Chcą i potrafią Państwo mówić o najważniejszych sprawach naszej narodowej wspólnoty, o wyzwaniach stojących przed Polską, o tym, co to znaczy być dzisiaj polskim patriotą. Angażują się też Państwo w konkretne działania służące realizacji Państwa oczekiwań, inicjatyw i projektów. Serdecznie za to dziękuję — tym bardziej, że są to przekonania i oceny bardzo mi bliskie

– zwrócił się prezydent do klubowiczów.

Jak dodał Andrzej Duda, „w roku 2020, dla naszej Ojczyzny niezwykle ważnym i trudnym, pragnę szczególnie podziękować za Państwa wysiłki na rzecz utrzymania stabilnego kursu Polski ku dalszym dobrym zmianom, ku pełnej realizacji wielkiego potencjału drzemiącego w naszym państwie i narodzie, w łączących nas więzach wspólnej mowy, tradycji, historii, kultury i doświadczeń — a także potencjału, jakim dysponuje rozsiana po całym świecie Polonia”.

Mimo znacznego oddalenia, również Polacy żyjący w Ameryce Północnej oddali Polsce wiele cennych przysług, zapisanych w naszej historii złotymi zgłoskami. Wystarczy wspomnieć czyn zbrojny amerykańskich i kanadyjskich ochotników w Błękitnej Armii Generała Hallera, pomoc rodakom uwięzionym za żelazną kurtyną lub emigrującym za chlebem i wolnością oraz skuteczny lobbing na rzecz wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzili Państwo coraz bardziej stanowczą i coraz lepiej skoordynowaną obronę dobrego imienia Rzeczypospolitej oraz prawdy o polskiej historii — a także inne działania na rzecz wzmocnienia naszych transatlantyckich więzów przyjaźni i współpracy. Rodakom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnę podziękować za to, że przyczynili się do wzmocnienia sił NATO w Polsce o rosnący kontyngent wojsk USA oraz zabiegali o włączenie naszego kraju do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego — szczególnie ważnego dla licznych Polaków odwiedzających swoich krewnych oraz dla tych, którzy pragną rozwijać swoją karierę zawodową w oparciu o kontakty nawiązane po drugiej stronie Atlantyku

– podkreślił Andrzej Duda.

Drodzy Państwo, bardzo to wszystko doceniam, dziękuję za Państwa zaangażowanie i proszę o jeszcze! Znajdujemy się w ważnym momencie naszej historii, pod wieloma względami przełomowym. Również od Państwa determinacji zależy to, czy wielka szansa, którą Polska otrzymała od Opatrzności na przełomie XX i XXI wieku, zostanie dobrze wykorzystana – dodał prezydent.

Nie tylko jako Polacy, ale też jako obywatele swoich państw osiedlenia mogą Państwo istotnie przyczynić się do realizacji wizji, o której mówiłem wielokrotnie, szczególnie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Mam na myśli świat, w którym tak bliskie Polakom ideały wolności, solidarności i sprawiedliwości nie są tylko pustymi hasłami. W którym także Rzeczpospolita, Kanada i Stany Zjednoczone owocnie współpracują, cieszą się pokojem, bezpieczeństwem, niezależnością, dobrą sławą i równymi szansami rozwoju

– napisał prezydent Duda.

Ufam, że tak jak dotąd — nie zabraknie Państwu zapału i determinacji do urzeczywistniania tej wizji. Raz jeszcze dziękuję za dawany piękny przykład społecznej i patriotycznej aktywności. Życząc interesujących i inspirujących Obrad, najserdeczniej Państwa pozdrawiam

– zakończył Andrzej Duda.

źródło: https://niezalezna.pl/359933-prezydent-w-liscie-do-klubow-gazety-polskiej-dziekuje-za-zaangazowanie-i-prosze-o-jeszcze