Tekst alternatywny

Wręczyliśmy Nagrodę Klubów „GP”

Wręczyliśmy Nagrodę Klubów „GP”

Na uroczystej Gali Strefy Wolnego Słowa wręczono tytuł Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2018. Nagrodę otrzymał Profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dziękuję wszystkim członkom Klubów „GP”, którzy tak licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu, ważnym dla całego środowiska Strefy Wolnego Słowa. Laudację wygłosili wiceprzewodnicząca klubu „GP” w Filadelfii, Aneta Antoniak, oraz wyżej podpisany.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski. To nagroda od członków ponad 460 Klubów Gazety Polskiej, czytelników i sympatyków Strefy Wolnego Słowa. Co ważne, nie przyznaje jej żadne gremium, lecz ludzie, którzy swoją codzienną pracą udowadniają swoją miłość do Polski. Klub ma tylko jeden głos, dlatego klubowicze z rozwagą podejmują decyzję poparcia swojego kandydata. Po raz jedenasty Kluby Gazety Polskiej wybrały Człowieka Roku – tym razem za rok 2018.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie.

Mam ogromny zaszczyt powiadomić, że decyzją członków Klubów Gazety Polskiej Laureatem nagrody przyznawanej przez nasze środowisko został Pan Profesor Krzysztof Szwagrzyk.

Szanowny Laureacie, Szanowni Państwo

Brak słów, żeby wyrazić wdzięczność prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi za to, co robi od kilkunastu lat dla upamiętnienia bohaterów bestialsko zamordowanych przez stalinowskich oprawców. Za przebadanie kilkudziesięciu miejsc w Polsce i znalezienie ponad tysiąc szczątków ludzkich. Za godny i z honorami pochówek takich bohaterów, jak m.in. mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, ppor. Feliks Selmanowicz „Zagończyk” czy Danuta Siedzikówna „Inka”. To dzięki Profesorowi wśród młodych Polaków narodził się kult Żołnierzy Niezłomnych. To dzięki Niemu po latach spełniły się słowa: „Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem.”

W 2007 został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Prezydent Andrzej Dudy w 2015 roku odznaczył prof. Szwagrzyka  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski.

Szanowny Panie Profesorze za to wszystko z całego serca dziękujemy.

************************

W Paryżu odbyła się dwudniowa konferencja zorganizowana m.in. przez École des hautes études en sciences sociales (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych) i przez utrzymywany z pieniędzy polskich podatników PAN. Zatytułowano ją „Nowa polska szkoła historii Holokaustu”, a prelegentami byli m.in. Jan Grabowski, Jan Tomasz Gross, Barbara Engelking i Anna Bikont. Światowe Porozumienie Polskich Patriotów, reprezentujące Polonię, wystosowało list otwarty, w którym zaprotestowało przeciwko tak jednostronnemu doborowi prelegentów. Pod listem podpisali się przedstawiciele zagranicznych klubów „GP”. W liście można m.in. przeczytać: „W imieniu Polaków Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, Polonia Institute, międzynarodowej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues oraz wielu innych organizacji polonijnych składamy na szanownych Panów ręce protest przeciwko włączeniu do konferencji naukowej „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah” organizowanej w siedzibie EHESS prelegentów, których standardy nie odpowiadają podstawowym wymogom naukowej rzetelności EHESS i międzynarodowym normom wypracowanym pod auspicjami ONZ, a działalność nosi wyraźny ksenofobiczny i antypolski charakter. Jesteśmy także poruszeni niedoborem transparentności w fazie organizacji konferencji i jednostronną selekcją prelegentów, a szczególnie faktycznym wykluczeniem wybitnych ekspertów prezentujących wyniki badań i oceny różniące się od kierunku reprezentowanego przez ww. badaczy,  w tym przedstawicieli tak prestiżowych instytucji jak Muzeum Auschwitz, Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.(…)”.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach  (4WOG) zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Strzelcy Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie, działające na obszarze całego kraju, statutowo zobowiązane jest do działania na rzecz niepodległości, obronności, wychowania patriotycznego i kultywowania chlubnych tradycji Sił Zbrojnych RP. Tym samym w pełni wpisuje się w zasady współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi. Porozumienie zawarto w sali tradycji 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, które reprezentował pułkownik Maksymilian Kajdan. W imieniu Stowarzyszenia porozumienie podpisał  Komendant Główny młodszy inspektor ZS Dariusz Jańczy, a parafowała mł. insp. ZS Marta Święcicka, Komendant Obwodu Śląskiego; obwodu, który jest naturalnym beneficjentem tej współpracy.

Węgry2019Wielki Wyjazd na Węgry –  jak co roku Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”, przy współpracy z „GP”, organizuje w marcu wyjazd na Węgry. Będziemy uczestniczyć w węgierskim Święcie Narodowym.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE JEST:

Wpłata na specjalne konto, które w ramach Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” utworzono na tę okazję: PKO SA 26 1240 1040 1111 0010 7806 1812. W temacie przelewu prosimy o dokładne podanie swojego imienia, nazwiska oraz daty urodzenia (informacje potrzebne do ubezpieczenia) oraz miasta, z którego rozpoczynacie Państwo podróż (Warszawa lub Kraków). Prosimy o dopisanie numeru telefonu. Wpłata na konto równoznaczna jest z akceptacją regulaminu wyjazdu, który znajduje się na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl. Osoby, które nie podały kompletnych danych, prosimy o uzupełnienie ich i wysłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wielkiwyjazdnawegry.pl lub bezpośrednio na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl. Ostatecznym terminem wpłaty na WWnW jest 1 marca 2019 roku lub do wyczerpania miejsc, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni. Cena za cały wyjazd z miejscem siedzącym – 340 zł brutto. Nowe informacje znajdą Państwo na: www.wielkiwyjazdnawegry.pl, www.klubygp.pl oraz w mediach Strefy Wolnego Słowa. Kontakt: Ewa Wójcik, tel. 505 038 217, Maria Machl, tel. 789 347 787. Pytania i oferty pomocy: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl. Przewodniczący klubów „GP” będą na bieżąco informowani o szczegółach wyjazdu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress