Tekst alternatywny

CZĘSTOCHOWA | 76. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego.


Klub Gazety Polskiej wraz ze Stowarzyszeniem Solidarność i Niezawisłość i innymi środowiskami patriotycznymi uczcił 76. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego.