Tekst alternatywny

Legnica: upamiętnienie polskich Ofiar sowieckiej napaści na Polskę

W dniu 17.09.2016 Legnicki Klub „GP” wspólnie z Legnicką Grupą Patriotyczną i Narodowcami z Legnicy uczcił pamięć polskich ofiar sowieckiej napaści na Polskę w 1939 r. i sowieckiej okupacji. Ponad 60 osób uczestniczyło w Apelu Pamięci, po którym skazano miejscowy Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej na niepamięć………… po czym został on przesłonięty czerwoną mgłą „komunistycznej propagandy”. Niestety tylko czasowo. O g.12.00 w tej samej intencji odbyła się zamówiona przez 3 organizacje Msza Św. w katedrze. Po niej Klub uczestniczył w koncercie patriotycznym.