Tekst alternatywny

Perlacher Forst. Upamiętnienie miejsc pamięci.


Paweł Piekarczyk wraz mieszkającymi tu Polakami złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu Perlacher Forst.
Odwiedzono między innymi przy kwaterze Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ, którzy zmarli tu od chorób i wycieńczenia.
Modlono się przy dwóch innych polskich kwaterach na tym cmentarzu.

Kwatera Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
Paweł Piekarczyk do Monachium przyjechał w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


2023 PP Koncerty - Belka