Tekst alternatywny

[ZDJĘCIA I WIDEO] BRZOZÓW | Obchody Katyńsko-Smoleńskie


W Niedzielę 16 kwietnia A.D. 2023w Powiecie Brzozowskim obchodzono, jak co roku, przypadający 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia ludobójstwa katyńskiego na Ziemi Brzozowskiej jest czczona od kilku lat razem z rocznicą Katastrofy nad Smoleńskiem. Tegoroczne obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 13. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zostały przeprowadzone w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Osobisty hołd w postaci wyasygnowanego Biało-Czerwonego wieńca z imienną tkaną Biało-Czerwoną szarfą złożył Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

Uroczystości te ze względu na ich bezprecedensowy charakter zyskały miano Katyńsko-Smoleńskich. O tych Narodowych Tragediach przypomina, powstałe w 2010 roku staraniem miejscowych Patriotów, miejsce gdzie składany jest hołd zamordowanym Rodakom. Umieszczono tam widome symbole w postaci Krzyża Katyńskiego (płaskorzeźba Krzyż „Golgota Wschodu”) i Tablicy Smoleńskiej (2011 rok) z kapsułą ziemi z Katynia i Smoleńska. Miejsce to jest nierozerwalnie związane z Perłą Brzozowa, czyli Bazyliką Mniejszą pw. Przemienienia Pańskiego.

Patronat Honorowy tegorocznych patriotyczno-religijnych uroczystości Katyńsko-Smoleńskich objęli: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Babinetz i Poseł na Sejm RP Pan Adam Śnieżek.

Głównym Organizatorem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy Katastrofy Smoleńskiej na Ziemi Brzozowskiej jest, od wielu lat w jednej osobie Przewodniczący: Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego, Rady Powiatu Brzozowskiego i Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie Pan Henryk Kozik. Współorganizatorami są Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych Pan kpt. inż. Jan Jastrzębski oraz Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 2222 w Brzozowie Pan mł. komp. ZS Jan Giefert. Wsparcie organizacyjne i techniczne zapewnia Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na czele z Proboszczem i Kustoszem Bazyliki ks. mgr Franciszkiem Gochem.

Uroczystość patriotyczno-religijną rozpoczęło przywitanie Uczestników reprezentujących Parlament RP (Pani senator Alicja Zając i Pan poseł Adam Śnieżek), duchowieństwo, władze samorządowe: wojewódzkie, powiatowe miejskie i gminne, służby mundurowe w tym Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Strzelców, Harcerzy i Związkowców, dyrektorów szkół oraz instytucji i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów, inspektorów i kierowników instytucji powiatowych i ich przedstawicieli, samorządowe instytucje kultury Gminy Brzozów, reprezentujących Zakłady Rzemieślnicze oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Parafian, Patriotów i Sympatyków uczestniczących w uroczystości oraz przedstawicieli brzozowskich Mediów i programu 3 TVP Rzeszów.

Następnie do Bazyliki zostały wprowadzone Sztandary w asyście honorowej:

SZTANDAR OSP Grabownica Starzeńska z Pocztem Sztandarowym w składzie: dowódca dh Wiesław Buczkowicz, sztandarowy dh Wiesław Woś i asystujący dh Andrzej Dudek;

SZTANDAR Rady Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Brzozowie z Pocztem Sztandarowym w składzie: dowódca Pan Andrzej Prokopowicz, sztandarowy Pan Jan Masłyk i asystujący Pan Paweł Gądek;

SZTANDAR Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozowie z Pocztem Sztandarowym w składzie: dowódca Pan Jacek Fil, sztandarowy Pan Karol Szmyd i asystujący Pan Artur Kuśmider.

Po wprowadzeniu Sztandarów organizacji i instytucji nastąpiło wprowadzenie Kompanii Honorowej 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy pod dowództwem por. Tomasza Matejki.

Uroczysta Msza Święta została rozpoczęta obrzędem sakramentu Chrztu Świętego dla nowego członka Wspólnoty Kościoła chłopca o imionach Karol, Łukasz. Następnie ceremonialnie został wprowadzony SZTANDAR 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Pocztem Sztandarowym w składzie: dowódca ppor. Maciej Wlazło, sztandarowy st. kpr. Bartłomiej Zając i asystujący kpr. Krzysztof Niemczycki oraz odegrano sygnał „Hasło Wojska Polskiego” przez Trębacza Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND”.

Mszy Świętej przewodniczył i sakramentu Chrztu Świętego udzielił wikariusz tutejszej parafii ks. mgr lic. Jakub Jakubowski. Okolicznościową homilię wygłosił katecheta stały ks. mgr Piotr Sobolak. Czytania w Liturgii Słowa poprowadzili Pani Maria Łobaza i druhna z Hufca Brzozów ZHP a patriotyczną Modlitwę Wiernych odczytał Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych Pan kpt. Jan Jastrzębski, od kilku lat współorganizator tych uroczystości. Wspólnie modliliśmy się za Dusze naszych zgładzonych Rodaków poległych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Innych znanych i nieznanych miejscach kaźni oraz nad Smoleńskie ma także o pomyślność naszej Ojczyzny, za rządzących, o pokój i zaprzestanie agresji prowadzonej przez Federację Rosyjską oraz o wytrwanie w walce i zwycięstwo Ukrainy oraz za nas Uczestników tej uroczystości.

Na zakończenie naszej Mszy Świętej, nastąpiło uroczyste błogosławieństwo chrzcielne Matki, Ojca, Krewnych i wszystkich Uczestników obrzędu Chrztu Świętego a po rozesłaniu odśpiewaliśmy uroczyście Hymn „Boże coś Polskę”, po czym nastąpiło odprowadzenie Sztandaru Wojskowego i Kompanii Honorowej 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy i Sztandarów Organizacji, Instytucji w rejon Krzyża Katyńskiego i Tablicy Smoleńskiej.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym kilka minut przed zakończeniem Mszy Świętej, przy Krzyżu Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej, został wystawiony, przez naszych Terytorialsów z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wzmocniony naszymi Podhalańczykami z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich i Harcerzami z Hufca Brzozów ZHP, Posterunek Honorowy Żołnierski z Bronią. Na Posterunku Honorowym wartę zaciągnęli Terytorialsi: st. szer. Staszkiewicz i st. szer. Wojciech Szczepek; Podhalańczycy: szer. Daniel Dobrucki i szer. Szymon Nachman.

Druga część naszych obchodów rozpoczęliśmy odczytaniem nazwisk 96 Przedstawicieli Rzeczypospolitej, Poległych nad Smoleńskiem, na czele z Prezydentem RP i Innymi Członkami Delegacji Prezydenckiej, i Przedstawicielami Parlamentu – Posłami i Senatorami, Przedstawicielami Rodzin Katyńskich, i Innych Stowarzyszeń, Przedstawicielami Sił Zbrojnych RP, Osobami Towarzyszącymi, Załogą Polskiego Samolotu Wojskowego Tu-154M nr boczny 101 – Żołnierzami Sił Powietrznych, i Cywilnymi Pracownicami Wojska oraz Funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu.

Po odczytaniu Personaliów Poległych odśpiewaliśmy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND” Hymn Państwowy w jego pełnym brzmieniu.

Do Organizatorów i Uczestników zostały skierowane dwa uroczyste adresy, które ekspedite odczytał kpt. Jan Jastrzębski. Pierwszym było przesłanie, patronującego naszym uroczystościom, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego (list w załączeniu pod tekstem), które odnosi się przede wszystkim do skrytobójczego mordu przez sowietów na polskich jeńcach wojennych oraz do Poległych w drodze do Katynia 96 Przedstawicielach Rzeczypospolitej z Prezydentem RP na czele, którzy to mieli upomnieć się o historyczną prawdę i sprawiedliwość oraz dać wyraz przekonaniu, że w ostatecznym rozrachunku zło przegra, a popełnione zbrodnie nie popadną w niepamięć. Pomimo upływu 13 lat nadal trudno jest się Nam pogodzić z tą Narodową Tragedią, rana się nie zabliźnia, a ból pozostaje nieukojony. Jednakże dzięki walczącym o prawdę o Katyniu i Ich niepełnym zwycięstwie cały czas żyjemy nadzieją. Łatwiej też znosić ból straty Bliskich dzięki ludziom dobrej woli i dobrych serc, którzy pielęgnują Pamięć o Poległych pod Smoleńskiem oraz składają Im hołd, czego wyrazem jest także obchodzona w Brzozowie uroczystość. Na koniec Pan Prezes Kaczyński wyraził wdzięczność wszystkim, którzy stoją na straży pamięci o tym, co wydarzyło się w Katyniu i pod Smoleńskiem i przekazał staropolskie pozdrowienia.

Drugim uroczystym adresem było przesłanie Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart (list w załączeniu pod tekstem), które w szczególności podkreśla słowa, jakimi Święty Jan Paweł II zwrócił się w 1996 r. do Przedstawicieli Rodzin Katyńskich: Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana, jako przestroga dla przyszłych pokoleń (…). Pani Wojewoda Leniart podkreśliła również rolę, wagę i znaczenie wszelkiego rodzaju upamiętnień Zbrodni Katyńskiej, ale także Katastrofy Smoleńskiej w tym znaczenie obydwu tych tragicznych wydarzeń dla suwerenności i niepodległości Polski i naszej wolności. Na koniec pozdrowiła Organizatorów oraz Uczestników i podziękowała za obecność, która jest wyrazem hołdu Polakom spoczywającym na „Nieludzkiej Ziemi” oraz Ich Rodzinom, Krewnym oraz tym, którzy włożyli wiele wysiłku w dochodzenie do prawdy.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym został odczytany przez kpt. Jastrzębskiego, przy dźwiękach werbli, Katyński Apel Poległych i oddana trzykrotnie Salwa Honorowa.

