Tekst alternatywny

Wielkie spotkanie polskich patriotów


W Sulejowie pojawili się klubowicze z całego świata, między innymi z Niemiec, Kanady i Francji. Uczestników przywitał redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Przypomniał, że przed pandemią kluby zorganizowały wielką manifestację poparcia dla reformy sądownictwa. Nasz naczelny zapowiedział, że niewykluczone, iż znów konieczna będzie mobilizacja środowiska patriotycznego. Stwierdził, że potrzebna jest presja, aby państwo polskie mogło dokończyć ważne reformy i zachować polską tożsamość. „Musimy wesprzeć te działania” – podkreślił Tomasz Sakiewicz. „Dziękujemy, że jesteście. Jesteście dowodem naszej siły” – zwrócił się do klubowiczów.

Ważny symbol

Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy.

„Kluby »Gazety Polskiej« to jedna z największych w naszym kraju organizacji pozarządowych o ogromnym znaczeniu w polskim życiu publicznym. Tworzą Państwo wielkie środowisko ludzi głęboko przejętych losami Ojczyzny” – podkreślił prezydent. Dodał, że symboliczną wymowę ma fakt, iż wydarzenie miało miejsce w Sulejowie. W tamtejszym klasztorze ojców cystersów wiele lat temu miał miejsce zjazd polskiego rycerstwa i duchowieństwa, który w przesłaniu do papieża wniósł o koronację Władysława Łokietka i odnowienie Korony Królestwa Polskiego.

„Dzisiaj ten symbol jest sugestywnym nawiązaniem do wyzwań, które stoją przed Polską i Polakami, abyśmy mogli budować w przestrzeni międzynarodowej wysoką pozycję niepodległej Rzeczypospolitej na miarę naszych ambicji i potencjału”

– napisał prezydent Duda.

„Siła ducha”

Następnie głos zabrał marszałek senior Antoni Macierewicz. Przypomniał, że Jan Paweł II chciał, aby Polska weszła do Unii Europejskiej, ponieważ wiedział, że bez Polaków Europa przekształci się w obcy twór. „To jest misja polskości” – powiedział Antoni Macierewicz. Przywołał również słowa Józefa Piłsudskiego: „Podczas kryzysów strzeżcie się agentur, idźcie polską drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i walcząc z tymi, co służą obcym”.

„Do tego bym dodał, że nie tylko służąc Polsce, ale i pilnując Polski, pilnując polskości, bo ona jest fundamentem całego naszego życia” – podkreślił marszałek senior. „Jesteście klubami polskimi, które mają za zadanie upowszechnić na całym świecie te wartości, które nasz naród ukształtowały i sprawiły, że przetrwał on największe wyzwania, jakie którykolwiek naród w historii ostatnich dwóch tysięcy lat przeżywał” – stwierdził Antoni Macierewicz.

„Nie ma nic ważniejszego niż siła ducha, niż siła moralności, niż wiara katolicka i patriotyzm polski. To jest absolutny fundament i temu bądźcie wierni zawsze, bez względu na okoliczności”

– zaapelował do klubowiczów.

Podkreślił, że szczególnie ważna dla przyszłości Polski jest wieś, ponieważ właśnie tam zachowały się fundamentalne wartości. Wspomniał także o opozycji. „Nie ma polskiej opozycji. To ludzie, którzy chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską” – stwierdził. Mówił również o katastrofie smoleńskiej i przypomniał słowa Donalda Tuska z 23 kwietnia 2010 roku, który powiedział, że dla niego najgroźniejszą rzeczą jest to, iż Polacy chcą wiedzieć, czy do katastrofy doprowadzili Rosjanie.

Współpraca polsko-węgierska

Drugiego dnia zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia Tomaszowi Sakiewiczowi i Ryszardowi Kapuścińskiemu odznaczeń – Krzyży Kawalerskich Orderu Węgierskiego Zasługi, przyznanego im przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Wysokie węgierskie odznaczenia zostały nadane za aktywność organizacyjną na rzecz pogłębienia relacji polsko-węgierskich.

„Pan redaktor i pan prezes wyjazdami na Węgry, ale nie tylko, także działalnością publicystyczną i organizacyjną, umocnili i rozbudowali więzi społeczne między szerokimi warstwami węgierskiego społeczeństwa, które uznają wartości chrześcijańskie za prawdziwe wartości europejskie, na których można budować przyszłość Europy” – mówiła ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Następnie odbył się panel „Polityka prorodzinna Polski oraz Węgier”, który poprowadziła redaktor Katarzyna Gójska. W panelu wzięły udział także minister rodziny Marlena Maląg, ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács oraz Adrienne Körmendy. „Polityka prorodzinna dotyczy de facto wszystkich. Nie tylko tych, którzy planują dzieci, którzy już mają dzieci, ale tak naprawdę wszystkich. Również tych, którzy mają wnuki i mają mieć wnuki. To jest system naczyń połączonych i tak naprawdę skuteczna polityka prorodzinna musi być skierowana do wszystkich pokoleń, bo wychowanie dzieci to jest praca pokoleniowa, a nie tylko matki i ojca” – powiedziała red. Gójska.

