Tekst alternatywny

Gliwice: Krzyż Semper Fidelis dla Kazimierza Porąbki

Krzyż Semper Fidelis dla Kazimierza Porąbki

W końcu 2016 roku, Kazimierz Porąbka, aktywny członek Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej, górniczy emeryt, działacz NSZZ „Solidarność” od początku jej założenia, został odznaczony przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów Krzyżem Semper Fidelis.  Należał mu się ten Krzyż za wieloletnią aktywną działalność związkową w KWK „Sośnica”, udział we wszystkich strajkach oraz naszych protestach i manifestacjach, Człowiek gorącego serca, społecznik, honorowy krwiodawca – od 18 roku życia oddał już 92 litry krwi. Zawsze chętny do pomocy, wzór dobrego, aktywnego klubowicza.

gliwice-odznaczenie