Tekst alternatywny

XV Zjazd Klubów GP – ONLINE 2020

**********************************************
XV ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” – ONLINE 12-14 CZERWCA 2020 R.
**********************************************

XV Zjazd Klubów GP – ONLINE 2020