Tekst alternatywny

WIELICZKA | #dumaiszacunek


W ramach wsparcia dla służb mundurowych chroniących polskiej granicy umieściliśmy w listopadzie 2021 roku na tablicach ogłoszeniowych w Wieliczce oraz jej bliższych i dalszych okolicach (np. w Krynicy!) niemal 120 plakatów z wyrazami podziękowania dla naszych strażników granicznych, żołnierzy i policjantów.

Ponadto przed Świętami Bożego Narodzenia przesłaliśmy także kartki świąteczne do poszczególnych jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji oraz indywidualne życzenia od członków klubu dla przedstawicieli służb mundurowych.

Klub Gazety Polskiej Wieliczka

Wieliczka_2022_01_11