Głos zabrała minister Maląg: „Inwestycja w rodzinę to nie są koszty dla państwa, tylko to jest inwestycja w przyszłość. Zarówno w teraźniejszość, jak i przyszłość naszego państwa. Wyzwaniem dla nas jest na pewno wyjście z pułapki demograficznej” – zwróciła uwagę Marlena Maląg. Z kolei węgierska ambasador mówiła o sukcesie polityki prorodzinnej Węgier. „Ważnym elementem była idea, że klasę średnią możemy wzmocnić, jeżeli stawiamy na rodziny, jeżeli przekonujemy, że rodzina to jest skarb i rodzina to jest podstawa społeczeństwa” – mówiła Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Trybunał działa zgodnie z prawem

Gościem specjalnym podczas drugiego dnia Zjazdu była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która mówiła o funkcjonowaniu TK i atakach na tę instytucję. „Po pierwsze, prezes Trybunału, czyli ja, zostałam wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ma żadnych powodów do zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń. To są pomówienia prawne (…). W związku z powyższym chcę państwa zapewnić, że to są działanie wynikające nie z działalności prawnej, tylko z działalności politycznej, która nie jest życzliwa polskiemu społeczeństwu” – podkreśliła.

„Następna sprawa dotycząca sędziów tzw. dublerów. To jest skandal, że politycy podczas debaty w Sejmie używają takiego sformułowania, ponieważ nie ma w TK sędziów, którzy by zostali wybrani niezgodnie z prawem”

– mówiła. Podkreśliła, że TK pod kierownictwem prof. Rzeplińskiego nigdy nie wydał orzeczenia dotyczącego statusu sędziów.

„Jedyne orzeczenie, jakie zapadło jeszcze za czasów prof. Rzeplińskiego, to było postanowienie o umorzeniu postępowania, gdzie wprost TK stwierdził, że nie może badać zgodności z prawem wyboru sędziego TK. Chcę, żebyście państwo o tym wiedzieli, bo nagminnie opinia publiczna jest wprowadzana w błąd” – dodała prezes Przyłębska.

Misja uczelni

O misji szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. „Tylko (…) staniem przy prawdzie i mówieniem prawdy możemy przeciwstawić się rewolucji, która przetacza się przez Europę” – stwierdził. „Żeby się obronić, musimy iść śladem Węgier i mówić prawdę: w szkołach, na uniwersytetach. Tylko tak prawda się obroni” – podkreślił minister. „Nauka jest poszukiwaniem prawdy. A jeśli ktoś hołduje głupocie, to żadnym naukowcem nie jest” – powiedział. „Jak ktoś mówi niebywałe głupoty, że płci jest 258, że każdy w dowolnej chwili może być kobietą, półkobietą, że Margot to kobieta, to znakomita sytuacja i osiągnięcia nauki. A jeżeli ktoś powie, że się z tym nie zgadza, to jest 300 dyżurnych profesorów w tym kraju, którzy piszą do rektora uczelni o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która nazwała głupotę głupotą” – mówił Przemysław Czarnek. Dodał, że planowane są rozwiązania legislacyjne, które wykluczą możliwość wszczynania postępowań dyscyplinarnych za głoszenie opinii w sprawach światopoglądowych. „Chcemy zabronić w ogóle wszczynania postępowania w takich sprawach”– zapowiedział.

„Szczepienie jest aktem patriotyzmu”

Kolejnym gościem był minister zdrowia Adam Niedzielski, który mówił m.in. o pandemii.

„Patriotyzm to nie tylko kwestia rozumienia historii, kwestia wspominania i eksponowania tych wartości, które nas historycznie jednoczą. Ale to jest walka o siłę naszego kraju. Jeżeli ten patriotyzm rozumiemy uniwersalnie, jako dbanie o dobro wspólnoty, jako zagwarantowanie, że w naszych codziennych sytuacjach nie kierujemy się tylko dobrem indywidualnych, ale też dobrem wspólnoty, to popatrzcie też na patriotyzm przez pryzmat tego, co się dzieje. Uważam, że zaszczepienie się jest aktem patriotyzmu”

– stwierdził.

Minister Niedzielski w rozmowie z klubowiczami zaapelował o weryfi kowanie informacji, które często rozsiewają tzw. antyszczepionkowcy. „Nie dajcie się zdominować tym, którzy najgłośniej krzyczą” – zaapelował minister.

Niezbędne media prawicowe

Na Zjeździe omówiona została również obecna sytuacja mediów Strefy Wolnego Słowa oraz sprawy klubowe. Red. Gójska podkreśliła, że mamy do czynienia z trudnym czasem dla mediów, co jest związane m.in. z pandemią. Dodatkowo widoczne jest zaostrzenie sporu politycznego. Dodała ,że istnieje zagrożenie wypaczenia debaty publicznej. „Większość mediów reprezentuje jeden profil polityczny i ideologiczny” – mówiła Katarzyna Gójska. W jej ocenie również powrót Donalda Tuska ma służyć zaostrzeniu debaty publicznej. „Ma to być powrót do pogardy, nienawiści, prowokacji” – powiedziała red. Gójska. Dodała, że chodzi nie tylko o zmianę władzy, ale także o zmianę funkcjonowania Unii Europejskiej i narzucenie ideologii. Podkreśliła, że w obliczu tych zagrożeń bardzo ważne jest, by istniały niezależne media prawicowe.

belkapodtransmisje
Organizatorzy