Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. W. Gurgacza SJ | Hołd ks. Władysławowi Gurgaczowi SJ i żołnierzom z oddziału Polskiej Powstańczej Armii Niepodległościowców


09-09-2023 r. Nawojowa, Łabowa i Hala Łabowska, to był dla nas ważny dzień, ponieważ był poświęcony patronowi naszego Klubu GP: ks. Władysławowi Gurgaczowi SJ (wikipedia) i żołnierzom z oddziału Polskiej Powstańczej Armii Niepodległościowców (wikipedia), którego był kapelanem.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów na grobie dowódcy PPAN Stanisława Pióro ps. „Emir” (wikipedia). Następnie udaliśmy się do Łabowej i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem patrona naszego Klubu. Dalszy ciąg uroczystości wymagał wjazdu wysoko w góry: na Halę Łabowską, niedaleko miejsca, gdzie ukrywali się żołnierze PPAN. Tam rozdaliśmy ok. 700 sztuk weekendowego wydania Gazety Polskiej Codziennie, która, jak widać na zdjęciach, po przeczytaniu znalazła ciekawe zastosowanie.

Zwieńczeniem była uroczysta, odprawiona po raz 25., Msza św. Po Mszy św. złożyliśmy wiązankę kwiatów (dziękujemy panu ministrowi Arkadiuszowi Mularczykowi za pomoc) pod pomnikiem żołnierzy PPAN. Więcej informacji na: miastons.pl

Zdjęcia: Jacek Zygadlewicz, Leszek Zakrzewski i Dariusz Mroczek

KLUB GAZETY POLSKIEJ NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