Tekst alternatywny

[FOTOGALERIA] NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego | 15 lecie klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu z wręczeniem Medali od Prezydenta RP


15 lecie Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski. Następnie Wojewoda Małopolski Mateusz Małodziński wręczył medale 100-lecia Odzyskanej Niepodległości przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę naszym klubowiczom. Otrzymali je: Grażyna Kulig, Tadeusz Giza, Helena Ożga, Sylwester Adamczyk, Robert Bestyński i Jarosław Jakubowski. Medal “Pro Patria” otrzymał Paweł Terebka.

Dzięki tym wyróżnieniom w nowosądeckim Klubie GP im. Jana Olszewskiego państwowe medale i odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP posiada już dziesięć osób, co wyróżnia nas w skali całej Polski.

Wzruszającą laudację na cześć wyróżnionych wygłosił Honorowy Obywatel Nowego Sącza prof. Jerzy Giza. Uroczystość miała swój akcent artystyczny w wykonaniu Dominiki Stabrawy, młodej sądeckiej artystki oraz piękny koncert Pawła Piekarczyka, który wykonał pieśni patriotyczne. Odbyła się również prelekcja historyczna o Sądeckich Żołnierzach Wyklętych którą wygłosił Jacek Zygadlewicz.

Uroczystość 15-lecia powstania Klubu, którego przewodniczącym od 8 lat jest Tomasz Baliczek, zakończyła się degustacją okazałego, urodzinowego tortu.  Wręczenie odznaczeń państwowych było jednym z najważniejszych akcentów obchodów 15 lecia naszego klubu. To wydarzenie było doniosłym momentem, który podkreśla zaangażowanie osób z naszego miasta w patriotyzm i krzewienie wartości Niepodległej.

Na naszej uroczystości obecni również byli: posłowie na Sejm RP: Anna Paluch i Jan Duda, natomiast list gratulacyjny przesłała poseł Elżbieta Zielińska. Obecny był radny powiatowy i dyrektor MORD Marek
Pławiak, Wójt Gminy Nawojowa – Stanisław Kiełbasa, ks. Andrzej Mulka dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, Prezes Fundacji “Osądź mnie Boże” – Jerzy Basiaga, oraz licznie zgromadzeni klubowicze i sympatycy naszego Klubu.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego