Tekst alternatywny

Zjazd szlachecki – Sejm Walny

Klub Gazety Polskiej Myszków h. Jastrzębiec organizuje w sobotę 12 lipca 2014 roku o godzinie 10’00 w Pałacu Fabrykanta w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 8 wystąpienie Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ogłaszającego Uniwersał zwołujący w dniach 4-5 października 2014 roku w Krakowie lub okolicach Krakowa zjazd szlachecki – Sejm Walny, którego organizatorem jest Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”.

Uważamy (Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”), że obecne zjazdy przedstawicieli narodu tj. obecny partyjny sejm i senat mają swoją „genealogię” w Manifeście PKWN 1944 roku i prawie nigdy ani właściwie ani rzetelnie nie reprezentowały narodu polskiego. Były i są to organy służące sprawowaniu kontroli nad Polakami przy pomocy fasadowej, jednodniowej demokracji. Obecna ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana przez partie polityczne, by wybrani zostali kandydaci partyjni posłuszni swemu przywódcy partyjnemu, a nie wyborcom (narodowi).

Art. 4 Konstytucji mówiący o tym, że naród jest suwerenem jest fikcją. W rzeczywistości naród nie tylko nie jest suwerenem (panem) wobec akurat rządzących, ale wręcz jest dla nich służącym i to skrajnie lekceważonym. Akurat rządzący zamiast sługami narodu są jego panami. Narodem polskim w obecnej organizacji ustrojowej – elekcyjnej nie rządzą najszlachetniejsi, ale vice versa. Czas, więc powrócić do idei sejmu szlacheckiego jako sejmu składającego się z najszlachetniejszych Polaków – bez żadnej przynależności partyjnej. Trzeba zacząć od sejmu powszechnego tzw. „konnego” – walnego, na który mogą stawić się wszyscy szlachetni Polacy bez żadnej reprezentacji poselskiej.  

Jedynie sejm szlachecki jest w stanie zmienić polskie państwo partyjne w państwo polskie z prawdziwego zdarzenia. Zjazd szlachecki oparty jest na zasadzie legalizmu prawnego wynikającego z prawa zwyczajowego Rzeczypospolitej.

Szlachectwo AD 2014 wywodzimy ze szlachetności człowieka. Człowiek szlachetny AD 2014 jest aktualnym szlachcicem.

Wracamy do idei postanowień Sejmu Radomskiego 1505 roku „Nihil Novi sine communi consensu” – „Nic nowego bez zgody ogółu”.

By nie było anarchii proponujemy na początek uznawać obecny partyjny sejm i partyjny senat  ale jednocześnie wskazać sejmowi partyjnemu i senatowi partyjnemu kierunki zmian w celu konwergencji tj. dążenia do unifikacji (by nie było dwoistości struktur państwa).

 

Wojciech Edward Leszczyński

Przewodniczący Klubu GP Myszków h. Jastrzębiec

Prezes Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”