Tekst alternatywny

Gdańsk II – Podsumowanie czterech Konferencji Smoleńskich

18 lutego na zaproszenie Klubu „Gazety Polskiej” Gdańsk II dr hab. Jerzy Głuch z Politechniki Gdańskiej wygłosił wykład podsumowujący badania czterech Konferencji Smoleńskich. Prelekcja przyciągnęła bardzo wielu słuchaczy. Profesor w klarowny sposób zaprezentował najważniejsze, czasem jeszcze nie znane szerszemu gronu, dokonania naukowców badających katastrofę smoleńską.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Krzysztofa Wieckiego.

Klub „Gazety Polskiej” Gdańsk II