Tekst alternatywny

Klub „GP” w Łowiczu – uchwała ws. wyborów parlamentarnych

Dnia 2015-09- 26.

Klub Gazety Polskiej w Łowiczu

UCHWAŁA

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nakładają święty obowiązek na wolnych Obywateli w czynnym uczestniczeniu – w głosowaniu. Klub Gazety Polskiej w Łowiczu wzywa Obywateli do oddawania głosów na partie Prawo i Sprawiedliwość a imiennie na kandydata Witolda Waszczykowskiego.

Polska potrzebuje zasadniczej zmiany, Naród musi stać się podmiotem a rządzenie nim służbą. Aby skończyć okres komuny; kłamstwa, złodziejstwa, zdrady narodowej, wyzyskiwania prostego człowieka oraz prześladowania Kościoła Katolickiego, a panoszącego się wszechobecnego lewactwa należy wygrać zdecydowanie wybory.

Szczerze popieramy Jarosława Kaczyńskiego, który zdecydował aby Beata Szydło była kandydatką na przyszłego Premiera R.P. Aby odbudować Polskę, walcząc z „kacapem” i „szwabem”, a obecnie z państwem Muzułmańskim należy zdecydowanie wygrać wybory – to jest obowiązek każdego Polaka. W naszej społeczności lokalnej władzy działa „sitwa”, w której uczestniczy PiS – to wiemy.

Klub Gazety Polskiej w Łowiczu mimo znanych niedobrych faktów, zwraca się do Wyborców i prosi o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość.

Święty Jan Paweł II oraz Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko i Wszyscy Święci niech natchną każdego Polaka świętą mocą o odpowiedzialność za Polskę, za przyszłe pokolenia.
Z Bogiem.

„ Jest tyle sił w Narodzie nie chleba a zbawienia” – woła poeta.

Przewodniczący   Wojciech Gedek