Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. W. Gurgacza SJ | Droga Krzyżowa


19-03-2023 Nowy Sącz. Wzięliśmy udział w zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu corocznej plenerowej Drodze Krzyżowej w dzielnicy Chruślice.

Tegoroczne rozważania stacyjne oparte były o homilie Jana Pawła II. Odwrotnie od zamierzeń wrogów Kościoła, atak na naszego Papież skutkuje powrotem do Jego nauczania.

KLUB GAZETY POLSKIEJ NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