Tekst alternatywny

Klub Gazety Polskiej w Melbourne

W ostatnich dniach w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale miał miejsce największy w historii, XIII Zjazd Klubów Gazety Polskiej. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, reprezentantów Klubów z kraju i z zagranicy, w tym również z Australii. Impreza miała charakter zamknięty i dlatego nie oddawała znacznej liczby członków oraz zwolenników Klubów, którzy rozsiani po całym świecie uważnie śledzili jej przebieg.

Kluby Gazety Polskiej, a jest ich obecnie ponad 470, są dobrowolnymi, nierejestrowanymi stowarzyszeniami, które powstały dzięki inicjatywie niezależnej „Gazety Polskiej” i od kilkunastu lat działają w Polsce i poza jej granicami, od Żytomierza na Ukrainie, przez Vancouver, Nowy York, aż po Melbourne w Australii. Głównym celem ich działalności jest krzewienie patriotyzmu, dbałość o interes narodowy i suwerenność Polski, występowanie w obronie Jej dobrego imienia, a przede wszystkim kierowanie się tradycyjnymi wartościami wywodzącymi się z kultury chrześcijańskiej.

Od 10 kwietnia 2010 roku celem Klubów jest walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy smoleńskiej i godne upamiętnianie jej ofiar. Od kilku lat Kluby są współorganizatorem największej manifestacji patriotyczno-narodowej w Europie, jakim jest Marsz Niepodległości, który od kilku lat przechodzi ulicami Warszawy w Narodowym Dniu Niepodległości 11 listopada. Tysiące członków Klubów brały też aktywny udział w manifestacji związanej z obroną „Telewizji Trwam”, były organizatorem wyjazdu polskich patriotów na Węgry, w celu wsparcia narodu węgierskiego w jego walce o utrzymanie niezawisłości i obronę praw obywatelskich. Kluby rozsiane po całej Polsce organizują szereg spotkań z mieszkańcami miast i wiosek, na które zapraszani są znani dziennikarze i publicyści jak: Witold Gadowski, Cezary Gmyz, Anita Gargas, Rafał Ziemkiewicz, Dorota Kania i wielu innych.

Znana jest w historii Klubów Gazety Polskiej sprawa ocenzurowania przez Parlament Europejski wystawy, którą zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość i zatytułowanej „Prawda i Pamięć. Smoleńsk 2010″. Kluby natychmiast rozpowszechniły tę ważną wystawę we wszystkich polskich miastach, co było najlepszym dowodem nie tylko przekonań ich zwolenników, ale też prężności ich działania.

Od początku istnienia Kluby za główny swój cel przyjęły wskrzeszanie i upamiętnianie Żołonierzy Wyklętych. Każdego roku organizowane są sesje informacyjne na tematy związane z walką o niepodległość Polski po II wojnie światowej, aż do 1967 roku. Wielu członków Klubów bierze rokocznie udział w Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim, który jest doskonałą lekcją historii dla wielu  Polaków młodszego pokolenia.

Na świecie Kluby Gazety Polskiej są szczególnie aktywne w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania i Kanada. To tam zapraszany jest najczęściej redaktor naczelny Gazety Polskiej – Tomasz Sakiewicz, który podczas ostatniego Zjazdu Klubów w Spale, podczas powitania gości powiedział: „Tu mocno bije serce Polski”.

Faktem jest, że członkowie Klubów Gazety Polskiej w Polsce i na świecie, to ludzie, o których można powiedzieć, że są gorącymi polskimi patriotami. To do nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda zwrócił się podczas właśnie zakończonego XIII Zjazdu w następujący sposób:

…”Jestem tu po raz kolejny po to, aby powiedzieć wam dziękuję. Dziękuję za to, że tak niestrudzenie służycie Rzeczypospolitej. Jesteście prawdziwym społeczeństwem obywatelskiem, ludźmi którzy w sprawach ważnych dla Ojczyzny zabierają głos. To ze spotkań z Wami płynie siła, aby nawet w chwilach zwątpienia nie ulec, nie załamać się, nie odejść – tylko być. Głębokie ukłony dla wszystkich”…

To bardzo ważne słowa. Także dla członków i sympatyków Klubu Gazety Polskiej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Melbourne, który działa od 2013 roku pod kierownictwem Stanisława Zdziecha. Melbourneński Klub wsławił się między innymi protestem skierowanym do Konsulatu Generalnego RP w Australii po zlikwidowania w 2015 roku przez Konsulat, tuż przed wyborami parlamentarymi jednej z dwóch Komisji Wyborczych w Melbourne.

Spektakularnym działaniem jakie podjęli członkowie i sympatycy Klubu Gazety Polskiej w Melbourne było zorganizowanie kontrmanifestacji w odpowiedzi na wystąpienie tutejszego KOD-u w centrum Melbourne w styczniu 2015. Relacja w tego wydarzenia autorstwa Moniki Wiench z Komitetu Obrony Polski w Australii, odbiła się szerokim echem w niezależnej prasie polskiej. To wówczas garstka KODziarzy pod przewodnictwem Zofii Zagała, która wległa na Federation Square, aby wystąpić przeciwko rzadowi Dobrej Zmiany w Polsce, spotkała się ze świetnie i szybko zorganizowanym odporem ze strony Klubu Gazety Polskiej.

Ważną akcją podjętą przez melbourneński Klub był także wiec z dnia 17 kwietnia 2016 roku zorganizowany w celu poparcia prezydenta RP – Andrzeja Dudy i polskiego rządu. Na wiecu odczytano list poparcia, który został wysłany do odpowiednich instytucji w Polsce.

Ostatnie zebranie Klubu Gazety Polskiej im. Prezydenta R. Kaczorowskiego w Melbourne, zorganizowane w czerwcu br. poświęcone było omówieniu szeregu ważnych spraw związanych z życiem polonijnym, w tym głównie z niezbyt satysfakcjonującym funkcjonowaniem zarządów kilku głównych polskich organizacji w Australii. Było też okazją do bezpośredniej rozmowy poprzez Skype na tematy polskie z pisarzem, poetą i publicystą polonijnym dr Markiem Baterowiczem i znanym w Polsce dziennikarzem śledczym, redaktorem Witoldem Gadowskim. Zebrani mieli też okazję porozmawiać z członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu  RP – Adamem Gajkowskim z Sydney.

Tak jak to uczyniono na zakończenie XIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale, tak i naszym działaczom polonijnych Klubów Gazety Polskiej w Melbourne i Sydney, należą się gratulacje i wraz z życzeniami dalszej społecznej pracy dla dobra Ojczyzny odśpiewanie wraz z Janem Pietrzakiem przewodniej pieśni polskich patriotów „Żeby Polska była Polską”, co niniejszym czynię.

Monika Wiench – Melbourne

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress