Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP”|List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników VII Zjazdu Klubów „GP” z USA i Kanady

Tydzień w Klubach „GP” – 04.11.2020 r.

List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników VII Zjazdu Klubów „GP” z USA i Kanady

Zjazd

VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady

Podczas II części VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady – online 2020 kontynuowano rozmowę, której tematem było hasło przewodnie zjazdu: „Pilnujmy Polski”.  Rozmawiano również  o zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiano się jak Polonia może się włączyć w kampanię wyborczą prezydenta Donalda Trumpa. Podczas zjazdu można było zadawać pytania gościom zjazdu, rozmawiać na czacie widocznym cały czas równolegle z toczącym się na żywo panelem. W Zjeździe udział wzięły Kluby „Gazety Polskiej” z USA i Kanady m.in.: Filadelfii, Nowego Jorku, New Jersey, New Port Richey (Floryda), Bostonu, Toronto GTA, Chicago, Chicago-Illinois, Hamilton (Kanada), Winnipeg (Kanada), Los Angeles, Waszyngton, San Diego Ca, Montreal (Kanada), Vancouver (Kanada), Edmonton (Kanada), Stamford Connecticut, a także z Londynu, Paryża, Birmingham, Sztokholmu, Hamburga i Polski. Po części oficjalnej w której głos zabrali i przywitali uczestników zjazdu m.in.: Tomasz Sakiewicz, Tadeusz Antoniak, Ryszard Kapuściński, Maciej Rusiński, Paweł Piekarczyk, głos zabrał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Adam Kwiatkowski, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników Zjazdu.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

Warszawa, 25 października 2020 roku

Uczestnicy i Organizatorzy

VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady – ONLINE 2020

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodacy!

Cieszę się, że pokonując trudności związane z pandemią zechcieli Państwo spotkać się dzisiaj — choćby za pośrednictwem łączy internetowych. Regularna, otwarta wymiana myśli i podtrzymywanie osobistych kontaktów to sprawy kluczowe dla każdego środowiska aktywnego w sferze społecznej
i politycznej. Widać to również na przykładzie fenomenu Klubów „Gazety Polskiej” w kraju i na obczyźnie. Chcą i potrafią Państwo mówić o najważniejszych sprawach naszej narodowej wspólnoty,
o wyzwaniach stojących przed Polską, o tym, co to znaczy być dzisiaj polskim patriotą. Angażują się też Państwo w konkretne działania służące realizacji Państwa oczekiwań, inicjatyw i projektów. Serdecznie za to dziękuję — tym bardziej, że są to przekonania i oceny bardzo mi bliskie.

W roku 2020, dla naszej Ojczyzny niezwykle ważnym i trudnym, pragnę szczególnie podziękować za Państwa wysiłki na rzecz utrzymania stabilnego kursu Polski ku dalszym dobrym zmianom, ku pełnej realizacji wielkiego potencjału drzemiącego w naszym państwie i narodzie, w łączących nas więzach wspólnej mowy, tradycji, historii, kultury i doświadczeń — a także potencjału, jakim dysponuje rozsiana po całym świecie Polonia. Mimo znacznego oddalenia, również Polacy żyjący w Ameryce Północnej oddali Polsce wiele cennych przysług, zapisanych się w naszej historii złotymi zgłoskami. Wystarczy wspomnieć czyn zbrojny amerykańskich i kanadyjskich ochotników w Błękitnej Armii Generała Hallera, pomoc rodakom uwięzionym za żelazną kurtyną lub emigrującym za chlebem i wolnością oraz skuteczny lobbing na rzecz wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzili Państwo coraz bardziej stanowczą i coraz lepiej skoordynowaną obronę dobrego imienia Rzeczypospolitej oraz prawdy o polskiej historii — a także inne działania na rzecz wzmocnienia naszych transatlantyckich więzów przyjaźni i współpracy. Rodakom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnę podziękować za to, że przyczynili się do wzmocnienia sił NATO w Polsce o rosnący kontyngent wojsk USA oraz zabiegali o włączenie naszego kraju do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego — szczególnie ważnego dla licznych Polaków odwiedzających swoich krewnych oraz dla tych, którzy pragną rozwijać swoją karierę zawodową w oparciu o kontakty nawiązane po drugiej stronie Atlantyku.

Drodzy Państwo, bardzo to wszystko doceniam, dziękuję za Państwa zaangażowanie i proszę
o jeszcze! Znajdujemy się w ważnym momencie naszej historii, pod wieloma względami przełomowym. Również od Państwa determinacji zależy to, czy wielka szansa, którą Polska otrzymała od Opatrzności na przełomie XX i XXI wieku, zostanie dobrze wykorzystana. Nie tylko jako Polacy, ale też jako obywatele swoich państw osiedlenia mogą Państwo istotnie przyczynić się do realizacji wizji, o której mówiłem wielokrotnie, szczególnie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Mam na myśli świat, w którym tak bliskie Polakom ideały wolności, solidarności i sprawiedliwości nie są tylko pustymi hasłami. W którym także Rzeczpospolita, Kanada i Stany Zjednoczone owocnie współpracują, cieszą się pokojem, bezpieczeństwem, niezależnością, dobrą sławą i równymi szansami rozwoju.

Ufam, że tak jak dotąd — nie zabraknie Państwu zapału i determinacji do urzeczywistniania tej wizji. Raz jeszcze dziękuję za dawany piękny przykład społecznej i patriotycznej aktywności. Życząc interesujących i inspirujących Obrad, najserdeczniej Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Zjazd dziekujem 25.10aNastępnie odbyły się panele dyskusyjne w których udział wzięli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Adam Kwiatkowski, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą minister  Jan Dziedziczak, konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski, Aneta Antoniak (Filadelfia),  Helena Nikodem (Winnipeg Kanada)  Jurek Lizak (Toronto GTA), Marek Iwanek (Hamilton Kanada),  Dariusz Kuczborski (Chicago), Jacek Karwowski (Chicago-Illinois).

W swoim wystąpieniu minister Adam Kwiatkowski powiedział: „Dziękuję wam za wszystko, co robicie dla kraju, prosząc jednocześnie, abyście kontrolowali sytuację w miejscach, w których mieszkacie. Zabierajcie głośno głos. To obowiązek. Za to, że to robicie, niezmiernie wam jednak dziękuję”. Przyznał również, że „Bardzo ważne jest dla nas to, że Kluby „Gazety Polskiej”, rozsiane po całym świecie, głośno bronią dobrego imienia Polski. To rzecz, za którą należą się wam wyrazy wdzięczności. W pewnym sensie to obowiązek każdego Polaka, wtedy, gdy nasz kraj jest stawiany w złym świetle, zakłamuje się historię. Te głosy patriotów są bardzo ważne” – mówił minister. Na pytanie kiedy prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w USA odpowiedział: „Mam nadzieję, że jak najszybciej. To pokazałoby, że pandemia, z którą obecnie mierzy się cały świat, jest na tyle opanowana, że podróż jest możliwa. Każda wizyta pana prezydenta to był zawsze moment na spotkania z Polonią. My, jako przedstawiciele pana prezydenta, także odwiedzaliśmy Stany Zjednoczone, uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach. Pan Paweł Mucha był na jubileuszu polsko-słowiańskiej Unii Kredytowej – organizacji, która tak wiele robi i wspiera inicjatyw polonijnych”.

Przewodniczący klubu „GP” w Filadelfii, Tadeusz Antoniak nawiązał do słów lidera Konfederacji Grzegorza Brauna, który wojska amerykańskie w Polsce określił jako „wojska okupacyjne”: „Jeżeli przyjmiemy tą retorykę, to my Polonia jesteśmy kolaborantami mieszkającymi w tym państwie, płacącymi dobrowolnie podatki. Protestujemy! Pan Grzegorz Braun nie miał prawa tego powiedzieć. Jesteśmy bardzo urażeni tą wypowiedzią. Przy każdej możliwej okazji należy podkreślać, że to nie jest prawda!”. Należy stwierdzić, że VII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady – online zakończył się wielkim sukcesem. Za wielodniową ciężką pracę, za zorganizowanie zjazdu online, podziękowania składam: Ewie Wójcik, Ani Wójcik i Przemkowi Szałańskiemu. Dziękuję Anecie i Tadeuszowi Antoniakom z Filadelfii i Maciejowi Rusińskiemu z Nowego Jorku, którzy wzięli na siebie ciężar organizacji zjazdu w Stanach Zjednoczonych.

Szanowni Państwo,

W tych pandemicznych czasach bycie razem jest szczególnie ważne i jednocześnie szczególnie trudne. Mimo że tak jak co roku nie mogliśmy spotkać się osobiście, to jednak ten wspólnie spędzony czas, chodź przed ekranami komputerów, dał nam poczucie wspólnoty i utwierdził w przekonaniu że razem możemy więcej. W czasie gdy w Ameryce trwa zbrutalizowana kampania wyborcza, a Polsce zdziczałe protesty, „pigułka normalności”  którą sobie przekazaliśmy jest bezcenna. Za to wszystko wszystkim klubowiczom oraz przyjaciołom dziękujemy.

Specjalne podziękowania należą się naszym gościom: ministrom Adamowi Kwiatkowskiemu oraz Janowi Dziedziczakowi, Konsulowi Generalnemu w Nowym Jorku Adrianowi Kubickiemu a także Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Janowi Badowskiemu. Serdeczne dziękujemy za niezawodną obecność red. Tomaszowi Sakiewiczowi, prezesowi Ryszardowi Kapuścińskiemu oraz naszemu bardowi Pawłowi Piekarczykowi, który przyjechał do nas z Polski i zagrał nam koncert na żywo. Dziękujemy również Ewie i Ani Wójcik oraz Przemkowi Szałańskiemu za obsługę techniczną i wiele wspólnie spędzonych godzin aby wszystko to mogło się udać.

Aneta i Tadek Antoniak, Maciej Rusiński – Organizatorzy

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTOGALERII: KILKNIJ

Zjazd dziekujem 25.10a

GP_2020.11.04_serwisSerwis 04.11.2020a