Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” I Pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge

Tydzień w Klubach „GP” | 26.05.2021 r.

Pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge

Serwis_26.05.2021Kluby „Gazety Polskiej” w Stanach Zjednoczonych zorganizowały Pierwszą Pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge w stanie Massachusetts. Budowę Sanktuarium rozpoczęto w roku 1950, zakończono w 1960. Decyzją Konferencji Biskupów Katolickich w USA w 1996 roku uznano świątynię Miłosierdzia Bożego w Stockbridge za Narodowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – National Shrine of Divine Mercy. Świątynia zbudowana jest w stylu klasycystycznym, na planie krzyża. Posiada dwie boczne kaplice, z których jedna poświęcona jest założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów, błogosławionemu ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, a druga – siostrze Faustynie. Małgorzata Bojko tak opisuje pielgrzymkę: „Udali się na nią, nie tylko członkowie Klubów >>Gazety Polskiej<< z całego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych tj. Nowego Jorku, New Jersey, Pensylwanii, Connecticut i Massachusetts, ale również sympatycy oraz przedstawiciele organizacji patriotycznych wchodzących w skład Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego takich jak: Reduta Dobrego Imienia RP, Koło Przyjaciół Radia Maryja. Przybyli też działacze Solidarności, przyjaciele Jerzego Polaka, obecnie mieszkający w USA wraz z pięknym  Sztandarem. Intencje, jakie prowadziły pątników do Sanktuarium, to modlitwa wstawiennicza za zdrowie przewodniczącego klubu z Connecticut Jerzego Polaka – byłego działacza NSZZ Solidarność rejonu Jasła, a także za naszą ojczyznę Polskę z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.  Dodatkowym aspektem było przypadające w dniu pielgrzymki Święto Polskiej Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

USA Pielgrzymka

Kluby „Gazety Polskiej” w Stanach Zjednoczonych

Miejsce pielgrzymki zostało wybrane nieprzypadkowo, między innymi chodziło o silne polskie korzenie tego Sanktuarium. W 1943 roku posiadłość na Rajskich Wzgórzach (Eden Hill) została zakupiona przez grupę polskich księży Marianów z Waszyngtonu DC, stając się główną siedzibą przyszłego Sanktuarium. W 1950 r. rozpoczęto budowę świątyni Miłosierdzia Bożego, która została ukończona 10 lat później. Na ziemiach polskich, założycielem zgromadzenia ojców Marianów, w drugiej połowie XVII w był bł. o. Stanisław Papczyński, który widząc upadek moralności i zagrożenie wiary swoich rodaków w okresie licznych wojen i klęsk, jakie spadały na ówczesną Rzeczpospolitą, podjął się tej trudnej misji. Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym zakonem męskim, który powstał i przetrwał na ziemiach polskich. Odnowy i reformy zakonu dokonał na początku XX wieku bł. ks. Jerzy Matulaitis – Matulewicz. Od tej pory zakon rozrastał się odzyskując klasztory w Europie i otwierając nowe na całym świecie. Księża Marianie nazywani są >>Apostołami Bożego Miłosierdzia<< ponieważ dzięki temu zgromadzeniu orędzie Miłosierdzia Bożego udało się rozpowszechnić na wszystkich kontynentach. Gdy wybuchła II wojna światowa ks. Józef Jarzębowski – marianin, dotarł z Warszawy do Wilna, gdzie spotkał ks. Michała Sopoćkę, spowiednika i kierownika duchowego siostry Faustyny. Od niego otrzymał traktat teologiczny uzasadniający konieczność wprowadzenia do kalendarza liturgicznego nowego święta – Miłosierdzia Bożego. Na miejscu, w Sanktuarium Stockbridge przybyłych pielgrzymów przywitał ks. prowincjał Kazimierz Chwałek, opowiadając o powstaniu Sanktuarium oraz o planach na przyszłość. Przypomniał również, że to Marianie rozpropagowali kult Miłosierdzia Bożego w Stanach Zjednoczonych. Po krótkiej prezentacji rozpoczęła się Msza Święta, a po niej tradycyjnie odmawiana w tym miejscu Koronka do Miłosierdzia Bożego. W swojej homilii ksiądz Kazimierz podkreślił, że jako Polacy nie możemy nigdy stracić łączności z Bogiem poprzez naszą ufną wiarę: >>(…) Nie lękajcie się prosić Jezusa (…) dzisiaj przybyliście tutaj prosić o uzdrowienie przyjaciela, to dowód waszego zaufania Panu, który daje uzdrowienie, pocieszenie, a w szczególności życie wieczne<<. Ojciec Kazimierz podkreślił też wyjątkowość Polski i Polaków w walce o wolność i niepodległość ukochanej Ojczyzny. Wspomniał o tragicznych wydarzeniach  z najnowszej  historii. Stan wojenny i prześladowanie członków Solidarności przez reżim komunistyczny. Kończąc ojciec prowincjał podziękował członkom klubów za pracę na rzecz Polski i obronę wartości katolickich. Uczestnicy pierwszej pielgrzymki Klubów Gazety Polskiej do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego położonego na Rajskich Wzgórzach, jednogłośnie wyrazili chęć ponownego pielgrzymowania do tego miejsca w przyszłym roku.”

