Tekst alternatywny

Rypin: Upamiętnienie 85 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

Upamiętnienie 85 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego przez Klub Gazety Polskiej Rypin,

Złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pamięci .

Klub Gazety Polskiej Rypin