Tekst alternatywny

ZABRZE II | Spotkanie Klubowiczów z v-ce prezydentem Zabrza


Dnia 18.11.2022r. odbyło się spotkanie Klubu Gazety Polskiej Zabrze 2 im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Gościem na spotkaniu był Przewodniczący Komitetu Miejskiego PiS, v-ce Prezydent Zabrza Borys Borówka. Tematem były zbliżające się wybory parlamentarne, samorządowe, unijne i prezydenckie. Gość przedstawił analizę wyników poprzednich wyborów i plany zabrzańskiej Organizacji PiS na najbliższe kampanie wyborcze. Wyraził chęć kandydowania  na prezydenta miasta Zabrze.

Podczas dalszej, gorącej dyskusji w której głos zabierali członkowie Klubu, Prezydent przedstawiał swój punkt widzenia na przedstawiane problemy.

Wszyscy uczestnicy spotkania z  zaangażowaniem podeszli do tematu spotkania, przedstawiając konkretne propozycje działań na nadchodzące kampanie wyborcze. Stwierdzono, że będzie to najtrudniejsza kampania wyborcza w historii. Jako przyczynę podano falę wręcz wściekłej nienawiści do PiS ze strony tak zwanej opozycji, podsycanej codziennie przez kreującą ją media.

Przewodniczący Klubu Arkadiusz Katafoni stwierdził, że wynik wyborów będzie miał wpływ nie tylko na to jaka będzie Polska, ale jaka będzie Europa. Ten wynik to odpowiedź  na pytanie czy Polska nadal pozostanie ostoją tradycyjnej cywilizacji zachodniej, czy podda się antyludzkiej filozofii życia promowanej przez przeciwników PiS.

Na zakończenie spotkania członkowie Klubu Zabrze 2 udzielili poparcia obecnemu v-ce Prezydentowi Borysowi Borówce w najbliższych wyborach na stanowisko Prezydenta Zabrza, deklarując jednocześnie pełne zaangażowanie i współpracę w całym „maratonie ” wyborczym.

Arkadiusz Katafoni

KLUB GAZETY POLSKIEJ ZABRZE II