Gliwice_pows.slaskie

Klub „GP” Gliwice

Spotkanie gliwickiego klubu „GP” poświęcone było 100 – leciu III Powstania Śląskiego. Przewodnicząca Marta Święcicka przypomniała o spotkaniu śląskich klubów „GP” w sierpniu 2019 roku w Tarnowskich Górach na uroczystych obchodach 100 – lecia I Powstania Śląskiego. Przypomniała też broszurę wydaną na tą okoliczność przez klub gliwicki z tekstem pani Lidii Mercik. Radni Maria Ożga i Łukasz Chmielewski zdali relacje z  dyskusji z radnymi orientacji proniemieckiej w Tarnowskich Górach i Gliwicach, którzy powstania uważają za rokosz lub wojnę domową Ślązaków. Delegacje klubowiczów i Strzelców Rzeczypospolitej zapaliły znicze na grobach Powstańców Śląskich, pod tablicami pamięci działacza niepodległościowego dr Wincentego Styczyńskiego, zamordowanego w Gliwicach przez szowinistów niemieckich, przywódcy powstańców  Wojciecha Korfantego na ulicy jego imienia oraz w Golgocie Polskiej. Odwiedzono i zapalono znicze pod pomnikami Powstań Śląskich w Sośnicowicach i w Tarnowskich Górach. Delegacja Gliwicko – Zabrzańskiej Jednostki Strzeleckiej w składzie: st. chor. ZS Jan Grab, st. strz. Paweł Kieś, strz. Krystian Borkowski i  strz.  Stanisław Grab na cmentarzu Ligota – Zabrska w Gliwicach oddała hołd poległym powstańcom.

Nowy Sacz Dzien Meczenstwa

Klub „GP” Nowy Sącz

Członkowie klubu „GP” w Nowym Sączu dzięki inicjatywie Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz przewodniczącego klubu Tomasza Baliczka uczcili sądeckich księży Władysława Deszcza, Tadeusza Kaczmarczyka i Józefa Bardla, którzy zostali zamordowani przez Niemców w 1941 r. Po mszy św. odprawionej przez proboszcza Bazyliki, ks. dr Jerzego Jurkiewicza złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną w kościele. W Trzetrzewinie członkowie klubu uczestniczyli w uroczystości której przewodniczył proboszcz parafii ks. Edward  Mikoś, który przypomniał postać ks. Józefa Bardla, proboszcza tej parafii zamordowanego przez Niemców w czasie okupacji niemieckiej. Na jego grobie złożono kwiaty, zapalono świece i odmówiono modlitwę.  W uroczystościach wzięli udział oprócz Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, przewodniczący klubu „GP” w Nowym Sączu Tomasz Baliczek, ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor Wydawnictwa „Promyczek”, radny Dawid Dumana, członkowie klubu: redaktor nacz. „Rocznika Sądeckiego” Jarosław Jakubowski, Józef Horowski, Tadeusz Leśniak, Julia Leśniak i Sylwester Adamczyk oraz parafianie.

Gliwice Marszalek

Klub „GP” Gliwice

12 maja 1935 roku, o godz. 20:45 zmarł  Marszałek Józef Piłsudski. Dla pokolenia pierwszej połowy XX wieku był  „królem serc i wodzem woli naszej” – jak na pogrzebie powiedział prezydent  Ignacy Mościcki. Gliwicki klub „GP” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  w 86. rocznicę śmierci złożył kwiaty i zapalił znicz pod jego pomnikiem w Gliwicach. Słowa szacunku i uznania dla wielkości największego bojownika niepodległości wygłosiła Ligia Mercik.

.

Nowy Sacz Marszalek

Klub „GP” Nowy Sącz

W rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza przedstawiciele klubu „GP” w Nowym Sączu oraz władz miasta złożyli kwiaty pod jego pomnikiem, który powstał między innymi dzięki zbiórce pieniędzy zainicjowanej trzy lata temu przez członków nowosądeckiego klubu „GP”. Marszałek był związany z Sądecczyzną, którą wielokrotnie odwiedzał jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku, kiedy formowały się zalążki organizacji niepodległościowych, a później kilkukrotnie w wolnej Polsce. Józef Piłsudski zmarł w wieku 67 lat w Warszawie, był jednym z twórców niepodległej Polski. W kraju ogłoszono sześciotygodniową żałobę narodową. Ponieważ choroba Komendanta była utrzymywana w tajemnicy, wiadomość o jego śmierci spadła na społeczeństwo jak grom z jasnego nieba. W Polsce nie tylko zapanował powszechny smutek, niezakłócony nawet przez środowiska skonfliktowane ze zmarłym, lecz również realna obawa o to, co się stanie z Ojczyzną po śmierci Marszałka.

.

Albicla1Klubowicze na portalu Albicla.com składali życzenia Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie z okazji urodzin oraz imienin. Również na Albicla.com  klubowicze przypomnieli o 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych bohaterów II Wojny Światowej, oficera Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia i organizatora ruchu oporu w niemieckim obozie Auschwitz. W 1948 r. na Rakowieckiej, strzałem w tył głowy, został zamordowany przez komunistów. Przypomnieli również o 40. rocznicy zamachu na św. Jana Pawła II.

Jastrzebie Zdroj

Klub „GP” Jastrzębie Zdrój

W Jastrzębiu-Zdrój odbyły się obchody 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 5-lecia odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

.

.

.

Łowicz_duda

Klub „GP” Łowicz

Przewodniczący Klubu „GP” w Łowiczu Wojciech Gędek otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości. Serdecznie gratulujemy!

.

.

.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska

Serwis_26.05.2021_

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress