Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego | Rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Nowym Sączu


W Nowym Sączu odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Niemcy zaatakowali Polskę, rozpoczynając najkrwawszą wojnę totalną w historii. Stawiliśmy mężny opór przeważającej osobowo i militarnie armii niemieckiej, a następnie i radzieckiej.

Nasz klub reprezentowali Pani Grażyna Kulig i Pan Tadeusz Giza, którzy w czasie wybuchu wojny byli dziećmi. Pani Grażyna podczas wojny straciła tatę, który został przez Niemców zamordowany za działalność konspiracyjną, natomiast ojciec Pana Tadeusza generał brygady Józef Giza walczył z Niemcami w wojnie obronnej 1939r. po czym podzielił los wielu polskich żołnierzy przedostając się kolejno na Węgry, do Francji, Wielkiej Brytanii, na Bliski Wschód, do Włoch, ostatecznie osiadając po wojnie w Londynie, nie mogąc ze względu na sowiecką okupację Polski wrócić do rodzinnego kraju.

Uroczystości 84 rocznicy rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Starym Cmentarzu. Następnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza poległego za Ojczyznę w latach 1939 – 1945, obok Sądeckiej Piety.

Obecni byli również przedstawiciele władz miasta, powiatu, województwa, poseł Jan Duda, samorządowcy, wojsko, służby mundurowe, strzelcy i harcerze. Obecne były poczty sztandarowe szkół i instytucji. Uczniowie szkoły Podstawowej nr 7 przygotowali program artystyczny.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego