Tekst alternatywny

USA | W 80 ROCZNICĘ ŚMIERCI, WDZIĘCZNI: POLACY – POLONIA – SWAP

27 czerwca, w miniona niedzielę Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce w Amerykańskiej Częstochowie uczciło 80 rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Przed Msza św. członkowie SWAP na czele z p.o. Komendantem Naczelnym Tadeuszem Antoniakiem, prezeska Koła Pomocniczego Pań, Helena Knapczyk a także harcerze i wierni, którzy przybyli na mszę św. złożyli wieniec przy Tablicy za która jest wmurowane serce Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego, a tablica jest dziełem Mistrza dłuta Andrzeja Pityńskiego. Wieniec miał kształt klucza wiolinowego, był w barwach biało – czerwonych z szarfa z napisem:

WIELKIEMU POLAKOWI – OJCU NIEPODLEGŁOŚCI – PATRIOCIE I PIANIŚCIE

IGNACY JAN PADERWESKI

W 80 ROCZNICĘ ŚMIERCI, WDZIĘCZNI: POLACY – POLONIA – SWAP

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE.

O 9.30 am. ojciec Mikołaj Socha odprawił Mszę św; a w swoim kazaniu między innymi mówił o fenomenie Polaka, patrioty i pianisty jakim był Ignacy Jan Paderewski.
Powiedział również, że w miejscowym muzeum jest orginalne biurko Mistrza przy którym pracował w czasie, gdy mieszkał w Nowym Yorku.

Po mszy św. w imieniu SWAP wystapił dr. Teofil Lachowicz, red. naczelny Weterana, historyk i archiwista SWAP.
Mówił między innymi, o Fundusz Paderewskiego, który służy Weteranom do dzisiaj i, że to Mistrz przeznaczył na ten cel z funduszy prywatnych $ 23,00 dolarów, co odpowiada ówczesnym ponad $ 500,00 tyś.
Wspomniał też, że w 1921 r 23 czerwca Ignacy Jan Paderewski był gościem honorowym na 20 leciu SWAP, gdzie wygłosił płomienne przemówienie.
Niestety po powrocie do swojego mieszkania w NY, wkrótce potem zachorował i zmarł.
Msza św. żałobna odbyła się 27 czerwca 1921 r. w Katedrze Św. Patryka i miała charakter wręcz prezydencki, ponieważ Amerykanie też pamiętali o zasługach Mistrza
dla weteranów amerykańskich jak również dla bezrobotnych artystów.
Po Mszy św. trumna z ciałem została przewieziona do Waszyngtonu na Narodowym Cmentarz w Arlington. Do Polski prochy zostały sprowadzone w dniu 29 czerwca 1992 r. i spoczęły w krypcie archikatedry Św. Jana w Warszawie.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy, na czele z członkami SWAP i KPP pań udali się na cmentarz i złożyli kwiaty przy popiersiu Mistrza Jana Ignacego Paderewskiego.

Maciej Rusiński

Foto – Wojciech Michalik – nr. 1  Zdięcie zbiorowe  uczestników uroczystości.
Foto nr. 2 – Przemawia dr. Teofil Lachowicz – szkic historyczny o I. J. Paderewskim
Foto  nr. 3 – delegacja SWAP ,  pani prezes KPP, Helena Knapczyk, p.o. Naczelnego Komendanta SWAP T. Antoniak i przedstawicielka  ZHP z NY.
Foto. nr. 4. Delegacja SWAP w przemarszu na cmentarz.