Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” – 12.06.2024 r. | Walka o multipleks. Kluby „GP” na czele inicjatywy


Telewizja Republika złożyła wniosek o koncesję na naziemną telewizję ogólnopolską do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W odpowiedzi Kluby „Gazety Polskiej” mobilizują się, zbierając podpisy poparcia w swoich miastach i organizując spotkania z czołowymi politykami, podczas których również zbierane są podpisy pod petycjami do KRRiT. Inicjatywa zyskała szerokie poparcie wśród społeczności lokalnych.

Na zaproszenie wrocławskiego Klubu „Gazety Polskiej” odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o koncesję dla TV Republika. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł Elżbieta Witek, europoseł Anna Zalewska oraz poseł Antoni Macierewicz, którzy pierwsi złożyli swoje podpisy poparcia, dając przykład i mobilizując do działania innych. Wydarzenie przyciągnęło ponad 250 osób. Uczestnicy głośno skandowali: „Republika! Republika!”, pokazując swoje zaangażowanie i determinację w walce o miejsce dla TV Republika na multipleksie 8. Atmosfera była pełna entuzjazmu i nadziei, a obecność tak ważnych postaci sceny politycznej podkreśliła wagę i znaczenie tej inicjatywy. Zgromadzeni mieli również okazję wysłuchać przemówień zaproszonych gości, którzy podkreślali rolę wolnych mediów w demokracji oraz potrzebę zapewnienia pluralizmu medialnego w Polsce. Inicjatywa zyskała szerokie poparcie społeczne, co widać było po liczbie zebranych podpisów oraz entuzjastycznej reakcji zgromadzonych.

Klub „Gazety Polskiej” w Częstochowie uczestniczył w spotkaniu z europosłem Patrykiem Jakim. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Monet i Medali, a sala była wypełniona po brzegi. Podczas spotkania Patryk Jaki złożył swój podpis pod petycją do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącą koncesji dla Telewizji Republika. Podobne poparcie z inicjatywy Klubu „Gazety Polskiej” w Częstochowie wyraziły kandydatki do europarlamentu podczas spotkania z mieszkańcami miasta z województwa śląskiego. Panie europoseł Beata Szydło, europoseł Jadwiga Wiśniewska i poseł Lidia Burzyńska również podpisały petycję, wspierając inicjatywę TV Republika.

W Pabianicach odbyło się spotkanie kampanijne kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Kontynuując akcję zbierania podpisów poparcia dla Telewizji Republika w sprawie uzyskania koncesji, przewodnicząca Klubu „Gazety Polskiej” Aleksandrów Łódzki – Kamila Wyderka – wybrała się tam, by szukać wsparcia wśród uczestników. Wyjazd do sąsiedniego miasta okazał się kolejnym sukcesem. Głosu poparcia udzielili nie tylko uczestnicy spotkania, lecz także wszyscy obecni parlamentarzyści, a wśród nich: europoseł Witold Waszczykowski, posłowie: Waldemar Buda, Robert Telus, Joanna Lichocka, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Krzysztof Ciebiada i senator Maciej Łuczak.

Na zaproszenie przewodniczącej Klubu „Gazety Polskiej” Aleksandrów Łódzki – Kamili Wyderki – i klubowiczów miało miejsce spotkanie z posłami Joanną Lichocką oraz Zbigniewem Rauem. Choć był to jeszcze okres kampanijny i temat przewodni spotkania brzmiał: „Silna Polska w silnej Europie”, to rozmowy dotyczyły nie tylko wyborów i bieżącej sytuacji na kontynencie, lecz także historii. Największe zaciekawienie aleksandrowian wywołały wspomnienia pana posła opowiadającego o okresie, w którym pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w drugim rządzie Mateusza Morawieckego. Zbigniew Rau z pasją opowiadał o tajnikach pracy ministra i zarządzaniem strategią międzynarodową. Goście wyrazili również swoje poparcie dla jak najszybszego uzyskania koncesji przez Telewizję Republika.

W odpowiedzi na inicjatywę tygodnika „Gazeta Polska”, który zamieścił petycję o wsparcie Telewizji Republika, Klub „Gazety Polskiej” w Olsztynie podjął działania na rzecz realizacji tego celu. Klubowicze przygotowali kopie petycji i codziennie rozdawali je mieszkańcom. Akcja zbierania podpisów cieszy się wśród nich dużym uznaniem. Uzupełnione formularze przesyłają do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji drogą e-mailową lub tradycyjną pocztą.

Akcje zbierania podpisów pod petycją zorganizowały wśród mieszkańców swoich miast również kluby „Gazety Polskiej” m.in. w Słupsku, Milanówku, Suwałkach. Kolejne spotkania i akcje zbierania podpisów planowane są w wielu innych miastach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona obywateli i zmobilizować ich do wsparcia tej ważnej inicjatywy.

W Centrum Jana Pawła II w Mississauga odbyła się wystawa zatytułowana „Wyszyński i Wojtyła: gramatyka życia”. Wydarzenie przyciągnęło licznych odwiedzających, zainteresowanych historią i dziedzictwem tych dwóch wybitnych postaci. Po południu rozpoczęło się spotkanie online z Antonim Macierewiczem, zorganizowane przez Klub „Gazety Polskiej” w Toronto, przy wsparciu koordynatora zagranicznych klubów „Gazety Polskiej” Pawła Piekarczyka. Antoni Macierewicz podzielił się ze słuchaczami dogłębną analizą obecnej sytuacji geopolitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Po wykładzie nastąpiła sesja pytań i dyskusja, podczas której uczestnicy mogli bezpośrednio wymieniać się poglądami z prelegentem. Spotkanie trwało prawie dwie godziny. W wydarzeniu online uczestniczyli również przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej” z Winnipeg, w tym Pani Helena Nikodem, oraz z Vancouver, którego reprezentantem był Pan Tadeusz Smaruj.

W Opolu, z udziałem tamtejszego klubu „GP”, odbyło się spotkanie przedwyborcze z udziałem europosłanki Anny Zalewskiej oraz ministra Antoniego Macierewicza. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono mieszkańców zainteresowanych aktualnymi kwestiami politycznymi i przyszłością Polski. Europoseł Anna Zalewska w konkretny i rzeczowy sposób przedstawiła problemy związane z wdrażaniem Zielonego Ładu. Omówiła potencjalne wyzwania i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta inicjatywa, szczególnie w kontekście polskiej gospodarki i energetyki. Minister Antoni Macierewicz skupił się na wyjaśnieniu kilku kluczowych kwestii związanych z katastrofą smoleńską. Jego szczegółowe wyjaśnienia pozwoliły zgromadzonym lepiej zrozumieć złożoność tej tragicznej sprawy. Spotkanie było okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i zadawania pytań obu politykom, co dodatkowo wzbogaciło dyskusję i umożliwiło uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.


OGŁOSZENIA KLUBOWE


GOSTYNIN – nową przewodniczącą została Renata Śniecikowska, tel.: +48 785 191 771; e-mail: gostynin.kgp@wp.pl. Pani Annie Orzeszek-Borkowskiej dziękujemy za dotychczasową współpracę.

W dniach 14–16 czerwca 2024 roku odbędzie się XIX Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. Wśród uczestników zjazdu znajdą się znani politycy, gość honorowy oraz czołowi dziennikarze „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, Telewizji Republika i portalu Niezależna.pl. Przypominamy, że uczestnictwo w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” to wyjątkowy przywilej i zaszczyt. Wszelkie niezbędne informacje zostały przekazane przewodniczącym klubów „Gazety Polskiej”.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl