Tekst alternatywny


– Jeśli widzimy statystyki, że zdecydowana większość młodych Niemców nie chce umierać za ojczyznę, a te same statystyki mówią, że Polska jest gotowa walczyć za ojczyznę – powoduje to jasny sygnał…

Read More →

Podczas XVII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Spale odbyła się niezwykle interesująca dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym. Mówiono m.in. o transformacji energetycznej, zielonej energii czy cenach węgla. Jeden z uczestników…

Read More →