Po odegraniu przez Trębacza sygnału „Hasło Wojska Polskiego” w następnej kolejności niniejsi Uczestnicy i Delegacje, w kolejności procedencji ustalonej przez organizatorów, oddali hołd Zgładzonym Rodakom Poległym w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych znanych i nieznanych miejscach kaźni oraz nad Smoleńskiem:

 • Wieniec Biało-Czerwony z imienną tkaną Biało-Czerwoną szarfą od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego złożył, w honorowej asyście oficerskiej wykonywanej przez ppor. Gabriela Koniecznego, Poseł Ziemi Brzozowskiej na Sejm Rzeczypospolitej Pan Adam Śnieżek;
 • Kwiaty Biało-Czerwone złożyła Senator Rzeczypospolitej Pani Alicja Zając;
 • kwiaty Biało-Czerwone, w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Bogdana Rzońcy, złożył asystent krajowy i dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie Pan Jerzy Ferdynand Adamski
 • Wiązankę Biało-Czerwoną na jedle złożył Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Borcz;
 • Kwiaty Biało-Czerwone złożyli Państwo Danuta i Leszek Bielawscy rodzina Ignacego Bielawskiego, pseudonim „Mnich”, członek Oddziału Młodzieżowego Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, uczestnika akcji odbicia więźniów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Brzozowie w Wielki Piątek 30 marca 1945 roku;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożył Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk wraz z Małżonką Hanną;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Przewodniczący Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie Pan Henryk Kozik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Pan Jan Pilch, Radny Rady Powiatu Brzozowskiego Pan Janusz Data;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożyli Burmistrz Brzozowa Pan Szymon Stapiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej i dyrektor I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego Pani Dorota Kamińska;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożyła delegacja Gminy Jasienica ROSIELNA w składzie: Wójt Gminy Pani Urszula Brzuszek i Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Pająk;
 • Kwiaty Biało-Czerwone złożyli Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel oraz Przewodniczący Rady Gminy HACZÓW i Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Pan Piotr Tasz;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Sekretarz Gminy Domaradz Pan Stanisław Gierula;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożyli:
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie Pan st. bryg. Krzysztof Folta,
 • Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie Pan mł. insp. dr Mariusz Skiba,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Pan bryg. Krzysztof Marszałek,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pan mł. bryg. Florian Semenowicz;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną na jedle w imieniu Dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy i Dowódcy garnizonu Przemyśl Pana ppłk. Marcina Zalewskiego złożył Pan kpt. Robert Osiadły;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożyła delegacja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w składzie:
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzozowie Pan dh Mariusz Bieńczak,
 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Brzozowie Pan dh Mariusz Fic,
 • Komendant Miejsko-Gminny i Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Brzozowie Pan dh Piotr Sobaś;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan mgr Józef Kołodziej;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno-Technicznych Szpitala Specjalistycznego i Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza Pan Piotr Pilawski;
 • Kwiaty Biało-Czerwone i Światło Pamięci złożyli Harcerze Hufca Brzozów Związku Harcerstwa Polskiego na czele ze Skarbnikiem Paniąhm. Anną Mazur;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą, w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie Pana Roberta Kilara, złożył Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt, Zwalczania Chorób Zakaźnych oraz Ochrony Zwierząt Pan lek. wet. Grzegorz BŁAŻ;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzozowie Pan Grzegorz Wojtowicz;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną z jedlą złożyły Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie Pani Joanna Wojnicka i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Pani Marta Śmigiel;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie Pan Tomasz Żak;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożyła Dyrektor Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie Pani Bożena Paczkowska w asyście Pani Katarzyny Ryby;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozowie Pan Zdzisław Kędra;
 • Wiązankę Biało-Czerwonych kwiatów złożył Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa” Pan Grzegorz Filak Prezes Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa Pan Grzegorz Filak;
 • Światło Pamięci złożył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska Pan Tadeusz Stępień
 • Okolicznościowe Światło Pamięci złożył Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 2222 w Brzozowie Pan mł. komp. ZS Jan Giefert;
 • Wiązankę Biało-Czerwoną na jedle, w imieniu Korpusu Oficerskiego, Podoficerów i Szeregowych Wojsk Lądowych oraz Podhalańczyków, złożyli Dziekan Korpusu Pan kpt. Jan Jastrzębski, Przedstawiciel Dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy i Przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Przemyśl Pan kpt. Robert Osiadły, i Przedstawiciel Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza Pan mjr Paweł Samol.

