Tekst alternatywny

BĘDZIN II | Zbiórka żywności CARITAS


Klub Gazety Polskiej Będzin II, oprócz działalności dotyczącej aspektów najnowszej historii Polski i odkrywania i upamiętnienia lokalnych bohaterów, włącza się w działania dobroczynne Caritasu.

Przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” Będzin II Krzysztof Klebach wraz z małżonką oraz z koleżanką klubową tutejszą koordynatorką Caritasu panią radną Katarzyną Maciejewską włączyli się w organizację Ogólnopolskiej Zbiórki  Żywności TAK POMAGAM prowadzonej przez Caritas.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” BĘDZIN II