Tekst alternatywny

Węgrów – zawieszenie działalności. Dziękujemy za dotychczasową współpracę przewodniczącemu Andrzejowi Brzezikowi…

Węgrów – zawieszenie działalności. Dziękujemy za dotychczasową współpracę przewodniczącemu Andrzejowi Brzezikowi oraz wszystkim Klubowiczom.