Tekst alternatywny

POZNAŃ | Organizacja wyjazdu na Marsz Papieski do Warszawy


Zapraszamy do Warszawy na Marsz Papieski.

Wyjazd 2 kwietnia godz. 6.00 rano sprzed Muzeum Narodowego na Al. Marcinkowskiego.
Koszt wyjazdu 90 zł (dla osób  w trudnych warunkach  możliwość dofinansowania).
Zapisy telefonicznie numer: 537.536.194  lub w biurze posła Wróblewskiego na Mostowej 27.

BROŃMY NASZEGO OJCA ŚWIĘTEGO!

Ewa Ciosek

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” POZNAŃ im. gen. pilota Andrzeja Błasika