Tekst alternatywny

Dachau, Niemcy – Złożenie kwiatów w obozie koncentracyjnym


Paweł Piekarczyk wraz z Agnieszką Olszewską z Klubu „Gazety Polskiej” w Monachium złożyli kwiaty i zapalili znicze w Obozie Koncentracyjnym Dachau – tu podczas II Wony Światowej Niemcy przetrzymywali między innymi 1780 polskich Księży, spośród których zamordowali 868.

Paweł Piekarczyk do Monachium przyjechał w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

2023 PP Koncerty - Belka