Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ | Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej.


NOWY SĄCZ | Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej.

29 kwietnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Członkowie Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu dzięki inicjatywie Prezydenta Nowego Sącza oraz przewodniczącego klubu Tomasza Baliczka uczcili sądeckich księży Władysława Deszcza, Tadeusza Kaczmarczyka i Józefa Bardla, którzy zostali zamordowani przez Niemców w 1941r. Po mszy św. odprawionej przez proboszcza Bazyliki, ks. dr Jerzego Jurkiewicza złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną w kościele. W Trzetrzewinie członkowie klubu uczestniczyli w uroczystości której przewodniczył proboszcz parafii ks. Edward  Mikoś, który przypomniał postać ks. Józefa Bardla, proboszcza tej parafii zamordowanego przez Niemców w czasie okupacji Niemieckiej. Na jego grobie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy świece i odmówiliśmy modlitwę.

W uroczystościach wzięli udział oprócz Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, przewodniczący klubu GP w Nowym Sączu Tomasz Baliczek, ksiądz Andrzej Mulka, Dyrektor Wydawnictwa „Promyczek”, Radny Dawid Dumana, członkowie klubu: Redaktor Naczelny „Rocznika Sądeckiego” Jarosław Jakubowski, Józef Horowski, Tadeusz Leśniak, Julia Leśniak i Sylwester Adamczyk oraz parafianie.

Nota historyczna

29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Wspominamy duchownych z Nowego Sącza i regionu, którzy swoim świadectwem wiary, patriotyzmu i pomocy drugiemu człowiekowi, złożyli najwyższy dar. Wśród licznych osób prześladowanych, torturowanych i pomordowanych znaleźli się między innymi ks. Tadeusz Kaczmarczyk, ks. Władysław Deszcz (pełnili posługę w kościele św. Małgorzaty w Nowym Sączu), i ks. Józef Bardel proboszcz Trzetrzewiny, którzy zostali zamordowani 21 sierpnia 1941 roku w Biegonicach. Warto podkreślić szczególne okrucieństwo w stosunku do księży, którzy dla okupantów okresu drugiej wojny światowej stanowili podwójne zagrożenie jako moralni i religijni przywódcy narodu polskiego, a także elita intelektualna. Podlegali zatem wzmożonemu prześladowaniu oraz metodycznej działalności. Pomimo tego, wielokrotnie nieśli pomoc duchową i materialną bliźnim.
Podczas okupacji niemiecko-sowieckiej zostało zamordowanych ok. 3 tys. księży co stanowiło ponad 20 % stanu duchowieństwa przed II wojną światową.

Sługa Boży Józef Bardel 07.07.1884-21.08.1941 Syn Franciszka, rolnika, i Anny z domu Majta. Urodził się 7 VII 1884 r. w Mikluszowicach. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej, gimnazjum w Bochni. Teologię studiował w Tarnowie i 29 VI 1909 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi. Jako wikary od 1 VIII 1909r. pracował w Gręboszowie, od 1 VIII 1912 r. w parafii w Czchowie. W 1913 r. był administratorem w Złotej, a od 30 VII 1914 r. wikarym w Tuchowie. Następnie 1 IV 1915 r. został wikariuszem w Lisiej Górze. Tutaj 25 V 1915r., po śmierci ks. W. Bryndzy, został administratorem. Od 29 I 1916r. był administratorem w Porębie Radlnej. 15 III 1917 r. objął duszpasterstwo w Trzetrzewinie. W 1925 r. Trzetrzewina została podniesiona do rangi parafii i ks. Bardel został pierwszym jej proboszczem. W 1926 r. sprawił dla parafii nowe dzwony. W trakcie swej posługi został uhonorowany godnością kanonika. Był znakomitym wychowawcą a jego wychowankiem był między innymi ks. prof. Bolesław Kumor.

Po niemieckim i rosyjskim ataku na Polskę we wrześniu 1939 i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu okupacji niemieckiej, aresztowany przez Niemców 02 lipca 1941 roku Szarpany i gryziony przez napuszczone na niego przez Niemców psy. Przetrzymywany w więzieniu w Nowym Sączu. Zamordowany w gronie 44 więźniów w zbiorowej egzekucji, razem z ks. Władysławem Deszczem i ks. Tadeuszem Kaczmarczykiem.

Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress