Tekst alternatywny

[wideo] USA i KANADA | Budujemy społeczeństwo obywatelskie oraz wspólny front patriotyczny


X Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” USA i KANADY 2023

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej | Amerykańska Częstochowa

KONFERENCJA SPOŁECZNO -HISTORYCZNA

Budujemy społeczeństwo obywatelskie oraz wspólny front patriotyczny
Antoni Macierewicz – Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Red. Nacz. Tomasz Sakiewicz, Prof. Piotr Grochmalski, Red. Piotr Lisiewicz, Red. Adrian Stankowski
▪ Prowadzący: Tadeusz Antoniak

Podczas panelu redaktor Tomasz Sakiewcz powiedział:

– To, co najbardziej uwierało tych, którzy chcieli kontrolować społeczeństwo, to była pewna zdolność do samodzielnej organizacji. System komunistyczny posiadał tak naprawdę wszystkie organizacje, które działały w normalnym, demokratycznym świecie. Ale one mogły istnieć tylko za zgodą i kontrolą władzy. Rzeczywistą podstawą ustrojów totalitarnych była atomizacja społeczeństwa, czyli niezdolność do wspólnych działań. To, co zaproponowały kluby „Gazety Polskiej”, to była odpowiedź na ogromną pustą przestrzeń, która istniała w Polsce

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

2023_USA - Belka