednoczonych. Po krótkiej prezentacji rozpoczęła się Msza Święta, a po niej tradycyjnie odmawiana w tym miejscu Koronka do Miłosierdzia Bożego. W swojej homilii ksiądz Kazimierz podkreślił, że jako Polacy nie możemy nigdy stracić łączności z Bogiem poprzez naszą ufną wiarę. „(…) Nie lękajcie się prosić Jezusa (…) dzisiaj przybyliście tutaj prosić o uzdrowienie przyjaciela, to dowód waszego zaufania Panu, który daje uzdrowienie, pocieszenie, a w szczególności życie wieczne”. Ojciec Kazimierz podkreślił też wyjatkowość Polski i Polaków w walce o wolność i niepodległość ukochanej Ojczyzny. Wspomniał o tragicznych wydarzeniach z najnowszej historii. Stan wojenny i prześladowanie członków Solidarności przez reżim komunistyczny. Kończa ojciec prowincjał podziękował Kubom GP za pracę na rzecz Polski i obronę wartości katolickich.
Uczestnicy pierwszej pielgrzymki Klubów Gazety Polskiej do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego położonego na Rajskich Wzgórzach, jednogłośnie wyrazili chęć ponownego pielgrzymowania do tego miejsca w przyszłym roku.
Małgorzata Bojko