Po oddaniu hołdu przez Uczestników Trębacz Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND” odegrał sygnał “Śpij Kolego”.

Rocznicowe obchody Katyńsko-Smoleńskie zwieńczyło wysłuchanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND”.

Na zakończenie naszej uroczystości nastąpiły podziękowania i pozdrowienia dla Uczestników, Organizatorów i Wspierających oraz odprowadzenie Sztandaru Wojskowego i Kompanii Honorowej 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy oraz Sztandarów Organizacji i Instytucji.

Po zakończeniu tegorocznych uroczystości Katyńsko-Smoleńskich udaliśmy się na żołnierski poczęstunek.

Specjalne podziękowania kierujemy do: Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego za wyasygnowanie osobistego Biało-Czerwonego wieńca; Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego za skierowanie uroczystego adresu; Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart za skierowanie uroczystego adresu; Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Kuchcińskiego; Sekretarza Generalnego Prawa i Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Sobolewskiego; Redaktora Naczelnego Klubów Gazety Polskiej Pana Tomasza Sakiewicza; Prezesa Klubów Gazety Polskiej Pana Ryszarda Kapuścińskiego; Redaktora i Administratora Klubów Gazety Polskiej Panią Ewę Wójcik.

Indywidualne podziękowania organizatorzy kierują do wojskowej asysty honorowej (WAH) wystawionej przez Kompanię Dowodzenia 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla pod dowództwem por. Tomasza Matejki i Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez Żołnierzy 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka, również Sztandarów i Pocztów Sztandarowych oraz wojskowej asysty honorowej na Posterunku Honorowym, Terytorialsów z wojskowej asysty honorowej składającej Biało-Czerwone wiązanki kwiatów: st. szer. Herbuta i st. szer. Nogaja oraz odwodu WAH st. szer. Krzysztofa Świnickiego. Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej „FIRE BAND” w Brzozowie pod batutą kapelmistrza Pana Tadeusza Podulki.

Osobne podziękowania kierujemy do: Duchowieństwa, Patronów Honorowych, Parlamentarzystów, Komendantów Policji, Komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, Harcerzy, Strzelców, Samorządowców, Związkowców, Władz Wojewódzkich i Samorządowych, Dyrektorów, Kierowników i Przedstawicieli instytucji Powiatu Brzozowskiego i Gminy Brzozów, Przedstawicieli Mediów, TVP Rzeszów, Pana Kościelnego przy Bazylice Mniejszej oraz Policji zabezpieczającej ruch przed Bazyliką w czasie uroczystości.

Ponadto Organizatorzy dziękują i pozdrawiają: płk. Tadeusza Nastarowicza, Dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza; płk. Michała Małyskę, Dowódcę 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”; ppłk. Marcina Zalewskiego, Dowódcę 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy i Dowódcę Garnizonu Przemyśl; Panią Barbarę Brem-Kowalik z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy; ppłk. Grzegorza Grzegorzewskiego, Dowódcę 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; mjr. Gerarda Widziewicza, Zastępcę Dowódcy 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; kpr. Bartłomieja Mordarskiego z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; Dyrektora TVP Rzeszów Pana Józefa Matusza; Redaktora z TVP Rzeszów Pana Marka Winiarskiego; Pana Adriana Ciężkiego z KPRM.

 

„W Katyniu znaleziono wyłącznie prawie wojskowych i to oficerów.
Wymowność tego munduru robi wrażenie, zwłaszcza na Polaku.
Odznaki, guziki, pasy, orły, ordery. Nie są to trupy anonimowe.
Tu leży armia.”

Józef Mackiewicz herbu Bożawola

 

Cześć zgładzonym Rodakom poległym dla Rzeczypospolitej!
Wieczna Pamięć Niezłomnym Obrońcom Polski Niepodległej!
Chwała Bohaterskim Obrońcom Ukrainy!


List Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego


List PJK_83.RZKatyń-13.RKSmol_Str_1List PJK_83.RZKatyń-13.RKSmol_Str_2


List Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart


LIST WojPdkp_83. RZKatyń-13 RKSmol_Brzozów


LINKI do galerii zdjęć i video z uroczystych obchodów 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 13. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiejw Brzozowie:


83. rocznica zbrodni katyńskiej i 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystości w Brzozowie (tvp.pl)

Rocznicowe uroczystości Katyńsko-Smoleńskie w Brzozowie (infopodkarpacie.pl)

Rocznicowe uroczystości Katyńsko-Smoleńskie w Brzozowie (powiatbrzozow.pl)

Obchody Katyńsko-Smoleńskie w Brzozowie (powiatbrzozow.pl)

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – obchody w Brzozowie. – Brzozowiana.pl – Regionalny Portal Informacyjno-Kulturalny


 


KLUB „GAZETY POLSKIEJ” BRZOZÓW