Tekst alternatywny

RYBNIK | Święto Narodowe w Rybniku


Po zakończeniu II wojny światowej  PRL-owska władza  zniosła Święto Niepodległości i ogłosiła  Manifest PKWN 22 lipca pod nazwą  Święta Narodowego. Dopiero  w latach 80 XX wieku Polakom przywrócono pamięć o święcie 11 listopada  a  oficjalnie przywrócono w 1989r.

 11 listopada w całym kraju celebrowana jest pamięć o osobach, które przyczyniły się do powstania wolnej i suwerennej Polski.

W  Rybniku w 105 rocznicę odzyskania niepodległości została odprawiona uroczysta msza święta w bazylice św. Antoniego, w kościele pełnym wiernych i pocztów sztandarowych, mszę sprawowali: dziekan dekanatu rybnickiego  proboszcz  parafii  MB Bolesnej ksiądz  Marek Noras  i ks. Marek  Bernacki gospodarz bazyliki, który wygłosił homilię wspominając  świętego Marcina z Tours  i św. Antoniego. – „Kościół katolicki  wspomina 11 listopada św. Marcina biskupa z Tours z IV wieku, założyciela pierwszych klasztorów w kościele zachodnim, mnicha w młodości żołnierza i późniejszego rycerza.  W bramach miasta Amiens ujrzał  on marznącego, biednego żebraka, nie mając ani  pieniędzy ani  jedzenia. Rozciął mieczem na pół swój płaszcz oficerski i dał go żebrakowi.  Dla potomnych stał się  „ikoną miłości bliźniego”  jak określił go Benedykt XVI”. Ks. Marek wspomniał także o św. Antonim patronie bazyliki. Św. Antoni  wielki kaznodzieja i patron ubogich i rzeczy zagubionych  – za życia głosił on tak płomienne  kazania, iż słuchano go na placach wiosek, miast i miasteczek.  Z okazji 800-lecia narodzin św. Antoniego  Jan Paweł II  napisał że zbudował on swoje życie na Chrystusie. Ks. Marek kilkakrotnie wołał o naśladowanie  świętych m.in. św. Marcina i św. Antoniego. Proponuje  pójść w ich ślady i odpowiedzieć na zaproszenie Boga. Zaprosił na 19.XI na święto Dnia Ubogich i wsparcie dla nich.

Po mszy św. nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II  przez poszczególne delegacje. Stamtąd uczestnicy  obchodów, poczty sztandarowe, harcerze i mieszkańcy miasta  przemaszerowali  na Rynek gdzie odbyły się  główne uroczystości.  Harcerze przynieśli ze  sobą flagę biało-czerwoną  liczącą kilkanaście metrów długości.

Najważniejszym momentem na Rynku  było odegranie  przez Miejską Orkiestrę Dętą  „Mazurka  Dąbrowskiego”,    jednocześnie nastąpiło  tradycyjne wciągnięcie  na maszt  flagi państwowej. Chwile później prezydent  miasta odczytał swoje krótkie  okolicznościowe wystąpienie.

Po oficjalnych obchodach odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu  uczni klas mundurowych rybnickiego Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego.  Punktem końcowym obchodów było złożenie wieńców i kwiatów pod  tablicami pamiątkowymi znajdującymi się na Rynku.

Marsz Niepodległości jest nie tylko okazją do uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, ale także do wyrażenia przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu.  Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich, którzy pragną  wspólnie uczcić  Narodowe Święto i zademonstrować swoje pragnienie suwerennej  Polski.

Z przyjacielskim  pozdrowieniem   Lech  Sipko Klub „Gazety Polskiej”  Rybnik